19.6.07

Filip den Domme.


Volgens mensen die het zeldzaam voorrecht genoten om - op 18 juni via VTM - iets te mogen vernemen over de nieuwste wederwaardigheden van Zijne Koninklijke Troonopvolger in China, verdient Zijne Hoogheid de onaardige titel van Filip den Domme. Een enorm gemis aan kennis hunnentwege!

Den Prince van België vond het billijk om nog nimmer gehoorde klanken uit zijn loftrompet te slaan. 's Werelds diplomaten konden er zich een toontje aan zuigen, voor zover ze er nog niet van achterover sloegen.
Zijne Majesteit-in-spe heeft zich tijdens een van zijn vorige wereldexpedities in opdracht zijner toekomstige onderdanen, zichzelf minzaam de Taaie als titel aangenaaid. Terecht.
Mag de kliek Verhofstadt omwille van China en het smeer de Dalai Lama in een cordon sanitair zwieren, straffer zijn dan onze Filip den Taaie was hen niet vergunt. Moest Hij ze hebben, Hij legde China aan de borst!

Terwijl de hele wereld meende te weten dat China kreunt onder de milieuverloedering, heeft onze Prins van België het Chinese volk laten weten dat Hij ontwaard heeft hoe voorbeeldig China omspringt met de natuurlijke rijkdommen. 'Met alle Chinezen, maar niet met den deze', heeft de VTM-kijker gedacht. Verkeerdelijk. Niet met alle Chinezen ! Een jonge Chinees, onbedreven in de kennis van onderscheid tussen prinselijke schijn en prinselijke inhoud, stelde aan de Prins een kritische vraag. De Prins leek te aarzelen, ten tweede male leek Hij weer een Filip den Domme, maar waarachtig peinsde Hij en bedachtzaam deed Hij het Chinese volk kond, dat er perken gesteld waren aan Zijn Prinselijke bevoegdheid. Hierop, zelfs vanuit de laagste lagen, woei een vlaag van Chinese solidariteit Hem weldoend tegemoet.

Jaren genot van feodale en communistische vrijheden heeft het Chinese volk gedesemd en gestaald. Wat de dwaze VTM-kijker als domheid ziet, doorschouwt de wijze Chinees als ultieme vorm van wijsheid. Een geknechte Prins die zich dom stelt, voor de schijn, weliswaar betracht om in China de waarheid te doen ontluiken, door de opzichtigste gebreken te prijzen. Neen de domheid is voor geen Coburger weggelegd, anders vergaat het met zijn onderdanen, de prinselijke satire gaat menig onderdanig petje te boven.

Na zijn geslaagde lofbetuigingen aan het adres van China ligt voor
de Prins de weg wijd open naar een andere wereld. Hopelijk zullen naast VTM, alle Vlaamse media ons in de toekomst ongecensureerd mogen berichten over daden- en woordendrang van de Prins met de broek van hetzelfde Laken :

  • Prins heeft alle lof voor het vredestichtend regime in Soedan.
  • Prins looft Mbeki voor zijn geslaagde strijd tegen Aids.
  • Prins looft Rusland omwille van zijn goed bestuur in Tsjetsjenië.
  • Prins looft Fidel Castro voor zijn inzet voor vrije meningsuiting.
  • Prins looft Japan voor zijn bijdrage voor het behoud van de walvis.
  • Prins noemt wielrennerij de zuiverste sport.
  • Prins prijst de solidariteit van de Franstaligen met Vlaanderen.
  • Prins maant Armeniërs de genocide op Turken te erkennen.
  • Prins geeft helicopter aan Hamas.
  • Prins acht zich bekwaam om de troon te bestijgen.

Labels: ,