29.1.07

Jamie de Strandjutter.

Spuiters en pillenslikkers toejuichen is applaudiseren voor de snelste bedrieger en voor de sportman die er het meest voorover heeft om zijn gezondheid ten gronde te richten. Voor liefhebbers van prestatiesport komt het hard aan als ze belazerd worden terwijl ze er bij staan. Slechts harde bewijzen kunnen hen daarvan overtuigen. In de ontbrande dopingstrijd blijft het voorlopig bij woord en wederwoord.
Op Actua-Sport geeft Jean-Marie Dedecker zijn uitleg. Sportliefhebbers met tijd en zin kunnen hem op Actua_Tv beluisteren. Interessant is zijn verklaring over het zijn niet-optreden in de uitzending van de zevende dag op zondag 28 januari. Op de programmatie van" één" stond:

Alain Coninx ontving Wouter Vandenhaute en Maarten Michielssens, maar een Jean-Marie Dedecker was er niet te bespeuren. Volgens de afwezige was hij wel door "één" gecontacteerd, maar werd de aanvaarde afspraak door de VRT in extremis afgezegd. Wouter Vandenhaute, directeur van Woestijnvis en hoofdleverancier van TV-programma's aan de VRT, wenste het zo, en de echtgenote van Vandenhautte is verbonden aan de sportredactie van de VRT . Zodus , ... aldus Dedecker.
Maarten Michielssens zat er om zijn zaak en die van Het Laatste Nieuws te verdedigen. Wouter Vandenhaute verdedigde Lefevere en had het podium vrij om over Dedecker heen te rijden, karaktermoord met karaktermoord vergeldend.
Dedecker met zijn verkiezingslijst en al zijn gezond verstand mag zijn bollenwinkel weldra dichtdoen, als hij nu wat staat te verzinnen. Daarbij is de miljoenen hoge schade-eis van Patrick Lefevere belachelijk klein bier. Het verhaal van Dedecker móet kloppen, de politieke definestratie die daar anders zou op volgen, maakt de senator tot strandjutter. Half de politieke wereld ziet dit al te graag gebeuren. De messen van zijn politieke rivalen zijn reeds lang getrokken, en niets weerhoudt de bevriende pers om ze te slijpen. Cfr: Yves De Smet ... vertelde ... dat in Vlaanderen de diverse hoofdredacteurs een geheim comité samenroepen telkens als ze iets in handen hebben dat de toekomst van ons land kan bepalen.
Hiermee is Dedecker gewaarschuwd en wie in krant, radio en TV iets over hem verneemt, nog veel meer .

Labels:

27.1.07

open betrekking

Patrick Dewael, ooit Minister-President van Vlaanderen, nu Burgemeester van Tongeren, nu Minister van Binnenlandse Aangelegenheden van België, altijd vrijdenker en altijd Liberaal bereidt zich voor op een nieuwe toekomst. Niet wegens enige aftakeling of slijtage, je hoort hem weinig klagen over speen of haaruitval, PD heeft meer problemen met het getal XVIII. Daarom doet hij er goed aan te mikken naar de functie van Rijksminister voor Volksopvoeding en Propaganda.

Dringend immers dient paal en perk gesteld, aan elke vorm van ondermijning van onze democratische waarden! Dragers van tekens van gedachtengoed dat niet het onze is, dienen terecht gewezen en heropgevoed ! De waardigheid van de Belgische onderdaan dient gevrijwaard van iedere verdere provocatie. De kwaal die onze broze vrijheid bedreigt dient te vuur en te zwaard bestreden! Uitgebrand de etter, vertrapt het ongedierte, uitgerokken dat subversieve kruid!
Onze liefde behoort de vrijheid en de verdraagzaamheid.

Dewael laat uw liberale wind fel waaien ! Zodat de vonken onzer vrijheid ver dragen, voorbij de grenzen van uw Rijk, en uiteindelijk de liberale fakkels doen ontvlammen.


Censuur is voor de Machtigen het levende bewijs dat ze slechts verdwaasde slaven stampen, maar dat ze geen vrije volkeren kunnen regeren .“ (Johann Nestroy)
Censuur is de jongste van twee schandelijke zusters, de oudste heet Inquisitie.(Johann Nestroy)

Labels: ,

25.1.07

zot zotter zotst

Waarom de tijd voor nieuwjaarsrecepties zich laat rekken? Er valt te rapen, gratis zien en gezien worden, horen en gehoord, klap met achterklap. Op koninklijke recepties wordt het zoals in de ruimte: Er is geen protocol meer ! De kroonprins zegt er eens goed zijn gedacht. Wie graag drinkt uit koninklijk glas mag de prinselijke kritiek niet versmaden.

