27.9.06

De uitdrijving.

Racistische principes troef op het Brussels stadshuis ?
Woorden van de kabinetschef van burgemeester Freddy Thielemans, Philippe Close (In GVA DS HLN):
"We kunnen niet toelaten dat deze wijk in rep en roer wordt gebracht door een probleem dat van buiten de wijk afkomstig is ."
Gisteren, na het vallen van de avond, kregen de straatrellen van eergisteren hun vervolg. Brandstichting, vernieling, plundering. Ten langen leste greep de politie in.
(Ook volgens voornoemde gazetten):
"Enkele van de gearresteerde personen zullen mogelijk gerechtelijk worden aangehouden , zo luidt het."
Aha mogelijk!
Mogelijk maar eigenlijk onnodig.
Want Phillipe Close heeft de legervliegtuigen al geboekt, 'het probleem van buiten de wijk afkomstig ' wordt afgevoerd. Enkele reis zuidwaarts.
De ultieme verkiezingsstunt om het Vlaams Belang bij het oud vuil te zetten!
--------------------------------------------------------------------------------
Feitelijk te ernstig om mee te lachen. Al is en blijft wat met het gerechtelijk beleid te maken heeft een lachertje. De regering regeert weer in grote enigheid en verstandhouding. Je moet er maar opkomen: "Slachtoffers krijgen inspraak bij de toekenning van penitentiair verlof."
Weinig comfortabel voor onbuigzame slachtoffers, voor hun auto's, hun huizen ! Een probleem van buiten hun wijk afkomstig zou zich immers kunnen stellen. Bedreiging vanwege familie, kennissen en andere aanhangers van misdadigers wordt niet ondenkbaar. Misschien kan Phillipe Close er ook een mouw aan passen.

Labels: , ,

26.9.06

De Strafwetvod.

Artikels uit het Belgische Grapwetboek betreffende de brandstichting:

Art. 510. Met (opsluiting) van vijftien jaar tot twintig jaar worden gestraft zij die in brand steken : gebouwen, ... motorvoertuigen, indien de dader moest vermoeden dat zich aldaar op het ogenblik van de brand een of meer personen bevonden.

Art. 511. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar worden gestraft zij die in brand steken, .. de onroerende eigendommen ...

Art. 513. Wordt de brand bij nacht gesticht dan worden de ... straffen vervangen als volgt :
opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar, door opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar;
opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar, door opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar;

Vorst. 24 september 2006. In de gevangenis overleed een misdadiger nadat hem een kalmeermiddel werd ingespoten.

Brussel. 25 september 2006 21 uur. Rellen in de Marollen. Een vijftigtal van zijn volksgenoten behoeven geen gerechterlijk onderzoek om op wraak te zinnen. Bij afwezigheid van een echte schuldige moeten anderen het ontgelden. Auto's worden vernield. Winkelruiten sneuvelen. Een winkel en vijf auto's gaan in vlammen op. De politie pakte tien euh jongeren op. Niemand werd gerechtelijk aangehouden!

De bewoners van het pand konden langs de trap de brand ontvluchten.
Niemand werd gerechtelijk aangehouden!
Art. 513. ... opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar !??
Niemand werd gerechtelijk aangehouden!


Laurette Onkelinx tracht enige van haar magrebijnse aanhangers te behouden met een openlijke demonstratie van haar leedwezen voor het lot van de gevangene in Vorst . De ouders van de gestorven misdadiger waren beter gediend geweest door een beleid dat werk maakt van een rechtgeaarde opvoeding van de jeugd, een beleid dat de zogenoemde kleine straatcriminaliteit weinig kansen biedt, zonder verdraagzaamheid van openbare pesterijen en overlast. Niet als doel, maar wel om erger te voorkomen: nultolerantie !

Wiens hersenen meer en meer gaan uitblinken door hun geproduceerde intelligentiequotiënt ziet wellicht ook andere oplossingen. Chevalier Arno Hintjens heeft/geeft hiervan een lichtend voorbeeld; neem, kijk en luister ! (Video 4 minuten)

