30.10.06

PosteBelgië is een koloniale mogendheid.

In 2006 wordt haar Vlaamse kolonie nog steeds in het Frans bediend.


Ook voor de minister-presidente van de Franse gemeenschap,Marie Arena, is Vlaanderen een wingewest. Zij wil dat Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke acties in Vlaanderen van het Taal Aktie Komitee streng veroordeelt en maatregelen neemt.

Labels:

23.10.06

De leugenaar


Prof. Jef Vuchelen, econoom aan de Vrije Universiteit Brussel en journalist Derk-Jan Eppink komen wekelijks aan bod op Actua-Tv. Het zijn geen schoothondjes van het paarse beleid. Na de beleidsverklaring van premier Verhofstadt schieten beiden met scherp.
Luister hier naar een uittreksel van het laatste gesprek met Derk-Jan Eppink.
Dat Derk-Jan geen leugenaar is bewijzen de laatste cijfers van Eurostat.

Google- video van de ActuaTv-uitzending

Labels: ,

22.10.06

ad absurdum

ABSURD

Heel Europa keek met verbazing en onbegrip naar de achterlijke reacties, van een opgehitste Islamwereld, op een paar onnozele Mohammedprenten. Enige maanden later vernielt de moderne modefirma Esprit 200 000 modekatalogen.
Toen een Duitse advocate er de nieuwste herfstcollectie keurde, verloor ze haar aandacht niet voor het behoud van Recht und Ordnung. Als gold het een Rorsachtest ontdekte ze op verschillende kledingstukken leren knoppen die een aanslag pleegden op het Duitse rechtsbestel. De Duitse grondwet verbiedt het maken, dragen, verspreiden, enz. van de nationaal socialistische symbolen, zoals een swastika die daar steeds kan voor doorgaan . De openbare aanklager zal zijn nut eens gaan bewijzen ! In allerijl komt Esprit tot bezinning. Aan één Lonsdale hebben we al genoeg. Blood and Honour-typetjes met een Esprittruitje met leren knoopjes zijn trouwens ook geen zicht.
Dat de Duitse paranoia geen halt houdt bij de landgrenzen bewees onlangs de ontdekking van de swastikavorm van een fontein in Maasmechelen (luchtfoto hiernaast). Of de verbouwingswerken daar al vorderen ?


Iets moeilijker zullen die lukken bij de swastikagebouwen in San Diego. Van de Europese politieke correctheid lopen ze in Amerika nog niet zo zot.

Ondertussen doen Belgen er goed aan om hun doos met oude knopen uit te zuiveren. Het dragen van kleren met gevlochten leren knopen dient als democratievijandig aan de kaak gesteld. De dragers ervan horen in een kamp thuis dat niet het democratische is.


Alle Belgen worden opgevorderd om het opdagen van kruisen met haken op ruitjespapier, sudokuraadsels, wandtegeltjes,verluchtingroosters, behang, tapijtjes, e.d. te melden bij de diensten die instaan voor de verdediging van de Belgische democratische belangen.Der Feind loert overal, open uw ogen vooraleer hij ze sluit.

ABSURDER
De zevende dag van 22 oktober 2006.

ABSURDST
Akt 1 : Komt daar een langbenig gelaarsd Ministertje van Begroting na 7 lange jaren geploeter een oplossing presenteren voor het geknoei op het Ministerie van FINANCIËN!!! En weg was het wicht.

Akt 2 (Twintig sekonden later ) : Vertegenwoordigers van de vier grootdemocratische partijen bespraken onderling de begrotingsplannen 2007.
Durfden of mochten Dua, Lambert, Quiky en Van Rompuy de Oudere, niet rechtstreeks discussiëren met hare Excelence van Begroting en Testaankoop ,
of was voor hen het wicht gezwicht wegens te licht ?


Akt 3 : Over de beleidsverklaring van Verhofstadt :
"Papa, wat is dat, de scheet van de onion?"Labels:

19.10.06

Een portie hersenspoeling

Gratis, maar niet voor niets, maakten enige verdraagzame filmmakers in samenwerking met de verenigde Belgische reclamefilmproducenten, CFP-Belgium (Commercial Film Producers – Belgium), het 0110-reclamespotje dat gedurende de hele maand september, televisiekijkend België teisterde, eveneens gratis.
Een best grappig 0110-spotje met Tom Van Dyck, begaafd acteur in het vertolken van griezeltypetjes, kende een zeer verdeeld succes. Het nieuwe spotje geschreven en geregistreerd door Jan Dellaert zou op geen zere tenen trappen.

Plot: Na telefonische oproepen trekken een bende allochs en een bende inboorlingenen vijandig tegen elkaar op. Nadat ze zich confronterend ontmoeten vallen ze lachend in elkaars armen. 0110 !