Foto De Smet Van Den Driessche Gazet van Antwerpen

Kroonprins Philippe @redacteur De Morgen Yves Desmet :
" 'U ziet mij niet graag, maar ik zeg u, uw negatieve berichten zullen mij niet verhinderen mijn missie te volbrengen."

Kroonprins Philippe @redacteur VTM Pol Van Den Driessche:
" Ik eis dat u eerbied betuigt voor mijn functie en ontzag en respect toont voor dit huis. Anders kan het niet dat u hier aanwezig bent. Als u op dezelfde manier blijft berichten, bent u niet langer welkom.''

"U moet ontzag en respect voor mij hebben, want ik ben de volgende koning" aldus De Morgen. Die schrijft verder dat " de kroonprins ermee dreigde de journalisten persona non grata te laten verklaren aan het hof. Prinses Mathilde stond intussen aan Filips jas te trekken om hem weg te halen, maar het hielp niet. De prins schold de journalisten de huid vol."

Gelijk heeft de jongen, waarom doen alsof uw neus bloed ? Zijn het geen zotte journalisten die onbeschaamd naar papa's toastjes tasten, nadat zij eerst de monarchale zoon bij het brave volk gingen belasteren ?

Edoch Guy Verhofstadt zou de reactie van de prins Filip "ongepast" hebben genoemd. Diezelfde Guy Verhofstadt die er niet voor terugdeinsde redacteuren de levieten te lezen, die Guy Verhofstadt " heeft zijn grieven overgemaakt aan het paleis en heeft daarin zijn bezorgdheid geuit over de omgang van de prins met de pers". ( aldus Didier Seeuws, woordvoerder van de Premier.) Het kan nog zotter !

Pol Deltour, nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) meent dat het een brug te ver zou zijn als het paleis de toegang zou ontzeggen aan erkende beroepsjournalisten : "Anders krijg je enkel een loyale en gezagsgetrouwe pers en dat staat gelijk met het muilkorven van de onafhankelijke pers". (belga) Een bak bier voor de overtreffende trap van zotst !

Muilkorven? Dat is om het bijten te beletten. Het bijten van de onafhankelijke pers? De Vlaamse - his masters voice - die dagen moeizaam kleurt en in vaal avondrood laat eindigen? Daarvan wil Pol Deltour beweren dat het bezit van vrijkaarten voor het koninklijk theater de condicio sine qua non is, voor een waarheidsgedreven journalistiek . Eerder werkt die overjaarse champagne van Laken nog verleidelijker op iedere journalist dan het bord met linzensoep.


Als de hoofden leeg zijn, hoe leeg is dan hun gevolg.
Michel Daerden, de Waalse minister die zich ten aanschouwe van heel de wereld als zat varken presenteerde, trekt duizende gloeiende fans naar zijn nieuwjaarsreceptie. Taaie Philippe kan er nog een lesje van leren.


Wie zich kleedt als clown is daarom nog niet het zotst. Vindingrijk is hij wel, de Joker van Hellevoetsluis. Hij kreeg zijn foto, waarop hij gegrimeerd staat als de Joker uit Batman, op zijn identiteitskaart!
Straal conform de Nederlandse wet, de wet in het hemdje gezet!
Van allen is hij wel het zotst...
...voor zover het slechts het uiterlijke betreft !

Labels: ,

23.1.07

Volgzame gazetten

Xenofobie is niet langer een angst. Het is een misdaad. Om niet uit de pas te lopen geeft de krant een draai aan de waarheid.
Snelbelg of Belg zal dat gastje wel heten. De Marokkaanse nationaliteit heeft hij in elk geval. Schuw om op lange tenen te trappen en vooral om - ochgoddekens toch - de enge zienswijze van een bepaalde partij geen voedsel te geven, etaleert men nog liever de misdadige Belg. Een titel als hieronder getuigt immers van onverdraagzaamheid, racisme, xenofobie, discriminatie, fascisme. Fataal moet hij leiden leidt hij tot haat, progroms, moord en genocide.

