3.4.09

Quicky, iets boven klaveren zot.

Als mede-eigenaar van de NV Belgacom bezondigt het België van Vincent Van Quikenborne zich aan de misbruiken eigen aan een monopolist en profiteert het rijkelijk mee van de monopoliepositie van dat gedeeltelijke staatsbedrijf.

Maak dan al eens uw bezwaar bij de Belgische Minister van Economische Zaken om economische misbruiken aan te klagen! Op een klacht volgt prompt een antwoord gestandaardiseerd naast de kwestie. Zijne excellentie erkent het onrecht wel, maar voorlopig lijkt hij er zijn bevoegde poten niet aan vuil te zullen maken.

Edoch een half jaar later plaatst zijne excellentie zichzelve midden in de kijker. Hij realiseert zich op Tv. Hij realiseert zich in de krant. Hij realiseert www.bestetarief.be . De goegemeente wordt met de neus - op de hoge telefoon- en internettarieven gedrukt - en genomen. Immers is zijne excellentie met al zijn samenzweerders niet bij uitstek al jaaarenlang de verantwoordelijke voor het pluimen van het gepeupel ?
Maar in de slechtste mens zit nog voor 5% goeds ( Lord Baden Powell). Goeds zit er in onze Quicky vanzelfsprekend ontelbare malen meer. Als dank voor hun begaan zijn met het economische wel en wee van zijn België stuurt de snelle Vincent vanzelfsprekend uitnodigingen voor Q´s Tuinfeest naar de querulanten die in zijn adresboek vertoeven. Met het vanzelfsprekende voordeel ten eeuwigen dagen van zijn vanzelfsprekende ministeriabele SPAM te mogen genieten:Alle querulanten op naar Heule ! Privacy gewaarborgd. Vanzelfsprekend

Labels: , , , , ,