Labels: ,

Terzake Hasselt 06

logo verkiezingen 06Terzake 06. Gisterenavond was het in Schoten. Roos Morel. Harrie Hendrickx. Cordon. Niets om van achterover te vallen, ware er niet een Minister van Staat. Wie er Jos Geysels bezig hoorde, kon vermoeden dat die staat bij Geysels, minder te maken heeft met de staat van genade en meer met de staat van dronkenschap.
Niet dan onze Jos iets anders dan groene thee en karnemelk zou drinken; alleenlijk liggen zijn ajuintjes te lang opgelegd. Ook oude azijn kan hoogpercentig zijn!
Een Jos in staat van alarm, beleg, dementie, ..., in staat om met de onnozelste zever te argumenteren. Het irriteerde hem danig om uit de mond van burgemeester Hendrickx het woord "monsterverbond" te vernemen. Een coalitie met meerdere partijen is toch niet als een monster , aldus sprak de groene filosoof. Daarbij waarschijnlijk ijldromend van een afgrijselijke draak met zeven vuurspuwende koppen.
Verwonderlijk dat zo een wijs manneke ooit op een eerste bank terecht kwam!
Neen Joske, zo een veelkoppige coalitie heet monstercoalitie omwille van haar groot aantal coalitiepartners. Joske, met 'monster' bedoelt men hier geen draak.
En ja Joske, het Blok is geen Sint Joris; het Blok, Joske, dat is de Draak.

Joske Geysels is geen ezel. Niets weerhoudt hem om nog een tweede keer te struikelen over zijn obsessie. Volgens de omhooggevallene werd Hasselt bestuurd door een alsdusdanig goedaardige monstercoalitie, die o.l.v van Steve Stevaert zou gevormd zijn tegen het Vlaamse Blok.
Het is waar dat werelds bekendste cafébaas beter pinten tapt dan Vlaamse Leeuwen zingt, maar als hij CVP en VLD in zijn stadsbestuur opnam, dan was dat wel niet tegen man noch paardenkop van het Vlaams Blok. Naar goede DDR-gewoonte regeerde Stevaert met een coalitie die een afspiegeling heette te zijn van het kiezerskorps. Na Geysels is/was Stevaert de laatste man om het Belgisch sanitair beleid te versoepelen. Zonder meer zou het Vlaams Blok vanaf de oppositiebank de democratische beginselen van de Hasseltse volkdemocratie schragen. Socialist blijft socialist ! Stevaert onderlijnde het Cordon, maar alleen in Joskes dromen vormde hij een monstercoalitie tegen het Vlaams Blok.
Om dit uit te legggen: hieronder even een grafiekje afgekeken van het vertrouwde vrtnieuwsnet. Een beetje moeilijk, Geyselke mag ondertussen huis toe, een beetje neokoloniaal ambassadeur spelen om na te gaan hoe Belgische experientie ertoe kan bijdragen essentiële voorwaarden te vervullen om de wederopbouw van de staatsstructuur in getroffen landen op een succesvolle manier te organiseren. Oef!


VRT-grafiek peilingen 2006 HasseltIn 2000 behaalde de ploeg van Stevaert (Sp samen met Agalev) de volstrekte meerderheid. Stevaert vroeg CVP en VLD mee in zijn ploeg. Indien de gegevens in de grafiek de verkiezingsuitslag benaderen, was dit zeer wijs van hem .
Ondanks het ontbreken van hun zeer populaire Stevaert op de verkiezingslijsten van 2006, behouden de socialisten (Sp.a, Spirit,Groen!) de absolute meerderheid. Meer moet dat niet zijn.
CVP en VLD werden niet zoals voorspeld doodgeknuffeld, maar uit de dood opgewekt zijn ze evenmin. Alleen bij de gratie van proHasselt kunnen ze nog eens zes jaar op de voorste rij gaan zitten. Ondanks het vertrek van Stevaert is hun resultaat pover. Ondanks alle nationale peilingen die CD&V-NV.A in de hoogte schieten, en ondanks lijsttrekker Ivo Belet, wint het Vlaams kartel geen stemmen. VLD - Vivant verliest 2 % van de stemmen , niet zo gunstig voor lijsttrekster Hilde Vautmans, zij gaat er zich nog steviger tegen aangooien . De in Hasselt neergepote Verhofstadtgroupie heeft er nog te weinig sterallures ; ze is er niet Axelle Red, nog niet, dat komt wel.
VRTNieuws vermeldt 'Vlaams Belang wint ook' . Waar die 'ook' vandaan komt is niet nader omschreven. Het Vlaams Belang scoort laag, haast zo laag als de VLD, volgens de peiling. De toename met 4,4% is echter een toename met meer dan de helft van de vorige kiezers. Geween en tandgeknars is er niet van Vlaams Belang.
Zoals het Hasselts politiek monsterverbond niet gericht was tegen het Vlaams Blok, wierp het evenmin een dam op tegen het Vlaams Belang. Al mag het Joske Geysels plezieren dat het aan de Demer nog geen Schelde is, voorlopig heeft de monstercoalitie zich geloond voor de socialisten en nog meer voor hun opportunistisch Groen! aanhangsel.

