8.7.07

Ararat 1915

Kunstenaars laten zich nogal eens leiden door wat het regime vraagt. Zij wanen zich dan geëngageerd. Makkelijk mee met de stroom tot heil van eigen welzijn. Huidige trendlopers is wellicht het lot beschoren van vele kunstenaars in dienst van vervallen regimes. Heeft het regime afgedaan, dan ook de commerce met de gekunstelde werken. Als de algemeen opgedrongen smaak is verdwenen , blijft het naakte werk voor de individuele liefhebber.


Muziek van Ingo Vogelmann met video over Armenië in het Ottomaanse Rijk: sevenload.com

Labels: , , ,

3.7.07

de schuld van 't KAPITAAL

Her en der klinken stemmen die protesteren tegen de torenhoge ontslagvergoedingen bij Opel.
De Belgische burger weze getroost:
  • De General Motor Compagnie zal ervan niet diep in de rode cijfers verzinken.
  • Het grootste deel van de ontslagvergoedingen vloeit citopresto naar de Belgische schatkist, zodat het gewonnen geld op democratische wijze wordt herverdeeld.
  • Zoniet aan vakantiereisjes besteed, rolt zelfs het vele geld voor de koffiemadam wegens de ontstane drang naar overcomsumptie in de gegeerde richting.
  • Internationale bedrijven worden afgeschrikt om zich hier te vestigen, de uitstoot van broeikasgassen blijft beperkt, de temperatuur in Blankenberge blijft zoals ze is.

Aldus blijft de pieneut : de gewone werkvrouw/man, hardvochtig uitgebuit voor het profijt van het grootkapitaal!
Daarom Kameraden, Maoisten, Stalinisten, Leninisten, Che Guevaristen,Trotskisten, Chavezisten, Castristen sluit de rangen en geniet van de heldere beschouwingen over den werkman, verwoord door enen Kameraad LOUIS SOREL uit Oostende ( vanuit zijn schamel strandjuttershutje met de nimmer geopende gordijnen.)


Kommunistische partij
_____________________________________________

Velen zijn kansarm en tot blijvende armoede gedoemd, niet direct door de overheid, maar wel door het economisch stelsel waarin wij leven!
Als beheerraden van multinationale ondernemingen (heel dikwijls in het buitenland, bvb in de USA of in Duitsland) beslissen duizenden werknemers te ontslaan, dan heeft de werkloze zeker geen verantwoordelijkheid en geen keuze!
Als deze op straat gezette werknemer dan leningen af heeft te betalen (vbn huis, auto, studielening voor de kinderen, enz…) dan kan hij/zij in de armoede terechtkomen.
Wie is dan wel verantwoordelijk? De bazen van de bedrijven die enkel ageren in dienst van de eisen van hun aandeelhouders of de beurs. Voor die laatsten telt enkel een steeds grotere winst. Vbn zijn er genoeg :VW onlangs, OPEL, FORD en toeleveringsbedrijven nu en zovele andere elke dag in het nieuws.
Het is dus het kapitalistisch stelsel dat verantwoordelijk is voor de armoede van vele mensen


Bovenstaand is een uittreksel : BART DE WEVER en de ARMOEDE.(door Louis Sorel)
genoeg gezever voor vandaag ?

Labels: ,

Un Roi des Flamends

Alex Furguson verwelkomde op 30 juni 2007 de Britse koningin in het Schots Parlement. De nieuwe parlementsvoorzitter sprak Elisabeth II aan met " Your Majesty, our Queen of Scots".
Hoe zou Marleen Vanderpoorten onze verbeten Belgiciens aanspreken?
Albert II.- 'Majesteit, onze Koning der Vlamingen'?
Of om iemand een licht allergische aanval te bezorgen:
Philippe I, 'Hoogheid, onze Prins der Vlamingen' ?
De Vlaamse roep om een Republiek is niet zonder meer uit de lucht gevallen

Labels: ,

2.7.07

Help een Hulpbehoeftige

Liefdadigheid is een barmhartig werk van de beter bedeelde, voor de armere sloeber. Maar wat de enkeling goed doet, doet een vereniging beter. De goed functionerende sociaalstaat maakt de vrijwillige gift van de enkeling minder noodzakelijk, soms onnodig , soms verwerpelijk. Worden er met aalmoezen geen gouden kathedralen gebouwd? Wordt het bedelgeld van het in vodden gehulde meisje niet verstookt in de motor van protserige karossen ? Misbruik was van alle tijden, maar vadertje staat zal orde scheppen in - de handel en wandel,met en van - de liefdadigheid. Met erkenningsprocedures en met belastingsgelden wordt wildgroei beperkt. De financiële staatssteun doet zelfs zeer nuttige verenigingen ontluiken. Verenigingen, allen voor een lief en dadige doel, met koepels en nog eens koepels over de koepels; deskundig bemand en uitgerust om hoogstaand ideeën te verkondigen en om het vergaarde manna te beheren.
Gelukkig is de tijd voorbij dat haast alle Westerse liefdadigheid langs kloosters, abdijen, pastorijen, zendelingen en missionarissen het smalle spoor van Christus volgde. Een ware liefdadigsheidsvloot ligt paraat. Haar kapiteins, niet gebukt onder het juk van het kruis, schouwen open en wijd boven de lage horizonten van de nationale, Europese en Internationale democratische besluitvorming. Zonder paternoster of geprevel slagen ze erin het jonge volkje aan de riemen te zetten, richting een betere wereld, volgend het zog van de admiraals.

Bovenstaande sticker is verfoeilijk. Zoals destijds het groene Duitsland in de strijd om meer verbruik van fossiele brandstof 'NEIN DANKE' zegde tegen de kernenergie, zouden we 'NEEN DANK U' moeten zeggen tegen 11.11.11 en zijn nieuwste admiraal. De beminnelijke man, Minister van Staat, Jos Geysels, vroegere partij-secretaris die in Vlaanderen de groene partij Agalev tot een nooit gekende bloei bracht, de oervader van het cordon sanitair, Verhofstadts speciale ambassadeur voor 'Institution Building', dezelfde Jos Geysels die boek.be pluralistisch beheert als nooit ervoren, die volledig onderbetaald ondervoorzitter is van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, en voorzitter van Decenniumdoelen, diezelfde goedkope Jos houdt nu ook het roer in handen bij 11.11.11. Naar eigen zeggen wil hij de 'politieke onafhankelijkheid en het pluralisme van 11.11.11 bewaken'. Wie eraan twijfelt dat Jos Geysels ooit andere bedoelingen had, die heeft de man nooit goed gekend.
Laat zekerheid alle twijfel uitwissen: 11.11.11. vaart onder de vlag van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Erik Todts, secretaris van het Toezichtcomité van VEF, is verbonden met Oxfam en met Ecolo. Anders dan recht vooruit met volle pluralistische kracht naar neutrale wateren kan Jos Geysels überhaupt niet varen.

Labels: ,

Koninklijke Baarmoederhals weer OK.

In het wondere land der Belgen valt er een en ander op te kalfateren.
Plichtsgetrouw verzwijgen onze Vlaamse media het ergste lapwerk. Maar dankzij de RTBF weten we meer. De Franstalige zender meldt immers dat de baarmoederhals van Albert II hersteld is.

Onzen Koning is een hermafrodiet. Met spanning wordt uitgekeken naar nieuws over de prostaatvergroting van la Reine Paola.

Bovenstaande video afhalen (bron: l'Investigateur)

Labels: ,