20.2.10

Qui vis bellum para pacem ???

Vier ministers van staat in verval, Jean-Luc Dehaene (CD&V), Guy Verhofstadt (Open VLD), Willy Claes (sp.a) en Louis Michel (MR) schuifelen aan achter Pax Christi. Met woorden.
Tijdens hun beleid was afschrikkingslogica belangrijker dan de vrede Gods. Qui vis pacem para bellum, zich op oorlog voorbereiden om vrede te vrijwaren. Met die strategie voorkwam de NATO (eveneens corrupt Claeske!) de uitvoering van gesmede snode rode plannen van het Warschaupact.
Maar op hun oude dag heeft het vooraanstaand ( bij dit artikel) vooraanstaand viertal vandaag het Licht gezien. De vier late bekeerlingen wanen de omstandigheden meer dan gewijzigd.
De wolf graast naast het lam, indien Europa ontwapent. Wapens tot ploegscharen. Op een uitzonderlijk stammentwistje na, ademt de aarde peis ende vree alom. Rijk vloeien de wateren, uitgestrekt de velden, vruchtbaar de akkers, de graanschuren gevuld.
De vier staatslui, onzen enigen dank.
Jean-Luc Dehaene, bid voor ons.
Guy Verhofstadt, bid voor ons.
Willy Claes, bid voor ons .
En Louis Michel,
Geef ons de vree.

Bende van vier, doe China plezier!
Para pacem! U kost het geen zier.

Qui vis pacem para bellum (Wie de vrede verlangt, bereide de oorlog)
et qui vis bellum para pacem, en wie oorlog wil ... ???

Labels: , , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home