31.8.06

Vlaamse kruiperij.

Op 31.8.2006 was na enige tijd geen enkele pagina van een van de onlineversies van De Standaard , Het Nieuwsblad, Het Volk, De Gentenaar te bereiken . De eigenares VUM, Vlaamse Uitgeversmaatschappij, verontschuldigt zich, vanzelfsprekend(1) ook in het Frans. Welke franstalige krant zou zich voor een gelijkaardige panne ook in het Nederlands danken voor uw begrip?
Uiteraard begrijpen Franstalige landgenoten die de VUM- kranten raadplegen meer dan voldoende Nederlands. De VUM geeft hiermee een voorbeeld van hoe het niet moet. Onnodige Vlaamse onderhorigheid , één belangrijke reden waarom anderstaligen in Vlaanderen geen Nederlands hoeven te kennen. Ongepaste Vlaamse taalhoffelijkheid houdt de anderstalige voor dom. Wat voor de Franstalige domme dikkenek een groot gemak is , wordt voor de integratiebereide een belediging.

(1) Wie regelmatig Het Volk of de Standaard raadpleegt struikelt er over hun Belgicistische voorkeur.

Labels: ,

29.8.06

Marshall.

De PS verstopt niet voor welk kiezerkorps ze opkomt . Überhaupt pronkt geen andere Waalse, Brusselse of Vlaamse politieke partij met een logo van het gewest waarin het thuis hoort.

Hebben alle politieke partijen in Vlaanderen hun Vlaams Leeuwtje naar een asiel afgevoerd ? Op hun internetpresentatie klauwt het niet; niet bij de partijen die zich Vlaams noemen, en zeker niet bij een PVDA of bij de SP-andersen, bij die ontbreekt zelfs in hun naam (eerlijkheidshalve!) een spoor van Vlaamse verbondenheid.
Hoe anders bij de grooote rode Waalse zus! Zij schrikt er niet voor terug om zich w.w.w wereldwijd met de gepijlde W van het Waalse gewest te sieren. De PS is het Waalse Gewest, het Waalse Gewest is de PS. Zo kan het toch lijken. Dat het Waals gewest ook de Franse Gemeenschap is en tegelijkertijd ook het Brussels gewest pleegt te zijn,is minder geweten.

In het kader van het Marshallplan van het Waalse GEWEST verkregen in 2006 162 leerlingen een studiebeurs om zich 'onder te dompelen in een taalbad'. Volgens de Waalse regering is dit een behoorlijk resultaat. (" Un résultat qui rencontre très largement les attentes du Gouvernement wallon." Om er hun vakantie mee nuttig maakten konden ook leerlingen uit het Brussels gewest genieten van het Waalse Marshallplan.
Dat het manna van het Waalse gewest over de hele Franse Gemeenschap "La Communauté française de Belgique" neerdaalt, mag extravoer zijn voor de verdere verfransing van Brussel. Het is eveneens een ongrondwettelijke inmenging van het Waalse Gewest in de de bevoegdheden van madame Marie Arena van Franse Gemeenschapszaken. Onderwijs is taak van de Gemeenschappen en niet van de Gewestregeringen. Voor het rode duo di Rupo- Arena vormt dit echter geen probleem , evenmin voor hun Brusselse rode telg Charles Picqué, Minister- President van het Brusselse Gewest. Waarom het niet-rode en het Vlaamse gedeelte van de Brusselse Gewestregering dulden, dat de Waalse Gewestregering een bevoegdheid claimt die haar niet toekomen,mag niet verwonderen. De hele overbodige constructie van Waals Gewest, Brussels Gewest en Franse Gemeenschap dient immers om de geldstroom van de Belgische schatkist in goede banen te leiden, zuidwaarts, in de wijde zakken van profiterende politici.

En jong geleerd is oud gedaan; de keuze van de lievertjes voor een taalbad was ook niet mis.
Kozen voor een taalbad:
2 in Duitsland (Zwei)
3 in Nederland (drei)
6 in Vlaanderen (zes)
2 in Ierland (two)
27 in Groot-Brittanië
en de winner is ...
122 in de Verenigde Staten ! Goed gezien van de kids,
in en rond Brussel zullen de talrijke open betrekkingen met vereiste kennis van het Nederlands zullen er snel mee gevuld zijn.

Buiten Brussel heeft zich geen Vlaming te moeien met de Franse hutsepot,
wat franstaligen in Brussel en Wallonië klaar stomen gaat anderen geen zwoerd aan. Stoofvlees leveren en de gebroken potten lijmen, daar dient Vlaanderen voor. De rest is zwijgen.

Labels: ,

O- landers met naam.

Sinds 15 augustus 2006 beschikt Åland over een eigen internetdomein.

In Åland (26 200 inwoners/1 527 km²) is Zweeds de voertaal.
Åland is een autonome provincie van Finland.
Een domeinnaam met . ax is aan te vragen bij www.regeringen.ax/axreg.

In Vlaanderen (6 000 000 inwoners/13 522 km²) is Nederlands de voertaal.
Vlaanderen is een weinig autonoom gewest in België.
Een domeinnaam met .vl is aan te vragen bij de Parti Socialiste Belge.

Labels:

28.8.06

Flaters zonder einde.

28/08 Ex-gevangene steekt man neer op kermis van Estaimpuis
(Bron: Gazet van Antwerpen)

Mijnheer Geoffrey V. is sinds mei voorwaardelijk vrijgelaten , toch stond vast dat hij in september voor misdrijven (waarvoor hij nog niet werd veroordeeld) voor de strafrechtbank moet verschijnen.
Justitie , Scheefstitie !

Labels: ,

Nieuw SP.A-logo in de maak ?


Neen, hierboven staat geen kemel van een tijpfout.(Bron: Belgabericht in De Standaard van 28.8.2006).) De SP.A wenst geen justitie die onafhankelijker is van de politiek. Renaat Landuyt staat voor méér politieke invloed. Het Parket moet meer AFhankelijk zijn van de regering. Slechts slechterikken en simpele zielen zijn behept met de waanvoorstelling dat het Parket reeds iets teveel politiek beïnvloedt wordt.
Om te voorkomen dat het land in chaos ten ondergaat mag de politiek haar greep op het openbaar leven niet lossen. Na het vervoer (via trein en bus, de scheepvaart), de Nationale bank, allerlei Hoge Raden (zoals de Hoge Raad van Finananciën) die objectieve adviezen zouden moeten verlenen aan de regering, komt het Parket aan de beurt.
Verouderde inzichten over nieuwe politieke cultuur ruimen plaats voor die van Renaat Landuyt. Nieuwe inzichten vragen om nieuwe insignes.

Bij de progressieve jongeren van Animo (sorry voor de tautologie) worden er T-shirts van het merk Lonspaple aangeboden. Gedragen onder een openhangend vestje piepen de SP.A -letters leutig naar buiten. Een verbeterde uitgave van de Lonsdale- hemdjes
van gabbers waarbij de NSDAP hun nauw aan het hart ligt.
Het rode socialistische roosje heeft haar beste tijd gehad, een linksloerende adelaar wordt het waarachtige rode symbool.

Labels: , , ,

26.8.06

Action " Vrije Tribune Libre !" - actie .

Regering start met nieuwe actie voor warme samenlevung. Na de actie "Vrij Crapuul Libre !" lanceert de regering de actie " Vrije Tribune Libre !".

Dendermonde. Ien aanouweziichkeid van aarrre ekxsellente Viezs Mieniesterr en Mieniesterr van de Djustiezs, ouwerd de actie "Vrij Crapule libre" eden plecktik afgesloot met de leverriink van "eene mètalle deur, terr vervangkiink fan ene outten deurr met eene niieve zslloot".
Door haar te korte aanlooptijd kende "Vrij Crapuul Libre !" slechts een matig succes. Het aantal gegadigden ( 17) dat er blijvend gebruik van maakt, ligt beneden de verwachting. Als blijk van goed bestuur en als warme tegemoetkoming aan de behoeften van de bevolking, gaat de federale regering over tot de nog meer warmtegevende actie: "Vrije Tribune Libre !".

Onder de kundige leiding van de uit de hoogtewerkster Laurette Onkelinx, en met de welwillende medewerking van freewieler Patrick Dewael, wordt onze nationale voetbalsport tot bij de breedste lagen van de bevolking gebracht. De regering zal plaats op de tribune bieden aan geengageerde burgers, die er door hun inzet toe bijdragen om België nog correcter op de wereldkaart te zetten. Mits te voldoen aan enige voorwaarden kan iedereen gratis en laif vanop de tribune, de prestaties van ons Belgisch nationaal elftal gaan bewonderen.


