29.11.07

regeren is vooruitzien

De koe moet kalven. Het ei dient gelegd. Duwen, praten, smeken, bidden, met vereende kracht,de forceps om een federale regering! Voor unionistische schildpadden die in een vorige eeuw met het staatsschip laveerden, voor de gesubsidieerde papier- en luchtgazetten, voor de scholieren die met tricolore na-aperij op TV mogen, moet het palaver stoppen. Onweerstaanbaar weergalmt de heilsboodschap van de goede vaderlanders : Vlaamse eisen inbinden, meerderheden verkwanselen, regeren! Ons bestaan is bedreigd. Als het land in duigen valt dan wordt het leven ondraaglijk, de bedelstaf wenkt.
De nog werkende bestuursniveaus kunnen niet langer zonder de Belgische betutteling. Een verlangen naar een ordentelijke staatsvorming is slechts extreme Vlaamse spielerei. Van kapitaal belang is niet de staatshervorming maar wel... de prijs aan de benzinepomp!
Alsof autonoom bestuur niets met betaalbaarheid te maken heeft?

Goedverdienend zijn zij die nog met één wedde een mazouttank kunnen vullen. De schatkist zwelt aan door de belasting op de gestegen brandstofprijzen. Op enige maanden tijd steeg de prijs van LPG met meer dan 40%. Vroeg of laat volgen aardgas en elektriciteit de weg van de aardolieproducten.
Op enige maanden tijd werd melk 44% duurder, de prijs van het tarwemeel steeg met 75%.
Bij mensen met een inkomen dat net reikte voor huur, verwarming en een dagelijkse portie bloempap is de room reeds lang van de melk. Meer eetbare spul wordt evenmin goedkoper, ook wie nog niet arm is trekt de broeksriem aan. .
Jan met de pet en Katrien met haar veren wil men wijs maken dat door het gekissebis om meer Vlaanderen en minder België de prijzen van lingerie tot patatten de pan uitrijzen.

Verhofstadt en zijn rode maatjes hebben ver boven hun stand geleefd en met te weinig vooruitzicht geregeerd. In navolging van de boertig geprezen Dehaene Jean-Luc dienden problemen pas opgelost als ze zich stelden. Eerst de voetbal, nadien raisonneren! In deze nog welvarende stadsstaat konden ze zich veel permitteren. Geld door de vensters smijten, staatseigendom verpatsen, schulden niet afbouwen, kosten voor solidariteit op de privésector afwentelen.(Cfr. gratis elektrische stroom betaald door de elektriekers en verhaald op de stroomverbruikers; de verzekering tegen overstromingen verhaald op alle brandverzekerden; het gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gespijsd door de autoverzekerden; abortussen en besnijdenissen gefinancierd door de ziekteverzekerden ...)( Dit alles in een land dat het aan zichzelf verplicht is om alle staatsburgers gelijk te behandelen, dat dure middelen besteedt om onderlinge discriminatie te bestrijden, terwijl het land doelbewust zijn burgers discrimineert, niet alleen inofficieel,- door vriendjespolitiek, via partijkaarten en/of via kleurensyndicale aansluiting,- maar tevens officieel, geregeld door wetten en koninklijk besluiten.)

Een heilige rode koe, de indexering, de koppeling van de lonen aan de levensduurte, lijkt iedereen te beschermen tegen verarming. Verre van ! De geïndexeerde loonaanpassing werkt de consumptie en de prijsstijging in de hand. Zij is een gouden zaakje voor betere verdieners en voor begoede mensen die maandelijkse een lening aflossen. Het gedeelte van het inkomen dat niet bestemd is voor basisuitgaven gaat mee de hoogte in; de gestegen wedde levert een relatieve vermindering van de particuliere schuldenlast. De volledige indexering van hoge lonen staat toe dat er voor enige tijd meer middelen dan voorheen beschikbaar zijn voor die dingen die niet levensnoodzakelijk zijn, die zelfs in de index zijn opgenomen en waarvan het kleinste kind weet dat ze alleen maar goedkoper kunnen worden. (Als nieuwste klucht doen koffiepads en Senseo hun intrede in de index.)
Voor de laagste inkomens, in de huidige omstandigheid, is de aanpassing aan de index meer dan noodzakelijk, eerder schrijnend onvoldoende. De zwarte sneeuw hoopt zich op.

De SP.a roert reeds de oppositietrom, tot zelfs in het Vlaams parlement.
De kleurensyndicaten gaan de spierballen nog eens laten rollen, betoogd wordt er op op 15 december.
Ontwaken zij uit een lange winterslaap? Was de economische ontwikkeling niet te voorzien? Leven wij in een klimaat dat constant goede oogsten oplevert?
Komen na de vette jaren nooit de magere?