Labels: , ,

25.9.06

het bijgestoken tandje

Onkelinx mag dan al meer weg hebben van een hinderpaal dan van een bekwaam minister, voor Vlaamse politici helaas lijkt ze onaantastelijk. Onbereikbaar hoog heeft ze zich in haar flamendofobe burcht verschalkt.
Begin oktober naar verluid, zijn vele politici bereid er voluit voor te gaan, een tandje bij te steken. De bestorming van Laurettes Justitie wordt meer dan luid geroep en loos gespuw! Een Vlaamse aftocht staat minder dan ooit in de sterren. En anders, moesten de wallen rond Onkelinx het toch niet begeven, dan is het maar half zo erg. Het wee geklaag over Justitie vergaat door het aanzwellend geschal van de loftrompet over onze fantastisch geslaagde politiehervorming.
Hoera, onze champetter is niet langer veldpolies! Gemeentegrenzen werden grenzen van politiezones. Kepi's werden klakskes. Voor wie geen klaag en zageman van een oudrijkswachter in huis heeft, gaat alles opperbest.
En modern en efficënt.
Moest de verlengde penitentie van de bijna integere Mohamed El Azzouzi tot op 22 september 2006 een gekoesterd staatsgeheim blijven? Het Belang van Limburg bracht het uit, schreef dat El Azzouzi al 10 dagen de gevangenis spijbelde. Volgens La Onkelinx is hij al een maand ribbedebie. Maar onze niet te overroepen politie weet nog steeds van rein de knots. Tenminste, hun internetoptreden laat dit vermoeden. De laatst gezochte gekende verdachte staat er afgebeeld sinds 22 augustus 2006. Het is niet Mohammed Al Azzouzi, naar deze hoeft blijkbaar niet gezocht. Misschien een taak voor Child Focus ?
De federale politie heeft ogen tekort om nog 21 voormalige inzittenden van Dendermonde te vinden. Ondertussen blijft men hopeloos zoeken naar Mijnheer Rip Deal. Hiervoor deugt zelfs niet de strafste kijker. Alleen de maandwedde van de webbeheerder bij de federale poltie kan een oplossing brengen.

Labels: , , ,

23.9.06

Doorgetelefoneerd

Dinsdag 19 september 2006 9 uur 15 minuten 1000 Brussel Melsenstraat 34 Telefoon ring ring ...

Allo goedendag bonjour.
Hallo,euh, in de Melsenstraat?
Secretariaat VLD hier aan de lijn, met wie spreek ik ?
Euh hier Van der XXXX uit Hasselt.
Dag Mijnheer Van der Iksen , waarmee kunnen wij u helpen.
Euh 't is om te zeggen dat ik er in de gevangenis zit.
Oei, vanderiksen toch niet lang
Euh eigenlijk heel lang , wel als cipier.
Oh, Mijnheer Van der Iksen .
Euh, 't is omdat op cel 288 de Tv niet speelt omdat er niemand in zit.
En is dat niet normaal?
Euh, tja normaal speelt de Tv en euh eigenlijk zit Mohamed El Azzouzi in die cel.
Waar zit dan het probleem,Mijnheer Vander ?
Euh dat Mohamed El Azzouzi toch een gevaarlijk manneke is en dat hij er toch niet zit.
Hoezo ?
Euh begin september zat hij er nog in en euh dan heeft hij zijn congee gevraagd.
En die heeft hij niet gekregen?
Hij heeft één dag penitentiair verlof gekregen.
Oei en is dat niet gevaarlijk ?
Euh normaal is dat niet gevaarlijk omdat zo een verlof alleen wordt gegeven als het niet gevaarlijk is.
Ah, dus is die Mohamed El Azzouzi toch ongevaarlijk?
Euh als ze hem vrij laten is hij, normaal gesproken, normalerwijs niet gevaarlijk.
En is er nu iets abnormaal ?
Euh eigenlijk niets abnormaal, want normaal kreeg El Azzouzi 12 jaar en daar hebben ze vooraf al 2 jaar vanaf gedaan, plus heeft hem al 2 jaar gezeten en van de 10 jaar veroordeling, gedeeld door 3 is 3,333 . Zodus moet hem nog dik 1 jaartje uitzitten en is het zijn hoogste tijd om hem op te nieuw te reïntegreren.
Pardon, zijn ... om hem te wat?
Tijd om opnieuw te reïntegreren,- dat is opnief euh, integer te zijn - om maatschappelijk weer te kunnen werken.
Oh, dat is zeer goed, en dat wil die mijnheer Mohamed ook wel ?
Euh normaal wel. Maar euh zo' n Azzouzi heeft euh aan 1 dag iets te weinig om integer te geraken - eigenlijk zijn wij blij dat we ervan zijn- maar vrezen weuh toch dat hij zich al te veel aan het reïntegreren is en euh dat daar stukken van komen. En euh dat ik dat wil laten weten, omdat ik wel altijd deuh PVV heb gestemd, maar dat de vrijheid van het crapuul toch langzaam aan mijn oren uitkomt als gij dat uw bazen wilt zeggen!
Dank u, Mijnheer euh Vandriksen was het, wij doen het nodige, nog een prettige dag Mijnheer Van der Iksen!

