3.12.07

De Waakdienst van MRAX


MRAX is één van de vele genootschappen die ten dienste staan van de Belgische Sicherheitsdienst. Hun spiedend oog ontgaat niets. Zodra (al is het na maanden)zij iets racistisch vinden treden ze op. Zo slaagden ze erin een reportage van TV Brussel van het net te halen. Terzelfdertijd getroosten zij zich de moeite om die Nederlandstalige reportage volledig in het Frans uit te schrijven en te publiceren. Tot overmaat van onnozelheid geven ze een verwijzing naar
http://www.dailymotion.com/video/x2y4ow_bruxelles-eurabia_news . De vermelde video is daar blijkbaar van het net gehaald door andere kwibussen die van oordeel waren er mensonterende leugens in te ontwaren.
Wie er de tijd voor wil nemen kan op onderstaande opgeviste video vaststellen of de geinterviewde Arthur van Amerongen enige racistische gezwegen leugenachtige uitspraak doet en of de interviewer meegaat in een racistisch discours. Als Jan De Troyer, de directeur en redactieoverste van TV Brussel, zijn staart intrekt heeft de man bangelijk gelijk. Voorkomen is beter dan genezen.

Sinterklaas en zijn moren

Een steekpartij in Antwerpen. Ouders belanden in het ziekenhuis.
Wie op het zondagavondjournaal langs de VRT het onschuldig zinnetje ...een groepje iet wat oudere kinderen... hoorde en daarbij ogenblikkelijk een visioen kreeg waarin 'kutmarrokaantjes ' opdagen, die is niet meer te redden.
Voor de vooringenomen kijker, luisteraar,lezer ruikt het naar Marokkaans schorem als kindjes die iets mispeuterden niet nader omschreven worden (door het VRT-avondnieuws, in Het Laatste Nieuws, in Het Belang van Limburg , - voor de De Morgen was het fait-divers terecht geen vermelding waard - , alleen De Standaard en De Gazet van Antwerpen vernoemen 'allochtone tieners' en 'allochtone jongeren').
Een dag later publiceert De Morgen een relaas over de afloop van het Sinterklaasfeestje en houdt het bij 'jongeren', terwijl de Gazet van Antwerpen haar
artikel met de allochtoon genoemde jongeren, door de censuurmolen draait.
De 162 reacties van GvA-lezers op de ' Steekpartij op Sinterklaasfeestje' werden nog niet helemaal vermalen!)
Men noemt de kwajongens niet bij naam en toch weet die lezer over wie het gaat!? De uitdrukking 'allochtone jongeren' is voor hem een tautologie (,twee keer hetzelfde gezegd). Zo iemand is een racist en ... gevaarlijk.
Na het mp3-incident haalde Paul Beliën in een boze column zwaar uit naar nieuwe Belgen die de boel zouden verpesten. Een voorbarige conclusie verplichtte hem om zijn mening in te slikken, in het Nederlandstalig deel van The Brussels Journal kom je die niet meer tegen. Allah bonheur !
Scherpe kritiek op het gedrag van jongeren is niet toegestaan in een maatschappij die positief staat tegenover de afbraak van restanten van de oude orde. Onze nieuwe vrijheid dient gewaarborgd. Terechtwijzende maatregelen, opmerkingen of slagen (eufemistisch als pedagogische tik omschreven) zijn vormen van onderdrukking. Op de Dageraadplaats in Antwerpen zijn de ouders van de inboorlingetjes zwaar in de fout gegaan. Zijn zij vergeten dat zij zelf ooit kwajongens waren die straffeloos gingen lopen na elk belletje trek ? Een paar messteken en klappen met verkeersborden mogen volstaan om onaangepast gedrag bij die onverdraagzame feestvierders te corrigeren. De overheid, die leeft van onze belastingen, heeft echter de plicht elke vorm van uitlokking door racistisch tuig te voorkomen en te beteugelen.

Labels: , , ,