Het spotje van nog geen minuut lijkt minder dan het is. De roep om verdraagzaamheid verstopt echter meer dan één verhulde boodschap.


Telefonisch oproep voor deelname aan relletjes. Bekend bij bepaalde allochs en hooligans.
Raar : De groep inboorlingen bestaat niet uit hooligans, maar uit gewoon volk.
Wanneer verzamelde het gewone volk zich voor opstootjes ?

Raar : In het zog van de het gewone volk worden twee fietsen vernield.Raar : Een zakenman wordt (gesuggereerd) door de blanke groep onder de voet gelopen.

Raar
: Tussen de blanke relschoppers een witte boord !
Onbewust wordt de kijker opgezadeld met bedrieglijke verwijten.
Racisme wordt niet geschuwd.
Eigen volk eerst bekladden, dat is de leuze.

Dat de gratis filmmakers zich maar niet begeven aan de verfilming van de sprookjes van moeder de gans! Die bevatten minder onwaarheid dan hun gratisverhaal.

Joseph Göbels is passé. Zwarter wassen dan zwart doet met nu dagelijks op Tv. Met dank aan de CFP.

Labels: ,

15.10.06

Het Marxistisch Project

Dertig km/uur. Ongelukken mijden
Traag voorbij, verkiezingsborden rijden.
Interessant voor de kandidaten,
meer voor de goede dan voor de kwade.
Op de borden in de school, verloren of zegedronken.
Een week na bijltjesdag, staan ze er nog steeds te pronken.

Kruisen noch chadors, indoctrinatie wordt er niet verwekt.
Het gemeenschapsonderwijs heeft immers, het pedagogische project
Vertaal : neutraal pluraal, de scheiding tussen kerk en staat!
En bij die stoere praat, daar hoort geen woord, doch daad.

Maar achter de draad, nabij het schoolportiek,
maakt men zelfs een scheiding niet,
tussen school en politiek.

Vele prentjes mogen er lang blijven hangen
minder die van christelijk of Vlaams belangen
Ook de liberalen hebben het er haast verkorven,
Ongegeneerd bekent het gemeenschapsonderwijs


zich roodgewijs verdorven.

Labels:

3.10.06

Sermoen 1906 >2006


Beminde parochianen, ten is vandoage den zondag van de verkiezinghe, gij en zult ...

Vandaag staan de preekstoelen in de bioscoopzalen. Het afsteken van een donderpreek is niet langer weggelegd voor mijnheer pastoor. Het scheiden van schapen en bokken wordt de opdracht van de onderzoekers van het vrije woord. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging HVV ijvert voor een progressieve maatschappij waarbij iedereen betrokken is . Ongeacht naam,afkomst, nationaliteit,huidskleur, geaardheid of politieke overtuiging. Zalig de eenvoudigen van geest die geloven in goedkope zever en deze verkiezen boven een werkelijk vrij onderzoek.
De Belgische humanistische verenigingen die zich almachtig opdringen als vertegenwoordigers van atheïsten, agnosten en onkerkelijken, worden gepiloteerd door linkse rakkers voor wie goed en kwaad duidelijk uit de door henzelf bepaalde richting aan hun leden wordt opgedrongen.
Als kampioenen van het vrij onderzoek het niet kunnen laten ander volk te willen (mis)leiden wordt het moeilijk. Laat je niet leiden werd dus "LAAT JE NIET LIJDEN". Een enorme vondst !
Dat voor hen de Vlaamse zaak en uitschot dicht bij elkaar staan illustreert volgende schermafdruk. Vlaamse steden dragen er uitsluitend frans(kiljons)e namen.

Labels: ,

1.10.06

De Pravda.

Meningsvrijheid is het recht van het individu.
Meningen door de overheid verkondigd, benodigen een democratisch draagvlak, zij moeten vrij zijn van iedere uiting van racisme en discriminatie. De overheid mag informeren maar moet zich hoeden voor propaganderen. " Denk niet cliché" is betuttelende propaganda. Eigen kanalen volstaan blijkbaar niet om het overheidssermoen voldoende gehoor te verlenen. Als Knack de preekstoel is, vanwaaraf de overheid de bevolking wenst te verdwazen, kunnen ze hun knakkige naam beter veranderen in de Waarheid, mooi nederlands voor de Pravda.


Journalist Luc van Balberghe op zijn blog Vrij van Zegel :
"Als je naar de webstek van Knack-magazine surft, word je eerst afgeleid naar een webstek van de Vlaamse Overheid met een discriminerende boodschap die tegen alle fatsoen indruist. Dit is een opinieweekblad zoals Knack-magazine onwaardig. Of is het betaalde reclame? "

Labels: