16.5.10

De Gedoogde Groepsverkrachting

De Belgische justitie is verre van doeltreffend om recht en rechtvaardigheid te beheren. In haar puriteins streven om te oordelen naar de letter van de wet, stelt zij - op de regelmaat van een klok- klaarblijkelijke misdadigers in vrijheid. Of de talrijke procedurefouten en verstreken verjaringstermijnen al dan niet ontstaan o.i.v. van politieke druk zij niet zonder belang. Of is er een goede reden om aan de verantwoordelijken voor een manke rechtsgang onvoldoende rekenschap te vragen?
Knoeiers worden geweerd, veroorzaakte schade vergoed en hersteld, een C4 ligt klaar. Terecht, maar niet zo binnen het Gerecht. Eens verworven blijft het ambt binnen het weledel hooggeacht gerechtsapparaat ongeveild. De knoeiers knoeien voort, met medeweten, onder goedkeuring, met medewerking, zelfs onder dwang van de wetgever, de vertegenwoordigers des volks, de uitgekozenen, de democratie, het volk, U.
U onderhavig aan de wet, aan de wetten van het Belgische volk, van het Land dat met zijn burgers een contract sloot, de Belgische Grondwet. Ooit geen vodje papier genoemd, verwerd het geroemde Handvest tot belangeloze schoteldoek. Belgiƫ kakt in eigen luiers, bezorgt belgofielen hun warm gevoel, hun geliefde stank van laf onrecht. Rechtmatigheid geschiedt voorbij de horizont.
Onder leiding van hun belgofiele voorzitterPatrick Dewael verhoonden traditionele Kamerzetelaars de ultieme redding van het Handvest van het volk. Een beroep doen op Turtelboom om de belgofiele wandaad vooralsnog te voorkomen is als vandaag te biechten gaan bij Vangheluwe.
Twaalf Nederlandstalige voorzitters van de rechtbanken proberen de te voorziene verkrachting van de grondwet te voorkomen. Maar preventie van onrecht is minder hun taak. Ghislain Londers hun baas bij het Hof van Cassatie fluit hen terug.
Kom zien, kom kijken, de massale groepsverkrachting mag beginnen! Hoe groot het gewalg, hoe dik de muur die het gepeupel van de wraak weerhoudt ? Gericht wordt op 13 juni 2010, gerecht is het oordeel als uiteindelijk de belgofilie ligt geveld .

Labels: , , , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home