Geen krant die dit na de 1945 ooit zou durven afdrukken. Maar het gemene volk zoekt het gedane onrecht al te zelden in eigen rang! Zijn de geesten van velen reeds zo reddeloos verdorven? Of is de politiek correcte onnozelheid te ver gevorderd ? De politiek correcte onnozelheid reeds al te ver gevorderd ?
Het Belga-artikel in De Morgen van 22 februari 2007 heeft het achtereenvolgens over : "Leerling ...16-jarige leerling ...de jongeman ....door een leerling.De leerling hij drugs had verkocht... Hij dreigde ... De jongeman is gekend ... de jeugdige leeftijd van de leerling." (5x leerling, 2X jongeman, 2x hij). Krantenlezers, zoals ook de Vlaamse TV-kijkers, mogen niets weten over de identiteit van het jonge crapuul. Alsof dit hen ervan zou weerhouden om hun voorbarige, maar meestal juiste conclusies te trekken!

Steven De Bock in De Standaard van 23 februari 2007, breit verder aan het trieste verhaal:
"Schooldirecteur al tweede slachtoffer van leerling (16)... jonge dader voor gewapende mp3-diefstal...16-jarige leerling... De jonge dader ...De jongen ...de 16-jarige ... De jongeman ... De jongen had een keukenmes ... de jongen ... de leerling gevlucht. Hij .. hij opgepakt...jonge dader is afkomstig uit ex-Joegoslavië. Zijn familie woont al zeven jaar in België asielaanvraag zou al lang geleden afgewezen zijn, maar het gezin hoopt via regularisatie toch ...
De jongeman is geen onbekende ...hij betrokken zou zijn geweest bij de gewapende diefstal ... de 16-jarige dader... hij werd niet naar een jeugdinstelling gestuurd. Hij mocht na ondervraging weer naar huis omdat hij bleef ontkennen...De bewuste leerling ... hij . Hij ... hij wilde ... De jongen ... de jongeman ... zelfs het logo ,,School zonder Racisme''.. .. neergestoken werd door een jonge asielzoeker uit ex-Joegeslavië."

Oeioeioei wat krijgen we nu ? Tussen veel " jongen..., jongeman... en jonge dader..." onthult Steven De Bock zelfs tweemaal de waarheid. Te laat! Velen blijven zitten met hun vermoeden dat de dader een Marokkaan was. Anderen schudden nu Bosniërs, Serviërs, Kroaten, Kosovaren in eenzelfde zak. Allemaal crapuul ! Neen simpelaars, overal loopt er gespuis, loopt het gedrag van kinderen uit de hand, zijn er brave mensen, zijn er mensen in nood. Toch zijn misdadigers nog geen slachtoffers, zij zijn verantwoordelijk en zij hebben heel veel goed te maken. Maar hoog boven het straatgewoel, ver van de kleine en de grote misdaad, schuilen laffe vertegenwoordigers van de Belgische democratie, met wetten die ontoepasbaar worden gemaakt.
Het was goed dat de wetgever de impulsieve aankoop van vuurwapens heeft bemoeilijkt; maar hooivorken laten zich nog altijd vinden. Het gemeen ziet zich door haar overheid vergeten, verlaten, overgeleverd aan het wangedrag van de anderen, wie dat ook moge wezen. Als er dan een Hans flipt en mensen vermoordt, dan vinden politici en hun correct gevolg wel de oorzakelijk tante. Ze zouden best in eigen boezem zien en eerlijk werken op hun respectievelijke ministeries en kantoren, en er zweten voor hun stiel! Een te groot deel van de bevolking voelt zich getart. Ondertussen spenderen hoge heren tijd en kosten aan arrogante optredens en onverbindelijke shows. En de kranten showen mee.

Hoe ver naast de werkelijkheid mag hun waarheid klinken ? Niemand hoeft die onzin te begrijpen. Voor de letterzetters volstaat het om bij enige conservatieven het waanidee te verbreiden dat Verhofstadt weer goed bezig is. Een poging om het afgekalfd VLD-partijke blauw bij te schilderen!
Doorzichtiger was de krant geweest met het volgende:

Maar zo duidelijk zou Verhofstadt het nooit gedicteerd hebben.

Labels: ,

20.1.07

een teken van onderscheid

Discrimen, discriminis. Kifkif slaat het kaf uit het koren. Staatsongevaarlijke jongskens gaan de antidiscriminatiewet werkzaam maken. Toch goed dat er subsidies zijn. Seffens heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) nog wat te wroeten. Zorgen voor de bestraffing van zonde tegen het oudste gebod. : Van de Boom der wijsheid gij en zult er niet van eten !(Genesis 3,3) Gij en zult niet discrimineren! Prohibir a discriminar ! Verboden te leren, te onderscheiden, het gevaar in te zien, te beslissen , het risico te ontwijken, met verschillen rekening te houden, eigen (voor)oordelen te laten gelden, scheidingslijnen te trekken, ...! De kennis van goed en kwaad heeft de mens met de erfzonde belast. Aan de hand van Jozef De Witte, de nieuwe verlosser, herwint hij een Aards Belgisch Paradijs, die crimi natie, de Belgische.

Crimineel is niet de enkeling die zijn gedrag laat leiden door een mengsel van oerinstinct en onderscheidingsvermogen. Crimineel is de Belgische natie waar zij onrechtmatig onderscheid maakt tussen haar burgers . Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003. Hoofdstuk II. Art. 2. § 1. Art. 2. § 4.
En onderscheid maken doet die staat, vroeger, nu en overal. Neen, waarde allochtonen, uw terechte of onterechte klachten over miskenning door de overheid stellen we even terzijde. Zij zijn nog vers, de politiek hunkerend naar uw stemmen , doet er wat aan of zo heeft het toch de schijn. CGKR werkt voor u,voor hen !

Maar CGKR moeit zich niet met de allergrofste discriminatievorm waarop het Belgische bestel eeuwig drijft. De antidiscriminatiewet door schijnheiligaards in de Belgische Kamer en Senaat bepaald immers dat het ook maken van onderscheid op basis van geloof of levensbeschouwing verboden is bij
 • het verlenen van toegang tot arbeid in loondienst, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria,..., met inbegrip van de bevorderingskansen, met inbegrip van ontslag en bezoldiging, zowel in de privé-sector als in de overheidssector;
 • de benoeming of de bevordering van een ambtenaar of de aanwijzing ... voor een dienst;
 • het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of (*opmerking)enig andere drager van discriminerende uitlatingen;
 • de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.

Al wie tot de jaren van verstand gekomen weet dat binnen de overheid, binnen haar diensten en binnen de diensten waarover zij invloed heeft gediscrimineerd wordt van hoog tot laag. Overal stelt het regime levensbeschouwing boven capaciteit. Wachtend op de geschikte hersenscan moet het zich tevreden stellen met de uiterlijke kenmerken van geloof en levensbeschouwing. Partijkaarten, lidkaarten van politiek gekleurde syndicaten zijn de noodzaak om in overheidsdienst te geraken en te kunnen opklimmen. Een toevalstreffer is wie kan beweren dat hij/zij op eigen kracht zijn/haar plaats aan de staatsdis heeft verworven. .Als het niet iemand is die beschikt over uitzonderlijke capaciteiten dan heeft de lange arm van een familielid of de kruiwagen van een invloedrijke vriend hem/haar aan een overheidsbaantje geholpen.

Het CGKR met Jozef Dewitte op kop, en de Belgische regeerders er achteraan, ziet in al zijn begrijpende mildheid af, van iedere vervolging wegens discriminatie op basis van levensbeschouwing. U weet toch waarom. ? De eerste winkel die ze dan moeten dicht doen is ... . Jawel !


(opmerking fout in wetsregel) Dit laatste is reine nonsens, maar het staat zo letterlijk in het Belgisch Staatsblad: Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden bij het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een ... drager van discriminerende uitlatingen. De wettenmakers haspelen wat af, begrijpe wie kan : "Wie een drager van discriminerende uitlatingen openbaar maakt... mag daarbij niet discrimineren", m.a.w. de verboden uitlatingen moeten wel in ieders brievenbus, zonder uitzondering, en belachelijk !?

(opmerking: gekleurde syndicaten) In België maken vakverenigingen deel uit van een politieke strekking, ze behoeren tot een van de drie zuilen. Deze zuilen, de christelijke, de socialistische en de liberale, zijn tegelijk waterdrager en opdrachtgever van de politiek. In België leven vakvereniging en beleid in een symbiose die de democratie schaadt. Uit conservatief machtsbehoud staat die samenwerking verdere progressieve ontwikkelingen in de weg. Syndicale acties durven ontaarden om doelstellingen te bereiken die minder te maken hebben met een rechtvaardige behandeling van de werknemer, maar meer om hun machtsinvloed te bestendigen.
Het bestaan van vrije vakverenigingen wordt zowel door de bestaande syndicaten als door de wetgever verhinderd. Wie in België aan de bak wil komen, doet er best aan kleur te bekennen, of ... te doen alsof !

Labels:

15.1.07

Zwijgen en voor u kijken

Johan Vande Lanotte volgens Het Volk :
De andere partijen moeten hun eigen keuzes maken. Voor sp.a betekent het verlengd open houden van centrales zoveel als nu snel geld incasseren over de rug van de toekomstige generaties. Dat is en blijft voor ons onbespreekbaar.


En geld incasseren dat doen de socialistjes niet graag noch op noch over de rug van de toekomstige generaties

Tenzij om de begrotingsput te dichten door nationaal erfgoed te verkwanselen aan de immobiliensector . De rug van de toekomstige generatie wordt die van een huurder en niet langer die van een huisbaas.

Tenzij om jaar na jaar zich vast te klampen aan uitgaven die het systeem bestendigen.
 • Transfers die in het zuiden ten goede komen aan zich in overvloed wentelende sjoemelaars die ermee gebaat zijn als het proletariaat uit hun handen moet komen eten, door massale aanstelling in overheidsdiensten, toewijzing van brugpensioenen, werklozensteun en leefloon. Daarnaast de controle op fraude beperken om (het soms levensnoodzakelijk!) zwartwerk weinig of niet te penaliseren.
 • Het koninklijk cirkus, de representatiekosten van staatsdienders, subsidiering van evenementen zonder algemeen nut.
 • Het instandhouden van overheidsdiensten, meer voor zichzelf dan voor het openbaar nut.
 • Een in alle overheidssectoren toegepast begrotingssysteem dat afstraffend werkt als het voorziene bedrag niet jaarlijks wordt opgesoupeerd. ( De marine spendeerde haar jaarlijkse overschotten aan haar prinselijke Zeevaarder, om te voorkomen dat hun toekomstige geldmiddelen beknot werden. Inderdaad zo goed als niets op de kap van komende generaties!)
 • Het behoud van belastingen die de werkgelegenheid in eigen streek afremt.
 • Een asielbeleid dat magnetisch werkt op economische vluchtelingen, dat de sociale en economische integratie van allochtonen niet bevorderd, teveel allochtonen de kans ontneemt om zich los te maken van de verstrekkers van (parastatale) overheidssteun. Tot de dag waarop de allochtone medeburger financieel onafhankelijk is en zich belezen bevrijdt uit de omhelzing van de (islamvijandige want atheïstische en links moralistische) Belgische socialisten, wordt de hoge kostprijs van de immigratie ruimschoots goed gemaakt door het plezier aan rode verkiezingstafels. Maar natuurlijk op niemands kap, niet over de rug van toekomstige generaties !
 • Lezer u leest een blog, U wenst toch geen heel boek.
Het radioactief afval, daar zitten wij mee, al jaren. Niemand had er last van. Het bijt niet, ontploft niet. Het doet geen kwaad. Of smeert er iemand rattenvergift op het brood ?
Wij hebben tot op vandaag veel te veel betaald voor de elektriciteit geleverd door de Belgische kerncentrales. Er zijn nog miljarden aan te verdienen. Die miljarden kunnen ten goede komen aan toekomstige generaties; tel gerust uw eigen pensioentje erbij.
Johan Vande Lanotte als voorzitter van de SP.a is de demagoog, de volksmenner, uit op stemgewin zeg winstbejag. Zoals de daden van veel politici, wordt wat hij zegt ingegeven door politiek op zeer korte termijn. Zijn beste propaganda is die welke door het grootste aantal gelovigen wordt geslikt. Het glijmiddel ervoor werd tot in den treure aangereikt door groene profeten, windmolens kwamen in de plaats van hun groene sokken. Waarom niet, lang leve de wollen sokken, en lang draaie de groene windmolens ! Maar hoeft de brave kiezer daarom te worden volgestopt met eenzijdige onzin ?
Is al de rest echt onbespreekbaar, mijnheer Johan Vande Lanotte? Professor aan de Universiteit van Gent, universeel kritisch open geest 2007 ? Of 1905, zuster Hegemonia, Kakschool van Eerste Plicht en mondje dicht en van klappen in de handjes van klappen, klappe, klap ?
Onbespreekbaar!

