30.11.06

Alliantie - condoleantie

N-VA kwam niet van pas !

Grote baas Luc Cortebeeck en grote baas Jan Renders melden U met innige droefheid dat de kartelpartner van hun CD&V op onvoorzienbare wijze bevallen is van Jean-Marie Dedecker.
Blijken van innige deelneming te versturen naar het ACV,
bloemen noch kransen !

Labels: , ,

26.11.06

Geen mosselen in Wieze...


Eén, Canvas,VTM, onze Vlaamse Tv-nieuwszenders - 26 november 2006 - van het Vlaamse front geen nieuws - de geplogen slachtoffers van val en schietpartijen - VW-kevers rijden door Brussel voor Vorst - een Brassband - drie klazen in Sint-Niklaas : Jan Hoet krijgt er zijn eigen tropisch hardhouten standbeeld, beiden in beeld samen met SPa-burgemeester Freddy Willockx - Mme Segelene Royal samen met Elio di Rupo -

Verdomme de domme, is het toegestaan de verantwoordelijken voor dit soort Tv-avondnieuws te bestempelen als antivlaamse hetzers, gespuis of doodzwijgers ? Voor hen was er vandaag voor Wieze geen plaats.

Het dorp Wieze is "terug in de tijd". Een Vlaanderen van voor een oorlog. De kasseien zijn er verre van vers gelegd.
Klein, een beetje rommelig, geen superlatieven, dat wat romantisch heet. Het Zichem van Ernest Claes. Een vergane fabriek. Louis Paul Boon. Nergens iets van nieuwswaarde in Wieze, in Oost-Vlaanderen. Of toch, Willockx !
Dikke onnozelaars , dankjewel !

Het Oude Gemeentehuis

Den dikken eikVies van Vlaams, de VRT-camera's draaien met Vlaamse centen om vooral het Belgisch zootje te verheerlijken. Voor Vlaanderen kon er nog net een micro vanaf. Hoera en merci!


Tijdens het radionieuws wordt de VVB-viering met een kort bericht "verslagen". De reporter van dienst weet te melden dat in een duistere zaal een duizend Vlamingen gezeten op witte plastieken stoelen ...
Zeer relevante mededeling, vooral om ermee inzicht te verwerven in de kranke geest van een verslaggever.
Moet nog iemand meer overtuigd worden van het grote zakgehalte van wat zich VRT-reporter mag noemen? Hier dan de vraag die het heerschap (Koen Wauters, maar er zullen er wel meer met die naam rondlopen) wou beantwoord weten: " Mevrouw, is de Vlaamse beweging nog nodig? "
"Helemaal niet manneke" en een lichte stamp tegen zijn schenen, had een passend antwoord geweest. Gelukkig voor het zondagsjournalistje dat de Vlaamse Volksbeweging nogal uit beleefde en vreedzame mensen bestaat.

Onze Vlaamse media kunnen liegen, door de waarheid te vertellen, onvolledig en in een gekleurde verpakking . De plastic stoelen ontbraken niet. En de zaal was te duister voor luttele 2 miljoen pixels . Probeer dus om degelijker beeldmateriaal te bekijken bij een ander.
Daar en hieronder zie je wat de VTM en de VRT- mosselen voor hun kijkers verborgen houden:Napraten .

De zwalmfanfare.
Bombardon.Vanachter Republikein

Van voren dorstig.

De VVB bepleit godsvrede tussen alle Vlaamsgezinden. Al vast enige grote oren die er konden naar luisteren .
Veel Spaß zonder SPa
Ook bij Zigeuners

Labels: ,

23.11.06

Jan Peter petankt Steve Stevaert
----- Original Message -----
From: Harry J.P. Balkenende@nederland.nl
To: gouverneur@limburg.be
Sent: Donderdag, november 23, 2006 7:30 AM
Subject: Dankwoordje

Aan de Heer gouverneur van de Belgische Limburgse Provincie,

Bedankt!

Beste Steve, kan het mooier? Wij gingen voor goud, en wij hebben goud! Het CDA is weer de grootste partij van Nederland geworden.
Wat niemand een half jaar geleden voor mogelijk had gehouden is gebeurd: Wij hebben de verkiezingen gewonnen!

Dankzij uw gewaardeerde steun aan de PvdA kan ik verder werken aan een Nederland waar we trots op zijn!

Beste Steve, het was een campagne waarin de Partij van de Arbeid op u kon rekenen, op uw visie over hoe het verder moest met Nederland .
Het is nu zaak om te zien hoe we Nederland nog sterker kunnen maken. Dat is een opgave waar U ook kan aan meewerken.
Het zou mij en het CDA dan ook verheugen om van U te mogen vernemen dat U zich voortaan niet alleen zult inzetten om de slaagkansen van het PvdA te vergroten, maar dat ook de Heer Jan Marijnissen en zijn SP deel mag hebben in uw onverdroten zorg en bekommernis om Nederlands welzijn.
Ik ben nu al blij en dankbaar dat het CDA , mede dankzij uw goede medewerking met het PVDA en de Heer Walter Bos, zo goed uit de stembus is gekomen, met het vooruitzicht op uw steun aan al uw Nederlandse kameraden kan mijn pret niet meer op.