... het antwoordapparaat van Bart Somers, laat aub een bericht na, na de bieptoon.
Biep.
Zeg Somers. Nu is het de hoogtijd. Laat u nu weer eens niet doen door die heks ! Ons secretariaat weet dat in Hasselt een gangster niet is teruggekeerd. Mohamed El Azzouzi. Die van de Zillion. 10 jaar effektief, roofovervallen, crapuul eerste klas. Rij tegen Onkelinx haar kar, vooraleer El Azzouzi in alle gazetten staat! Donderdag 21 september 2006 elf uur 17 minuten. Biep.

Vrijdag 22 september 2006:
Regeringscrisis op til ?

Zaterdag 23 september 2006: Mohamed El Azzouzi in Het Belang van Limburg, in de Gazet van Antwerpen, ....

Met dank aan Mijnheer Van der XXX !??

Labels: , ,

21.9.06

Roodblauw geschipper.


Het is niet zoals sommigen denken. Nadat zij 1/3 of 2/3 van hun straf hebben uitgezeten, zwaait voor hen de poort naar de vrijheid niet automatisch open. Een Belgische gevangenis is geen warenhuis. Nadat instantie op instantie wikt, is het een alleenheerlijke minister die beschikt. En iets langer dan in de Colruyt zwaait ze open.Wijd. De deur. De vrijheid. Niet naar ieders zin.

De minister, madame Laurette Onkelinx , in al haar goedertierendheid, lijkt voor velen eerder een goeder - treiter- geit.
Lief lachend voor de kameraadjes . Grimmig ijzig tegen de rest.
Zwierig Frans. Schanddadig Nederlands.
Op het schild verheven. In de grond geboord.

Vooruitziend - zoals politiekers zijn- krijgt zelfs de kleinste dorpsmatroos in de gaten dat het VLD-schip recht op een ijsberg afstoomt. Op 8 oktober moet het orkest nog spelen. Dus vlug het roer gewend !
Tot op 1 januari 2007 heeft Madam nog het wettelijk recht om eigenzinnig en willekeurig bepaalde gevangenen vast te houden of liever ook niet. De VLD vraagt Madam Onkelinx vriendelijk om van dat recht geen gebruik meer te maken.

Maar ook voor La Onkelinx zijn het verkiezingen. Zij houdt koers op het Burgemeesterschap van Schaarbeek. Waarom zou ze , al is het amper voor 100 dagen , verzaken aan een deel van haar justitiële bevoegdheid ?
Om Maîtresse d' Hôtel de Ville de Schaerbeek te worden kan Madame Laurette de tegenwind van ‘les sales Flamins' best gebruiken. Alors, haar dikke NON/NEEN aan de wens van de VLD !

Dus zal de VLD , samen met de oppositie, op 12 oktober, haar vertrouwen ontzeggen aan Laurette Onkelinx . De VLD zal ditmaal woord houden als naar gewoonte.
De Vlaamse (ach ja) Liberalen zullen hard blijven blazen, tot 8 oktober.
Madam Laurette Onkelinx zet haar grote zeilen op , ook tot 8 oktober.

Na 8 oktober keert de luwte weer, het sop is geen regeringscrisis waard.
La Onkelinx heeft de zeilen gestrekt. Werd ze de burgermoeder van alle Schaarbeekse ezels ?
De Compagnie Verhofstadt geniet op 12 oktober weer aller vertrouwen.
Met vereende kracht vooruit. Tijd voor de begroting. Het volgend geschipper.

Labels: , , , ,

18.9.06

Kiesmunitie.