De eerste gegadigde die dit grote geluk te beurt viel, was de jongeheer Mariusz O. Sinds kort is Mariusz O., nomade van Poolse nationaliteit, gedomicilieerd in Kasteelbrakel ( Braine-le-Château). Door zijn bijzondere activiteiten bleven zijn vorige sporadische verblijven in ons land voor de overheid niet onopgemerkt. Onlangs vormde zijn uitgesproken voorkeur voor het verhandelen van tweedehands MP3-spelers het voorwendsel om door racistische elementen binnen de federale politie als Noordafrikaan publiekelijk te worden opgevoerd. Dit hem aangedane onrecht werd door de overheid goed gemaakt door de jongeheer Mariusz O., een educatief programma met vaste stek in Kasteelbrakel aan te bieden. Door de vaststelling dat de jongeheer Mariusz toch niet al te zwaar katholiek was, lag de weg van Kasteelbrakel naar het Constant Vanden Stock-stadion in Anderlecht breed voor hem open. Het werd voor alle betrokkenen een heuglijke dag .
Het initiatief " Vrije Tribune Libre !" draagt de goedkeuring mee van alle regeringspartijen, slechts de fractievoorzitter van Spirit maakte na kennisname van de 0 - 0 eindstand van de Belgen tegen Kazachstan, enig voorbehoud.

Wenst u ook op kosten van ons goevernement te genieten van een prachtige internationaal sportevenement ?
Stuur dan uw kandidatuur met beknopt C.V. naar info@just.fgov.be ! Hoe meer uw aanwezigheid ertoe kan bijdragen om het niveau op de tribune op gelijke hoogte te brengen met het niveau op de grasmat, hoe groter uw kansen op een vrije tribuneplaats.
"Vrije Tribune Libre !" biedt ook aan niet-sportfanaten een onvergetelijke gebeurtenis tijdens een volgend internationaal treffen van onze Rode Duivels.
Door "Vrije Tribune Libre !" kan u op 6 september 2006 samen met een dertigtal Tsjetsjenen van de Carré Beach in Oostende naar Armenië vliegen. Daar wacht u samen met de Tsjetsjenen een warm onthaal door de Armeense X-site.

De verder "Vrije Tribune Libre !" kalender is eveneens zeer beloftevol:
Op 7 oktober 2006 : Match van Servië-Montenegro tegen de Rode Duivels, in gezelschap van ontsnappingskunstenaars Murath Kaplan en Niek Bergmans.
11 oktober 2006: Rode Duivels tegen Azerbeidzjan, met de kindervrienden Abdallah Ait Oud , Marc Dutroux en Michel Fourniret.
15 november 2006 Rode Duivels - Polen, spediale thuiswedstrijd voor de weggelopen zigeunerjongen Adam Giza (terugreis vanuit Warschau op eigen kosten).

Brussel. De (franstalige) woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond ontkent ten stelligste het gerucht als zou "Vrije Tribune Libre !" meerdere tribune-vrijkaarten gekocht hebben op naam van Elio di Rupo, Andre Flahaut, J.-L. Dehaene, P. Jansen en zuster Monica Van Kerrebroeck. Over mogelijke voorbehouden tribuneplaatsen voor F. Dewinter en Y.Leterme gaf hij geen commentaar.

Jan Segers bevalt van hetzelfde idee.... Hieronder zijn mosterd op 28 augustus 2006.


2006-08-28


Gezocht: ticket voor België-Polen op 15 november

jan segers

Hoezo, een voorrecht? Wat nou, een gunst? Een regelrechte kwelling moet het geweest zijn, ei zo na een straf, om de hele wedstrijd België-Kazachstan live te moeten meemaken in het stadion van Anderlecht. Een snertmatch was het, zonder goals en zonder grote kansen tenzij om het zélf op een lopen te zetten, maar die liet hij wijselijk liggen. 't Is dat Mariusz O., als hij braaf is en zich een beetje gedraagt, daar in zijn jeugdgevangenis in Kasteelbrakel, op 15 november graag naar de match België-Polen zou gaan kijken. Daar heeft hij wat meer voeling mee. En zoals u weet, is een stuk voeling met het maatschappelijk gebeuren erg belangrijk, ook voor jonge delinquenten die we toch een nieuwe kans moeten geven in een maatschappij waarvan ze per slot van rekening een stuk het slachtoffer zijn en blablabla etcetera. De kans is trouwens groot dat Mariusz straks in het Koning Boudewijnstadion enkele keren juichend mag opspringen uit zijn kuipzeteltje, want die Belgen zijn te pakken, dat weet hij uit ervaring.
....................

Niemand betwist dat je misdadigers moet voorbereiden op hun inpassing in de maatschappij en dat je dat niet doet door hen elk contact met die maatschappij te ontzeggen, hun wil te breken en hun geest te doden. Dat bevordert alleen de wraakzucht. Een beschaafde samenleving moét de kans op recidive erbij nemen en het risico durven lopen dat ze voor de tweede keer het slachtoffer wordt. Dat geldt ook voor de Abdallah Aït Ouds, de Kaplan Murats en de Mariusz O's van deze wereld. Maar niet nu en niet zo. Dit was zout in een open wonde.

Labels: , , , , ,

20.8.06

Blauwtong oorzaak van gevaarlijke hersenverweking ?


Een variant van de schapenziekte blauwtong is in België opgedoken. Jongste berichten bevestigen dat het blauwtongvirus ook het menselijk beoordelingsvermogen ernstig kan aantasten. Vermoedelijk is de heer Louis Michel, Europese Commissaris voor Ontwikkeling en humanitaire hulp, een der eerste slachtoffers van het gemuteerde BTV. In een onlangs afgelegde verklaring trachtte de vooraanstaande verheven politicus er een internationaal publiek van te overtuigen om ' Hamas en Hezbollah een politieke toekomst te bieden, wat ertoe zou kunnen leiden dat deze organisaties hun geweld afzweren'. De onomstreden enormiteit van zijn verstand met de erin begrepen dossierkennis van de heer Louis Michel vallen volgens bepaalde politieke waarnemers niet langer te rijmen met zijn geciteerd geplapper. Waar dit enkel ettelijk jaargangen terug nog in Doremi zou thuis horen, weet ondertussen iedereen die Musti en Kabouter Plop ontgroeid is, dat de organisaties Hamas en Hezbollah in Palestina of in Libanon politieke partijen zijn, of er in het parlement zetelen , of er zelfs de regering vormen. In diplomatieke kringen is men daarom zeer begaan met de gezondheid van de heer Louis Michel. Is de heer Louis Michel, begiftigd met Ordes, Erelinten en Grootkruisen van hier tot ginder, uiteindelijk drager geworden van het Bluetonguevirus? Velen staan voor een raadsel. Niet allen.

Labels: , ,

11.8.06

Nieuwe lijst efficiënte geneesmiddelen.

Het vervolg van bovenstaande tekst : Het Directoraat-Generaal voor de Geneesmiddelen laat weten dat volgende geneesmiddelen worden toegevoegd aan
de lijst van GENEESMIDDELEN bij de uitvoering van euthanasie.
E 605
Guillotine
380 Volt DC
Slag van de hamer
Dood met de kogel
Voor deze geneesmiddelen voorziet Minister Demotte volledige terugbetaling door het ziekenfonds, mits voorlegging van doktersvoorschrift .

Labels: , ,

10.8.06

Nagasaki

Ooit, Jean-Luc Dehaene trekt zijn broek op, duizend maal, bij Wilfried Martens, als Premier, in België, in Europa. Jean-Luc Dehaene het Brabants trekpaard, Belgische loodgieter, Europese staatsman.
Hij weet : in België, in Europa liggen ze, de kernwapens !

Nu, - Jean-Luc Dehaene is burgemeester van Vilvoorde -, nu zal Jean-Luc Dehaene eens gaan ijveren voor verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel!
Karel De Gucht lacht, Jean-Marie Dedecker zwijgt, Renaat Landuyt spreekt algemeen beschaafd Nederlands.
Jos Geysels vindt het cordon sanitair een belachelijke zaak.
Magda Aelvoet verdeelt chocolade sigaretten aan kleuters.
Filip Dewinter legt eerste steen van de grootste Moskee van Antwerpen.
Johan Sauwens zet in Bilzen alle verkeerspalen in de Belgische kleuren.
Bert Anciaux houdt een doordachte redevoering.
Norbert De Batselier neemt het geld niet waar hij het krijgen kan.
Patrick Dewael is niet met vakantie.
Elio di Rupo op stap met zijn harem.
Guy Verhofstadt spreekt de waarheid.
Freya Vandenbossche kan tellen.
Laurette Onkelinx door deurwaarder in bed betrapt met Tony Van Parijs.
Louis Michel op skiën in Tirool.
En Jean-Luc Dehaene laat voortaan de broek zakken. Nagasaki

Labels: , , ,