Dank u wel.

Jan Peter Potter

Labels:

15.11.06

Drie triestigaards.


Al mag de Eerlijke Handel niet zo heerlijk zijn als Oxfam Fairtrade doet geloven, men mag er reclame voor maken.
Afgekeken van de promotie voor de Antwerpse Patrick-verkiezing, stellen BeeVeekes van het lichte amusementsgenre zich ter beschikking van de nieuwste Fairtradecampagne. Voor Tv oogden de netkousenbenen van Geena Lisa lang en breed vanonder een opgeheven katholieke nonnen kazuifel. Mooi belachelijk gemaakt meegenomen!
Tom Barman en Toots Thielemans doen samen een onschuldig strijkje. Geliefde muzikanten, al slaat de waarde van hun mening op geen orgel, niets belet hen om aan eender welke zaak een duwtje te geven.
Dat laatste geldt niet voor de hierboven geafficheerde heren. Hun publicitaire steun voor een particuliere zaak maakt hun tot een triestig trio. Duce Elio di Rupo roder dan Oxfam, zoals voormalig liberaal Guy Verhofstadt lid van een linkse Volkspartij, en Steve Stevaert - weeral eens vergeten dat hij zich vanaf de socialistische barricaden tot provinciegoeverneurschap verhief -, alle drie bezondigen zich. Hun openbare steun aan Oxfam strookt niet met hun plicht. Een waardige minister-president, een waardige premier, een waardige goeverneur is geen colporteur van commerciële en niet onomstreden belangen .

Labels: , ,

9.11.06

Moet er nog ajuin zijn?

Zand strooien, in niet al te wakkere ogen. Ertoe leiden dat iemand gedachteloos stikt met een ui in het keelgat. 11.11.11 stopt uw gift in dure opvallende reclame voor twijfelachtige boodschappen.
Tijdens de voorbije jaren nam 11.11.11, o.a. met hun oproep om de drinkwatervoorziening aub toch maar niet vrij te maken, een duidelijk maar omstrijdbaar standpunt in.
Privatisering heeft kwalijke en goede kanten, verstaatsing evenzeer. Hierover is geen algemeen geldig oordeel te vellen, behalve door 11.11.11, de betere wereldverbeteraar.
Drukkingsgroepen mogen plaats nemen in de politieke arena. Maar 11.11.11 doet dit door de brave mensen op te zadelen met eenzijdig gekleurde voorlichting.
Bij het doornemen van hun ledenlijst laat zich vermoeden waar 11.11.11 haar mosterd haalt.
De politiek gespekte mosterd wordt ook uitgesmeerd over de campagne van 2006.
Het spotje werd in Belgische huiskamers miljoenen keer bekeken.
De Afrikaanse boeren krijgen onze landbouwproducten door de strot geduwd, aldus 11.11.11.
Op haar beurt duwt 11.11.11 een dwaze uiencampagne door onze strot. Veel sensatie door kromme informatie; als nadien bij 11.11.11 de kassa maar klopt !

De 11.11.11.campagnevideo geeft een ruimer beeld over de problemen die samenhangen met de export van landbouwproducten naar de derde wereld. Op het internet werd hij 677 keer bekeken !
Met een uitgebreid artikel Recht op voedsel en duurzame landbouw geeft 11.11.11 genuanceerder antwoord op opgeworpen vragen. Het werd 1188 keer opgeroepen.

Onder de 800 miljoen aardse hongerlijders zijn er 600 miljoen boeren. Onvoorstelbaar, anderhalve keer Europa, 100 maal het aantal Vlamingen.
Hoe zou de goedkope invoer van buitenlandse producten, 600 miljoen boeren kunnen beletten om voor hun eigen kost te zorgen?
Hoe geraakt een totaal overbevolkte Afrikaanse stad aan voedsel als in het hinterland voedseltekort heerst?
Waar het "dumpen" van voedsel heeft opgehouden worden de meeste buiken dik van de honger.

Voorzeker zijn er Afrikaanse landbouwbedrijven die moeite hebben met de buitenlandse concurrentie. Europese landbouwsubsidies en de internationale handel mogen overdacht worden. Maar daarvoor is 11.11.11 niet nodig. Als koepelorganisatie houdt 11.11.11 zich beter weg van elke poging tot indoctrinatie. Onder haar leden zijn er genoeg die hun politieke aspiraties met eigen middelen kunnen beredderen. (Naast politieke partijen prijkt zelfs een vakvereniging onder haar leden. Dewelke, laat zich niet moeilijk raden.)

Dit artikel beoogt niet geldbeugels gesloten te houden. Zowel binnen als buiten 11.11.11 zijn er genoeg organisaties die met uw geld een weg vinden zonder voorrang te verlenen aan de verspreiding van een ongewenste politieke agenda.

Labels: ,