In GVA poseert Patrick Coeman naast een brievenbus met zeventien kogels. Een ferme bietekwiet, of een BBET-adept heeft ze erin gelegd. (Yves Desmet ziet tussen beiden een duidelijk verschil.)
De kogels werden mooi gefotografeerd, Marc Spruyt heeft een artikel geschreven , dat artikel wordt kwasi woord per woord door de Vlaamse kranten overgenomen. *Blokwatch herinnert eraan dat insiders reeds te kennen hebben gegeven (???) dat de neonaziscène "zeker zal terugslaan" na de arrestaties van de voorbije week." Klakkeloos geschiedt de nieuwsgaring!

Patrick Coeman is een ijverige VB-jager. In 2002 bracht hij op www.filipdewinter.be en www.fdw.be een online-spel uit met Hitler en hakenkruisen en " FDW IN DE PUREE ! » . Wegens het te kwader trouw registreren en gebruiken van domeinnamen werd hij door CEPINA gedwongen zijn liefhebberij wat in te tomen. Om ermee naar het VB te gooien krijgen Blokkwatchers nooit genoeg van de hele nazisymboliek. Dat ze haat oogsten, waar ze haat zaaien, deert hen niet. Splijtzwammen teren ook op de drek die ze zelf produceren. Of het Blokgekwatch blijvende schade aanricht bij hun tegenstanders valt te betwijfelen. Hun acties, spotprenten, teksten, informatie, zijn terzelfertijd propaganda en anti-propaganda. Maar iedereen zullen ze zich zo niet te vriend maken. Enige kogels in hun brievenbus is dan ook geen wereldwonder. Wel is het crimineel, schokkend voor de buitenwereld en bedreigend voor de eigenaar van de brievenbus. Als die eigenaar Patrick Coeman heet en eveneens als wapenverzamelaar gekend is, wordt het al iets minder erg. Hij kan de kogels thuis wijzen.(De leerrijke pagina www.coeman.net/wapen.htm is van het net gehaald.) Misschien kan hij een deel ervan aan zijn verzameling revolvers en ander wapentuig toevoegen. Misschien heeft zoonlief enige kogels heimelijk vanuit papa's vergeten wapenarsenaal naar de brievenbus verhuisd.
Niemand durft eraan denken dat papa Patje er de kogels zelf gedeponeerd heeft.
Waarom zeventien kogels in de brievenbus van Patrick Coeman?
Waarom dreigbrieven in de brievenbus van Rik Vannieuwenhuyse ?

Met excuses voor de verkeerde veronderstelling, maar ten laatste sinds de opvoering van het Remmery-drama, kan slechts spökenkieken de waarheid te voorschijn toveren.

Labels: , ,

14.9.06

Keizer Kosters' droom.

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen vanaf hun geboorte best in mensentaal benaderd worden. Tegen uw jongste aanwinst praten met boeleboele, watawata zo e baaf meiske, a dada ..... is - hoe goed bedoeld ook- weinig bevorderlijk voor de geestelijke ontwikkeling van de spruit.
Dit inzicht verworven zijnde, beslist de Vlaamse Overheid zich in het kiesgewoel te werpen met infantiele prietpraat voor volwassenen.
Op www.stemnietcliche.be zijn er e-kaarten (e-cards in 't Schoon Vlaams)
met tekst en klank te versturen.
Met als resultaat:
----- Original Message -----
From:
To: www.@sterik.tk
Sent: Thursday, September 14, 2006 10:14 AM
Subject: Denk niet cliché

Beste Erik,

De Vlaamse Overheid stuurde je deze e-card.
Klik op deze link om hem te openen: www.stemnietcliche.be.
Wat meer diversiteit in de gemeenteraad zorgt ervoor dat een kwestie vanuit verschillende achtergronden bekeken wordt.
En dat levert frisse ideeën op. Denk daar eens over na, voordat je op 8 oktober het stemlokaal binnenstapt.

Met vriendelijke groeten,
De Vlaamse Overheid


Naargelang de uitgekozen tekst hoor je een ordinaire belediging of iets zwoeler in Antwerps Engels. De grappig bedoelde tekst over de (mentaal) gehandikapten schiet zijn doel voorbij.
Tenzij hij (zeer waarschijnlijk) slaat op de opdrachtgevers en de makers van deze internet onzin.

De overheid vergooit in het kader van het Gelijke kansen beleid, via het initiatief "Gelijke Kansen in Vlaanderen" , onbevoegd haar middelen.
Gelijke behandeling is de plicht van elke overheid, niet van haar onderdanen. Achteruit stelling , vooroordelen, minachting zijn weinig christelijke of humane deugden. Maar de burger die bekwaam geacht wordt om zijn eigen bestuur te verkiezen, behoeft door de overheid niet met de neus genomen.
Met de waan alle mensen gelijk te schakelen, wil de overheid de deelname aan het bestuur, gelijkmatig verdelen over de vertegenwoordigers van groepen uit de gemeenschap. Alfadieren zijn niet langer bruikbaar, de groepsindeling dreigt meer bepaald te worden door seksuele geaardheid dan door politieke gedrevenheid.
De afwezigheid van een x of y-chromosoom, de natuurlijke hoeveelheid melamine in de huid, de geboorteplaats van ouders en voorouders,... worden de toonaangevende criteria om een stoeltje te verwerven in de politieke arena (versta: om vooral ja te knikken tegen de leiders van de particratie).
Het aantal mensen dat bekwaam is om het stuur over te nemen zal er niet door stijgen. Waar voorheen menige vrouw, als verkozene vanuit een minder verkiesbare plaats opsteeg , gaat bij de volgende verkiezing het effect van uitzonderlijk te zijn, verloren. Over oneerlijk concurrentie hoeven die mannen die nog op een lijst een plaatsje vonden, nu niet meer te klagen. Maar de weinige vrouwen die van politieke wanten weten, dreigen ten onder te gaan midden de bijeengescharrelde goed gestylde babes.
Nog even geduld Vlaanderen, uw toekomst ligt in handen van reclamemakers, fotografen en visagisten !

De overheid speelt keizer koster, op een sullige manier.
Reacties lieten niet lang op zich wachten bij LvB en Vrij van Zegel.

Labels: ,

06


Kampioenen der verdraagzaamheid, strijders tegen de haat, niets houdt hen tegen reklame te maken voor hun uitverkoren tegenstander. Met onvolprezen ijver dragen Blokkwatchers het Vlaamse Belangkiesnummer tot voorbij de grenzen van het lachwekkende. Wie in een humorvolle bui het nummertje ZES in de steeds originele kleuren zwart wil schilderen, mag haar/zijn conterfeitsel sturen naar Blokwatch. Voorzien van de gebruikelijke ingrediënten maakt Uw werk veel kans op een plaatsje in hun galerij zonder haat.
Niet zo uitbundig als de Blokkwatchers, maar zeker even werkzaam is de minder opvallende, haast stiekeme promotie van NUMMER 6 door de nieuwsdienst van Tony Mary. Wist de VRT, elke vorm van politisering en het voeren van sluikreklame voor bevriende politici steeds ver van zich af te houden, vandaag vallen de maskers ! De Vrt-nieuwsdienst presteert het, om uitsluitend het NUMMER 6 op het scherm te brengen. Achteraf kunnen wij het democratisch klagen wel vergeten.

Labels: , ,

8.9.06

De Verzetshelden.

Een lezersbrief beticht Belgiës openbare omroep ervan, sympathie te betuigen met Hezbollah. Op dinsdag 5 september hervormde de VRT Hezbollah in een Libanees-shiitische verzetsbeweging.

Het Bloed-Bodem-Eer-Trouw-Schietgewerenclubje waarover Paul GEUDENS onder de vraag "Terroristen?" vandaag in de Gazet van Antwerpen al even smalend doet als hieronder, dat clubje blijft voor
Mark Eeckhaut in De Standaard
ernstig te nemen: Wat er nu gebeurt bij gewelddadig extreem-rechts is veel erger dan wat Blokwatchman Patrick Coeman durft dromen.

De dromen van een Blokwatchman gissende, is België ei zo na een wereldramp ontsprongen.
Er is geen tijd te verspillen met wachten totdat het gerecht klaar is met de zaak uit te benen, want dat gaat langzaam, want zoals gebruikelijk, tot op het bot.
Het opzichtig oprollen van het clubje hoort gebruikt waarvoor het moet dienen :
- Proficiat dus, voor ons goed bestuur!
- Slechte gedachten leiden tot slechte daden !
- De slechte gedachte dient dus opgesloten! Amen.

Moest het grote gelijk toch aan de kant staan van de Sterrewichelaars die overal extreem-extreemrechtse samenzweringen en aanslagen aan de hemel zien, dan worden de soldateske wapensjacheraars ons allernieuwste terroristengespuis.
Even later zal de VRT over hen uitpakken als over een Vlaams - rechtse verzetsbeweging !
Waarop alle kranten het begeven onder de druk van boze lezersbrieven.

Labels: , ,

7.9.06

Patrick de Voorzienende.