Labels: ,

13.1.07

Opdoeken dus

Marc Reynebeau. Het steeds met zijn zienswijze eens zijn is weggelegd voor die Belgen voor wie de interpretatie van de geschiedenis eerder een correct politiek doel dan objectiviteit nastreeft. Spitsvondig is de man. Met het rechte eind heeft hij het ditmaal:

Beter opdoeken ? Opdoeken ! Meteen opdoeken !
Als de eerste drie alinea's over de Prins Laurentsaga ironisch bedoeld zijn, is deze aflevering van ,,Overstekend wild'' zowat de beste analyse die op gesubsidieerd papier gedrukt werd.
Om het copyright van De Standaard niet te schenden hieronder slechts een gedeeltelijke weergave:
(rode inkleuring toegevoegd)
dinsdag 09 januari 2007

Arme Laurent

Om eerlijk te zijn, die prins Laurent, ik moet hem niet.
...

alinea 1

alinea 2

De gretigheid waarmee sommige politici zich nu, omdat de verkiezingen eraan komen, willen profileren door zich op de prins storten, is dan ook goedkoop en zelfs wat zielig. Hun handen in onschuld wassend, wekken ze dus de schijn dat er nu ook van alles mis moet zijn met Laurents ecologische instituut, het Kint.

Ze zijn er ,,met handen en voeten" aan gebonden, klagen ze,als was het een blok aan hun been. En nee, wij hebben het niet gedaan, het zijn de anderen geweest. Gênant.

Van die kritiek was tevoren nochtans niets te vernemen, bijvoorbeeld in de beleidsbrieven over duurzame ontwikkeling van minister-president Yves Leterme. Daarin komt het Kint zelfs te voorschijn als een nuttig forum voor advies en overleg.

..., het Kint werd in 1994 inderdaad verwekt om Laurent een inkomen te bezorgen. Maar zo wilden de politici het, en het parlement stemde ermee in. Ze hadden net zo goed kunnen beslissen dat een overbodige prins maar voor de kost uit werken moet, zoals iedereen. En als de koning aandrong om toch iets voor Laurent te verzinnen, volstond een beetje moed om dat te weigeren. ...

Maar dat deden ze niet. Idem toen de democratische politiek in 2001 besloot om Laurent en diens zus Astrid een dotatie te bezorgen. Hoeveel 'nuttiger' is Astrid dan? En is een dik miljoen euro ook geen erg royaal overlevingspensioen voor de koningin-weduwe? Wie de ene vraag opwerpt, ontkomt niet aan de andere.

alinea 8 ....

..., is de monarchie vandaag tot nader order nog altijd het institutionele sluitstuk van het federale België. Meer nog, Albert II is uitstekend in zijn genre, wellicht de beste koning ooit. Hij doet namelijk niets, behalve ondertekenen wat hem ter ondertekening wordt voorgelegd.

Dat is zijn job. Hij signeerde dus ook fluks het KB dat zijn zoon verplicht om voor de rechtbank in Hasselt te getuigen. Hem is de eigen, buitenconstitutionele agenda die Boudewijn had helemaal vreemd, net als de afkeer voor de democratie van Leopold III of de megalomanie van Leopold II.

Als de politiek oordeelt dat de monarchie een al te ondemocratisch restant van de feodaliteit is, dan staat het haar volkomen vrij om dat theater te moderniseren of eventueel af te schaffen.
Waarom doet ze
dat niet? Misplaatste schroom? De ijdelheid van een adellijke ambitie?

Een weloverwogen keuze lijkt het nooit te zijn, want altijd wacht de politiek op een incident. Of ze grijpt dat om oneigenlijke redenen aan, met een hapsnapbeleid als gevolg.


Zelfs de abortusaffaire ... volstond niet om de koninklijke rol te herdefiniëren, al had ... premier Wilfried Martens dat met zoveel woorden in het parlement beloofd.


Socialisten beweren dan weer vaak dat hun hart republikeins klopt, maar dat België geen republiek kan verdragen. Waarom niet eigenlijk? Zijn de Belgen er intellectueel niet toe in staat?


Bij gebrek aan heldere keuzes groeide rond de monarchie een knoeiwerk dat alleen nog met spuug en ijzerdraad aan elkaar hangt.
Het Kint .... De Koninklijke Schenking, met haar gigantisch onroerend bezit, .... officieel een onafhankelijke overheidsinstelling, ... een vermomde patrimoniumvennootschap die de hele koninklijke familie gratis van onderdak en buitenverblijven voorziet, ...

