12.3.10

Marsrichting VRT.

Dit in politiek gedrenkte blog ligt nogal eens lang stil. In dit ons land zijn de dagelijkse te ontdekken flaters, onkunde, nalatigheid, bedrog al te talrijk. Bij de ondergang van de Titanic bekreunt men zich niet meer om het zoutgehalte van de erwtensoep. De sloten onraad laten zich niet omschrijven in een blogje. Hiervoor zouden bergen papier en uren uitzendtijd van doen zijn, ware het niet dat de kranten, radio en tv soms niets anders blijken dan een gesubsidieerd verlengstuk van de verdorven politiek. Het feitenrelaas wordt bijgekleurd en verkleurt louter in dienst van de te etableren natie, wars van waarheid, ten gerieve van het grote bedrog van de kleine man, en vrouw, uiteraard.

Neem het Vlaams Nationaal Zangfeest. Voor stemhebbende flaminganten haast een must, soms wat stoer en stroef, met de inzet van amateurs en professionals, van wat voor sommigen oubollig heet tot wat anderen gewaagd noemen. Het VNZ van 2010 was af, verzorgd, vlot, muzikale topbewerking, subtiele dansuitvoering. Het beste sinds jaren.

En wat hoort en ziet die smerige VRT ?
1. Op hun Journaal slechts gesjoemel op de Vrolijke Vrienden van Bob Davidse en boehgeroep op een 'hommage' aan Jacques Brel. M.a.w. de VRT op bezoek bij haar zoveelste boerenkermis, lollig en luidruchtig.
Natuurlijk werd de kort voordien overleden Bob Davidse, leraar,zanger,Vlaming er kort herdacht. En inderdaad, gezongen door Jacques Brel was 'Laat me niet alleen' het wijsje waarop een dansevocatie werd gebracht. Maar niet zonder er vooraf op te wijzen dat Brel het prototype was van een door België 'gedenaturaliseerde' Vlaming. Enige boehroepers hadden dit zeker niet meegekregen, in hun hoofden zinderde Brels racistische Les Flamendes en het smadelijke Les Flamingants nog na. Over de doden anders niets dan ... Jan Neckers in 't Pallieterkel nummer acht, 65ste jaargang .
2. Bij een later daarop volgende Phara kwam Piet Wittevrongel zijn overtuigend woord zeggen. Samen met zijn broer liet hij de vergane zeilboot van Jacques Brel dreggen en overbrengen naar Oostende, jammerlijk rot het wrak. Piet Wittevrongel leerde Brel kennen toen die ooit bij hem aanklopte om het zeiljacht op te bouwen. Overigens had de heer Wittewrongel, zichtbaar met reden, alleen goede woorden over voor zijn zingende zeiler. Als smerige VRT kan je het natuurlijk niet nalaten dit als aanleiding te misbruiken om het boehgeroep op het VNZ nog een te laten horen. Nog meer dan tijdens het Journaal werd het geluid van het boehgeroep versterkt, het geluid van het applaus werd nu haast volledig weggefilterd. Manipulatie tot en met! Zelf was ik ter plekke, met drie rijen boven mij een luide boehroeper en elders nog vele anderen, maar het applaus klonk mij even luid. Mijn oren dringend kuisen of weten wat voor een zakken bij de VRT aan de knoppen moeten draaien.

Neem de koningskwestie. De republikeinen van nu vielen in 1950 voor Leopold III haast in onmacht. De republikeinen van 1950 vervloekten Leopld III, zij verwerden tot de rode cohorte waarzonder het Belgische koningshuis op het schavot van de geschiedenis belandt.

Volgens het smerige VRT-nieuws van de dag is het 60 jaar geleden dat de Vlamingen zich in een referendum uitspraken voor de terugkeer van Leopold III, terwijl de Walen daar tegen waren. Omdat zelfs de stomste Liza hoort dat dit niet de honderdpercentige waarheid kan zijn, mag Marc Reynebeau de puntjes op de i komen zetten. Ik zou Heer Reynebeau nooit met smerige Reynebeau betitelen, zijn gedacht is niet steeds het mijne. Een objectief analist van historische feiten is hij echter minder dan een geschikt element, best bruikbaar als verlengstuk voor zoals eerder vermeld. Volgens de ingehuurde historicus, viel de keuze voor of tegen de terugkeer van Leopold III niet samen met het Vlaamse of Waalse deel van België. In de uitslag van het referendum ziet mijnheer een tweedeling tussen de landelijke en de stedelijke bevolking, tussen landelijk en industrieel België. Reynebeau is te slim om te liegen, hij heeft gelijk.
Voor de smerige VRT zou het echter dom zijn hem alles te laten vertellen. Leopold III was geliefd of gehaat. Boer of mijnwerker zijn speelde hierbij geen rol. De herinnering aan het eigen oorlogsverleden en dit van Leopold III kon een zinvolle keuze bepalen. Leopoldisten waren voor, het verzet van het laatste uur was tegen. Wat zwart was geweest of gemaakt, mocht wegens ontnomen burgerrechten niet deelnemen aan het referendum. Het JA! en NEE! bij het referendum werd ingegeven door de propaganda van de traditionele partijen. De kinderen van de Ja-plakkers gingen naar katholieke scholen. In Vlaanderen stond Neen voor de antichrist. In Vlaanderen en in ruraal Wallonië hadden communisten en socialisten weinig aanhangers, de bevolking was er grotendeels katholiek.
De nooit eerder geziene uitslag van het referendum, waarbij de keuze van de meerderheid door antidemocratisch wit en rood gezindsel te niet werd gedaan, zette een domper op nog enig geloof in een nieuw rechtvaardig België. De CVP- PSC zag Leopold III uiteindelijk liever gaan dan komen. Uit staatsraison of tsjevendom? Voor België maakt dit weinig verschil. Zestig jaar later kruipt CD&V statig voort in uitgedunde christendemocratische rangen, zwichtend voor de geringste afpersing van de geniepigste tegenstander, over de lijken van prijsgegeven idealen. Dat het democratisch gehalte van de sociaaldemocraten en andere verklede stalinisten sinds de gewelddadige ombuiging van het referendum omtrent Leopold III er iets op vooruit is gegaan zal de overtuiging wezen van elke marxistisch omgetunede zombie. Nu ja, dat mag Reynebeau niet verkondigen. En zo stappen we weer ter plaatse... bij de raddraaiers van de VRT. Halt !

Labels: , , , , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home