De bluf over de door België verworven en te behouden welvaart is een roesmiddel dat de unitaire hallucinatie in stand moet houden.
In Europa en over heel de wereld laten zich entiteiten vinden, met een vergelijkbare grootte maar met een hoger bruto product dan dit van Vlaanderen. De welstand door die entiteiten gegenereerd wordt echter verdeeld over een groot minder presterend hinterland dat meer inwoners telt dan het hoopje Franstaligen dat door onbekwame Waalse en arrogante Brusselse politiekers wordt vertegenwoordigd, en in het zak gezet. I.p.v. hun volk de nodige middelen aan te reiken om een stevige toekomst op te bouwen, moedigen zij het aan om, zolang het nog kan, te vegeteren op de welstand van een ander. Zoals hun Vlaamse politieke evenknieën verkiezen zij het ideologisch bondgenootschap over de taalgrens boven het volksbelang. Zo bespaart de politieke machthebber zich de moeite om het land behoorlijk op te splitsen en behoudt meer kans om regelmatig van de weldaden aan een regeringstafel te genieten.

Labels: , , , , ,

25.11.07

Straf

Kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove en CD&V-volksvertegenwoordigster Mia de Schamphelaere willen ouders die hun eigen kind een pedagische tik geven BESTRAFFEN . De top van de 'correctness' is hiermee nog niet in zicht.


Na lezing van Het Belang van Limburg Magazine van 24 en 25 november 2007 (blz. 19) en ten einde haar volk te vertegenwoordigen dient Mia de Schamphelaere bij hoogdringendheid een nieuw wetsvoorstel in. Wie aan de correcte raadgeving van het Limburgse Belang moedwillig zijn broek veegt wordt gestraft met opsluiting of een boete gaande van een vel tot meerdere rollen toiletpapier.

Labels: , ,

24.11.07

Een spuitje voor de hondZoals het bij een dictatuur past, grijpen de zogenaamde behoeders van de democratie naar geschikte wapens om de dragers van het woord te verknechten. De parlementaire democratie heeft haar waakhonden los gelaten. De vrije meningsuiting is hun gegeerde prooi.
Beknotte vrijheid verdient geen helden. Overschilder de vrijheidssymbolen, smoor de hymnes van de onafhankelijkheid, verzaak aan oude idealen. Of stop die honden in een asiel, hun euthanasie heropent ons de weg naar een oprechte democratie. Een democratie die geen angst heeft voor de botsing der ideeën, maar die er haar voedsel uit puurt.


"Volgende week dient Matthias Storme in zijn hoedanigheid van advocaat een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om wetten (1, 2, 3) ter bestrijding van discriminatie en racisme te laten vernietigen. Deze nieuwe wetten, gedateerd op 10 mei 2007, bevatten onder meer bepalingen die de vrijheid van meningsuiting verder beperken." ( uittreksel uit Naar het Grondwettelijk Hof volledig te lezen op LVB.net !
Lees daar ook hoe u mee de injectiespuit kunt prepareren.
U kan dit tot 27 november door u met naam, beroep en adres aanmelden bij Matthias Storme: matthias(at)storme.be


Volgens een antwoord van Matthias Storme zijn er voor het Grondwettelijk Hof geen procedurekosten. Men loopt er ook niet het risico veroordeeld niet worden tot de kosten van de verwerende partij (de Belgische Staat). Er is slechts een risico wanneer men totaal ongegronde roekeloze beroepen zonder argumenten indient. En dat gaan we nu net niet doen natuurlijk ;)

Labels: , , ,

23.11.07

des siècles d’esclavage

Après des siècles d’esclavage - na eeuwen slavernij kroop de Belg uit zijn tombe. De Belgische hofzanger van dienst zong drietalig zijn Brabançons liedekijn. Mooi, zo ontroerend mooi dat ze er zelfs in 't Pallieterke van verbleekten en bitter tranen weenden. Met natte doch lede ogen stelden zij vast dat talrijke BV's, publiekslievelingen, bevorderd zijn tot leenmannen, getrouw de Belgische leenheren.
Mag enig talent en verdienste, lijfeigenen en laten de glansrijke weg openen naar de adelstand, tot edele ridders van de vorst worden zij ten hoofde slechts geslagen omwille van hun clan, hun schare aanbidders, hun talrijke fans, hun milde sympathisanten. De meest gewilligen worden door de Vorst verheven tot heil van de Vorst en de vorstelijke heilstaat. 't Zoudt er nog aan mankeren, geschiedene het anders ! Voor de hoog geadelde die de meute naast het Correcte Pad zou leiden is geen harnas sterk genoeg.
De heersers over het Belgisch Land hoeven immers niet met eer en daad te dingen naar de gunsten van het gepeupel. Hier te lande wordt argeloos kiesvee door de glitter van de geadelde sterren en adelbare starlets met de Vlaamse neus genomen en over Belgisch plaveisel gedreven. Also sprach ... de moeder van de gedachte.

Eilaas ook voor de - Te Deum - geloofde Vorst en zijnen vorstelijke staat, wordt niet iedere bede verhoord. Kijk immers hoe ze er zitten, de hoogst verheven Edelen des Lands, tegen den grond geslagen alsmede als door de hand Gods:


Even voorheen nog moesten zij roede lopen door Vlaamse gespuis. Gode zij dank werd die onraad snel bezworen door 'Leve België' gillende groepies . Maar wat hunne Edelheden nu dochten te ontwaren, tart ieder Belgisch voorstellingsvermogen. In een tijdloze flits verdween de kardinaal en zijnen kazuifel. Waar net nog het altaar stond doemde uit zwarte nevelen een beeld op met grijzige NSV petten op vuige Vlaamse maagden, met midden erin enen halven gouden Duvel.

Den onverlaat in het laakbare gezelschap die den Duivel de hand reikte, is uit het beeld verdwenen. Het snijmes werd gezet in deze aller afzichtelijkste beeltenis. Alle macht is de heer der duisternis niet gegeven.

Den kardinaal herschijnt en verheft de stem. Broeders en gezusters bemint uw kluisters, draagt het juk, gedwee het boetekleed en heft aan, drietongig het lied van andermans volborstige vaa'dren!
Hallelujah, den konink zij geprezen.
Allé: loeien!

Labels: , , ,

15.11.07

Ondeelbaar Front Brussel-Wallonië

De dringende oproep om het Vlaamse imperialisme een stevige halt toe te roepen kende een ongezien succes.
Het ´Front Brussel-Wallonië´ is hecht en ondeelbaar als nooit voorheen:

Eén unieke betoger kwam, zag en droop af.

Labels: ,

13.11.07

Behoud de Solidariteit !

Allen daarheen!!!Amis francophones, amis belges

Les flamands viennent de voter... Ils nous ont encore humiliés...

C'en est fini de rester assis devant notre téléviseur.

Les flamands doivent comprendre que les francophones ont des droits.

Et que nous allons les contraindre à les faire respecter...

Il est grand temps que cela cesse...

Ce Jeudi 15 Novembre, nous devrons faire comprendre à la Flandre
qu'elle n'a plus sa place ni à Bruxelles ni en Belgique.

C'est pourquoi une manifestation aura lieue devant le parlement flamand

Rue de Louvain 27, 1000 BRUXELLES

Et ce à partir de 14h...

A vous de faire le reste. Il faut en parler au plus grand nombre...

Journalistes, amis, famille, politique, voisins,...

Faites de ce rassemblement un jour important pour nos libertés.

Vive la Belgique Francophone !

------------------------------------------------------------------------

Boycottons les Flamands! >N’achetez plus de produits Flamands !

La Wallonie est le premier client de la Flandre. Sans nous, elle n'est plus rien.

Liste de marque, entreprises flamande ou enrichissant surtout des flamands :

Aveve, Campina, Colruyt, Covee, Culinor, Delhaize, Flandria (fruits et légumes),

Ford, Grimbergen, Hubo, Inbev (Stella, Jupiler, Leffe...),
Karmeliet, Lidl, Makro, produits Mylène, Okay meubles, Omega pharma,
les Université de Gent, Leuven, ... Volvo, Bières Westmalle, XtraZone<


PLUS D’INFOS SUR WWW.NOUVELLEREVOLUTION.NET.TC
Goed nieuws ook alhier :Oh peuple de la Belgique francophone ! Il est grand temps pour nous de nous réveiller. Nous pouvons encore éviter ce meurtre de notre communauté. Pensez à votre famille, à vos enfants, à vos futurs arrières enfants et aux gens que vous aimez. Qu'adviendra t-il de leur sort avec la Belgique sous tutelle Flamande ?

En voor wie aan een klaagmuur met verzwegen waarheden wil staan en jammeren:


Pour la nomination démocratique des bourgmestres plébiscités par le peuple dans les communes à facilité

Labels: ,