14.9.06

Keizer Kosters' droom.

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen vanaf hun geboorte best in mensentaal benaderd worden. Tegen uw jongste aanwinst praten met boeleboele, watawata zo e baaf meiske, a dada ..... is - hoe goed bedoeld ook- weinig bevorderlijk voor de geestelijke ontwikkeling van de spruit.
Dit inzicht verworven zijnde, beslist de Vlaamse Overheid zich in het kiesgewoel te werpen met infantiele prietpraat voor volwassenen.
Op www.stemnietcliche.be zijn er e-kaarten (e-cards in 't Schoon Vlaams)
met tekst en klank te versturen.
Met als resultaat:
----- Original Message -----
From:
To: www.@sterik.tk
Sent: Thursday, September 14, 2006 10:14 AM
Subject: Denk niet cliché

Beste Erik,

De Vlaamse Overheid stuurde je deze e-card.
Klik op deze link om hem te openen: www.stemnietcliche.be.
Wat meer diversiteit in de gemeenteraad zorgt ervoor dat een kwestie vanuit verschillende achtergronden bekeken wordt.
En dat levert frisse ideeën op. Denk daar eens over na, voordat je op 8 oktober het stemlokaal binnenstapt.

Met vriendelijke groeten,
De Vlaamse Overheid


Naargelang de uitgekozen tekst hoor je een ordinaire belediging of iets zwoeler in Antwerps Engels. De grappig bedoelde tekst over de (mentaal) gehandikapten schiet zijn doel voorbij.
Tenzij hij (zeer waarschijnlijk) slaat op de opdrachtgevers en de makers van deze internet onzin.

De overheid vergooit in het kader van het Gelijke kansen beleid, via het initiatief "Gelijke Kansen in Vlaanderen" , onbevoegd haar middelen.
Gelijke behandeling is de plicht van elke overheid, niet van haar onderdanen. Achteruit stelling , vooroordelen, minachting zijn weinig christelijke of humane deugden. Maar de burger die bekwaam geacht wordt om zijn eigen bestuur te verkiezen, behoeft door de overheid niet met de neus genomen.
Met de waan alle mensen gelijk te schakelen, wil de overheid de deelname aan het bestuur, gelijkmatig verdelen over de vertegenwoordigers van groepen uit de gemeenschap. Alfadieren zijn niet langer bruikbaar, de groepsindeling dreigt meer bepaald te worden door seksuele geaardheid dan door politieke gedrevenheid.
De afwezigheid van een x of y-chromosoom, de natuurlijke hoeveelheid melamine in de huid, de geboorteplaats van ouders en voorouders,... worden de toonaangevende criteria om een stoeltje te verwerven in de politieke arena (versta: om vooral ja te knikken tegen de leiders van de particratie).
Het aantal mensen dat bekwaam is om het stuur over te nemen zal er niet door stijgen. Waar voorheen menige vrouw, als verkozene vanuit een minder verkiesbare plaats opsteeg , gaat bij de volgende verkiezing het effect van uitzonderlijk te zijn, verloren. Over oneerlijk concurrentie hoeven die mannen die nog op een lijst een plaatsje vonden, nu niet meer te klagen. Maar de weinige vrouwen die van politieke wanten weten, dreigen ten onder te gaan midden de bijeengescharrelde goed gestylde babes.
Nog even geduld Vlaanderen, uw toekomst ligt in handen van reclamemakers, fotografen en visagisten !

De overheid speelt keizer koster, op een sullige manier.
Reacties lieten niet lang op zich wachten bij LvB en Vrij van Zegel.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home