Het is nooit te laat voor een debat over het staatshoofd. Als dat maar in alle openheid gebeurt,
met alle kaarten op tafel, zoals het hoort in een democratie.


Marc Reynebeau is redacteur van deze krant. ,,Overstekend wild'' verschijnt wekelijks op dinsdag.

Labels: ,

Vlaams crapuul in maatpak

De hoeders van de democratie op Belgische wijs krijgen er als mikpunt een voorbeeldig exemplaar bij.
Kwam deze week in beeld op actuaTV:

Fractievoorzitter Pieter Decrem (CD&V)interpelleert, insisteert, tevergeefs.
Uit de slotrede van de man tot wie hij zich richtte :
(Mond half open, pause, misprijzende blik, richting Decrem, pause):<br><bgsound src="http://home.arcor.de/sterik/verhofstadt.mp3" loop="infinite"><br>
" Zeg, zijde gij in 2007 dóóf geworden of zo ? want euh euh ik heb ongeveer al drie keer hier gezegd dat het niet d' intentie was van de regering omdat te doen en dat het ook niet zal gebeuren ...Ik denk dat ge werkelijk, ik denk dah waarschijnlijk uw muziekinstallatie wah luid heeft gestaan tijdens de feesten van einde 2006 en dat er ergens een trommelvlies van gebroken is ! "

Tof om van zo een fijne heer als Premier te mogen genieten.
De VLD werkte naar men zegt haar brulboei buiten. Met ongelikte beren zie je dat minder vlot gebeuren.
In het schriftelijk verslag van de plenumvergadering van donderdag 11 januari 2007 wordt de toon die klinkt uit achterbuurten weggewerkt:


Het videoverslag toont het joenk in al zijn glorie.
Bij de gesproken berichten kan je naast Pieter Decrem en Herman Decroo de Premier from Belgium beluisteren, of hoe ook een joenk op tram 24 zou tekeer gaan.

Labels: ,

12.1.07

Paars Poppemieke in maagdelijk wit

Na dikke twee maanden rijp beraad converteert BOM in Bewust(?)Getrouwde Moeder. Volgens 't Scheldt wil het schone kind niet dat het ordinaire kiesvee haar ersatz-religieus exploot te zien krijgt, vandaar even het journaal uit Thailand :
Veel wijsheid voor de bruid en nog een gezond kindeke erbij voor de moedige voedstervader!
De gelukwensen voor het jeugdige paar zijn op youtube.com jammerlijk verdwenen .
De enige commentaar die er (nog) staat:Voor wie zich wil vergewissen over de vertaling van de kleine Engelse lettertjes:
" zij ( Vice Premier Freya Vandenbossche) trachtte te voorkomen dat het volk van haar eigen land de video kon zien, door de Belgische televisie stations formeel te verbieden om hem uit te zenden. "

Aha, alle macht aan het proletariaat, of toch aan die ervan leeft ! Kapitalistisch, imperialisch,totalitair, fascistisch handelen, mooi gemaskeerd door democratisch bekketrekken.

Boeren, werkers en bedienden, gluurt naar mijn benen en sluimert voort!

Labels: ,

11.1.07

de vette jaren

Parijs-Dakar 2007:" 500 onnozelaars aan de start!.... 500 verontreinigers... maar niet-betalers...!":
3500 ton koolstofdioxide
600 000 liter kerosine
250 000 liter LPG
500 000 liter diesel
140 000 liter voor de helikopters

Om 3500 ton CO2 te op te nemen zijn 175 000 tropische bomen 1 jaar bezig.
(cijfers www.treesfortravel.nl)
of moet men 10 000 hectare, zo groot als heel Parijs, met bomen beplanten (gegevens gargamelo.canalblog.com)

Deze week gelezen in de lezersbrievenrubriek van Het Laatste Nieuws: “Freya huwt in Thailand en laat 60 genodigden overkomen. Freya, is dat niet de vice-premier van die partij die Margaretha Guidone, de ‘Kyoto-huisvrouw uit Kapellen’ heeft binnengehaald? Een snelle berekening op www.treesfortravel.nl leert ons dat 62 mensen heen en weer naar Thailand vliegen een totale uitstoot in CO2-equivalenten van 232,5 ton betekent. Om dit te compenseren moeten gedurende 1 jaar 11.625 bomen groeien in de tropen.” (bron Citaat van de Week)
Toch slaagt de kindvrouw, hoog gestileerd tot Belgische vice-minister, erin om de SP.a een groen imago aan te smeren, waarschijnlijk vooral door de proletarische medewerking van champagne en Zeeuwse oesters slurpende aanbidders.