Zondag 3 september 2006.
Toen in de Dossinkazerne de deportaties van Joden naar de nationaal socialistische uitroeiingskampen werden herdacht, moest het oververhitte brein van Patrick Dewael even gelucht worden. "Blood and Honour" deed er zijn liberale bloed koken. In dat retroclubje dwepen stoerdoende gasten met de symbolen van nationaal socialistische mummies. Zij slagen erin om op ongewenste plekken neo-nazistische reünies op te luisteren met ontaard (jawohl, entartetes !) muzieklawaai. Uitdagend vertoon van negationisme en antisemitisme zijn voor hen eens iets anders dan slappe protesten in boomhutten. Zelfs de blauwste liberaal wordt beter gezind van antiglobalistisch geweld, dan van het gewauwel van de gespeelde outlaws van Blood en Honour. Voor Dewael moeten ze eruit : "Recente voorbeelden van xenofoob, antisemitisch en racistisch geweld tonen aan dat actie moet ondernomen worden."
Maar niet hij, maar wel het parlement zal dringend het initiatief moeten nemen om de aap uit de mouw te halen, euh de meningsvrijheid aan banden te leggen, euh organisaties die onnozele klap vertellen te verbieden. M.a.w. het verbod op fascistisch denken d.m.v. fascistische maatregelen nog radikaler in Belgische wetten verankeren.
" Het is beter om de rechter de mogelijkheid te geven ze buiten de wet te stellen. Dat vermijdt dat de maatregel in politiek vaarwater terecht komt." aldus onze binnenlandse De Wael.
Wie maalt er om zijn blabla, hopelijk ligt rond Kerstmis weer genoeg sneeuw in de Alpen.

Woensdag 5 september 2006.
Glenn Audenaert hoofd gerechterlijke politie in Knack:
"Maar we mogen onszelf niets wijsmaken: het islamitisch fundamentalisme heeft de vernietiging van de westerse maatschappij voor ogen. ... Maar we zitten stilaan weer op de grens van ons kunnen. We moeten almaar meer dossiers opstarten, en we kunnen ze niet allemaal prioritair behandelen."
Walter Pauli in De Morgen:
" het federaal parket waarschuwt dat er meer dan honderd ernstige dossiers van potentiële terroristen slecht worden opgevolgd."
In Brussel zouden de helft van de dossiers amper geopend zijn. Zoals het skiseizoen.


Donderdag 7 september 2006. Grooote razzia met groooote mediashow. 100 agenten vatten 17 aanhangers van Bloed,Bodem,Eer en Trouw.
VRT- nieuws van 19 uur :
Toonbeeld van een ankervrouw,Martine Tanghe (zegt letterlijk):
" een extreem-rechtse groep had plannen om in ons land aanslagen te plegen ."
Federaal procureur Daniël Bernard (F), zegt iets anders,ook letterlijk):
" momenteel zijn er geen enkel aanduidingen dat een concrete aanslag was voorzien.
Vanzelfsprekend weet Martine, Tanghe het beter !

De bende zou een gevaar vormen voor de " BASISSTRUCTUREN van de BELGISCHE STAAT". Allabonheur! zou dan menigeen denken, ware het niet dat de vrijetijdscowboys onder leiding stonden van een soldaat eerste klas en in het bezit van een bom, ineen geknutseld en in staat om een auto in de lucht te doen vliegen. Of de Porsche Cayenne van Karel De Gucht, of de verroeste Lada van de eerste klas soldaat het had moeten ontgelden doet er niet toe. Opgeruimd staat netjes. Geen bommen, not in my backyard en nog minder in mijn voortuin. Maar voor Patrick Dewael, een voltreffer, en voor de meehuilende perswolven, gefundenes Fressen.
Nu is de tijd volrijp om organisaties met extreme , euh rechts-extreme meningen, euh die van het Belang, euh Vlaamse menigen de mond te snoeren, te verbieden.
Blokwatcher Patrick Coeman, ooit medewerker op een Ministerieel Kabinet van Agalev, fervent verzamelaar van hopen wapens, legt iedere dag een Vlaams Blokker tussen zijn Belgische boterham en mag dan ook deskundig een TV-klapke komen houden. Fasten your seatbells ! Oogkleppen op ! 't Zijn Blokkers. Opdoeken het zootje.

Wat een pret om er weer een pot nat van te maken. Of toch niet ! Het verderfelijk antisemitisme en het negationisme van de Bloodbrothers wordt niet op een hoopje gegooid met het voortreffelijk woord van ene profeet Mohammed en de presidentiële belijdenissen van Ahmadinejad. Anders zou men Blokkers en Blödbrothers niet meer correct met hetzelfde touw kunnen hangen. En dat is toch het democratisch opzet van onze binnenlandse foefelaar. Maar lukt het hem niet voor 8 oktober, na quatertemper zal de sneeuw wel vallen.

Labels: , , ,

6.9.06

«Dura Disc Sed Lex».

In Dendermonde is er geen haast bij om er in de gevangenis vermolmde deuren en verroeste sloten te vervangen. Althans door de plaatselijke correctionele rechtbank zullen er geen logeerders achter de grendels verwezen worden, tenminste zolang de personal computer van de rechtbankvoorzitter niet hersteld is.
Een reservecomputer is er niet, van een back-up op een externe harde schijf is er blijkbaar ook geen weet. Honderd euro voor een externe harde schijf met plaats voor amper 160 GB is immers een onbetamelijk hoge prijs.
Misschien eens een schoolpremieke afleiden naar justitie zodat ze er hun eindjes, e-mails en e-vonnissen weer mee aan elkaar kunnen knopen ?
Bron: Het Nieuwsblad van 9 september 2006

Labels: ,

5.9.06

I am NoName.: Veel beloven, weinig geven, het huidige politieke credo.

2.9.06

Vrienden , vrienden , dat zijn wij.

Brusselse nachtwinkels leveren verklede propaganda : onder een kleedje van een voetballer waait de vlag met geweer van Hisbollah. 't Kan evengoed gaan om een onverkoopbare stock aanstekers die men in een nieuw kleedje stak om ervan te geraken. Soit, voor Annelies Van Herck op Canvas en voor VRTnieuwsNET is het een vermelding waard. Een ideale gelegenheid om schaapachtige kijkers/lezers op het hart te drukken dat ' Hezbollah door sommige landen als een terroristische organisatie wordt beschouwd'. ! M.a.w. Hisbollah is eerder geen terroristische organisatie.
Het fait-divers van de goedkope aanstekers moest eigenlijk niet vermeld worden, want het zijn immers alleen schurkenstaten als Israël en de Verenigde Staten die Hisbollah maar niks vinden.
Voor de VRT is Hisbollah, of Hezbollaz, waarschijnlijk een vereniging vredelievende religieuze ijveraars : getuige een foto van vrome Hesbollahstrijders tijdens hun ochtendlijke gebedswake.
Mogen hitlergroetjes hier te lande minder populair zijn, voor de islamfascisten hoort veel begrip ! Vergeten wij maar hun talloze terroristische aanslagen! Verzwijgen wij maar waarom de dappere Europeanen Hisbollah niet op hun lijstje met terroristische gezelschappen zetten! Doen wij maar alsof Hassan Nasrallah, de baas van Hisbollah de EU niet chanteert met terroristische dreigementen! Verzwijgen we maar dat Imad Mughniyah, hoofd van de buitenlandse operaties van Hisbollah, toch wel op de 29-ste plaats vermeld staat op de terroristenlijst van de Europese Unie!
En prijzen wij Allah in den hoge, opdat wij steeds een zo objectieve waarheidsminnende en democratiespuiende nieuwsdienst de onze mogen noemen!

Frankrijk, Spanje en Zweden verhinderden de opname van Hisbollah op de terroristenlijst. In het Europees parlement (op 10 maart 2005) stemden 473 voor opname op de terroristenlijst en 8 tegen (bij 33 onthoudingen).
(Bron: Die Welt 10.8.2006 ).

VRT (het leugenpaleis): enige landen ! (Bron: VRT 2.9.2006)


Canvas,
auch Hamas läßt Grüßen,
...met de groetjes van Hamas !

De soenitische collega's van Hisbollah, staan op de 17-de plaats op terrorlijst van de EU.
(Bron: Die Welt 10.8.2006).

Nawoord: Niet overtuigd ? Ook niet als Amnesty International het ziet ?

De Standaard donderdag 14 september 2006 :
Hezbollah viel doelbewust Israëlische burgers aan

Volgens Amnesty heeft de Hezbollah bij de jongste oorlog met Israël doelbewust Israëlische burgers aangevallen. De Hezbollah vuurde ongeveer 4.000 raketten af op het noorden van Israël. Daarbij kwamen 43 burgers om en raakten 33 anderen zwaargewond. Honderdduizenden moesten vluchten of schuilen in kelders. Ongeveer een vierde van alle raketten belandde in stedelijke gebieden. Hierbij werden ook raketten met duizenden metalen kogellagers gebruikt.

Labels: , ,