Een volkse vriend ( Mein Name ist Laurent und Ich weiß von nichts.) verreed in een jaar voor 17361 euro (voor bompa: 700 000 fr of uw totaal pensioen van de laatste twee jaar) benzine, dit in zijn functie als voorzitter van zijn KINT, een vzw (vereniging zonder winstoogmerk LOL) ter bevordering van duurzaam natuurbeheer LOL en nog LOL propere technologie). Omgerekend groeien er aan de evenaar 1799 bomen alleen ten dienste van de zware voet van ons koningkind/KINT.

Media maken mensen warm voor Kyoto .
Media leven van de idolatrie van Dakar, Freya, Laurent.
Alleen tegen de schenen van de prins wordt omzichtig en lichtjes geschopt, weliswaar voor de schijn. Wie leeft zal zien, alles voor de schijn.

Labels: , , ,

10.1.07

Verworpenen der aarde

Wie schuifelt er langs Hasselts straten?
Het is,
het was,
even diep in het geheugen tasten,
opduikend uit de nevelen der tijd: Fred Erdman !

Ter ere van Monseigneur Laurent en zijn proletarische verdediger,
ter gezamenlijke overpeinzing
van tricolore vlagjeszwaaiers en
strijders voor de broederlijke gelijkheid:
de strafste strofen (met vrij letterlijke vertaling)
uit het lijflied van de socialisten :
Debout les damnés de la terre!
Debout les forçats de la faim!
La raison tonne en son cratère,
C'est l'éruption de la fin.
Du passé, faisons table rase,
Foule esclave debout! debout!
Le monde va changer de base:
Nous ne sommes rien, soyons tout!

C'est la lutte finale,
Groupons-nous, et demain
L'Internationale,
Sera le genre humain.

II
Les rois nous saoulaient de fumée,
Paix entre nous, guerre aux tyrans!
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l'air et rompons les rangs!
S'ils s'obstinent ces cannibales,
A faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux!

III
Il n'est pas de sauveurs suprêmes,
Ni dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes!
Décrétons le salut commun!
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l'esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud!

IV
L'Etat comprime et la loi triche,
L'impôt saigne le malheureux;
Nul devoir ne s'impose au riche,
Le droit du pauvre est un mot creux:
C'est assez languir en tutelle,
L'Egalité veut d'autres lois:
" Pas de droits sans devoirs, dit-elle,
Egaux, pas de devoirs sans droits! "

V
VI
Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs;
La terre n'appartient qu'aux hommes,
L'oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent!
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours!

VII
La monarchie républicaine
Instaurée par des renégats
Profite à ces énergumènes
Et nous payons les dégâts.
Que les courtisans se déchirent,
Par suicide et meurtre au sérail,
Pointons les en ligne de mire
Et donnons leur du vrai travail!

VIII
Quoi de plus cruel que de croire
Toute une vie en des truands
Qui ne recherchent que des poires
Afin de les saigner à blanc!
Laisserons-nous tous ces vampires
Finir leur vie sans châtiment?
Ces bouffons ne nous font pas rire,
Le sang se lave par le sang!
Ontwaakt, verdoemden der aarde!
Ontwaakt, de tot honger gedwongenen !
De rede buldert in zijn krater.
Het is de uitbarsting van het einde.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Verslaafde massa,ontwaakt! ontwaakt!
De wereld gaat grondig veranderen,
Wij zijn niets, wezen wij al !

Het is de eindstrijd
Verenigen wij ons, en morgen
zal de internationale
het mensdom zijn.

II
De koningen benevelen ons met rook.
Vrede tussen ons, oorlog aan de tirannen!
Laten wij tegen de legers staken
Geweerkolf in de lucht en breekt de gelederen!
Als ze volharden, deze kannibalen,
Om van ons helden te willen maken
Zullen zij weldra ondervinden dat onze kogels
Voor onze eigen generalen zijn!

III
Er zijn geen opperste redders,
Geen god, geen keizer, geen tribuun,
Werkers, redden wij onszelver,
Verordenen wij het algemeen welzijn!!
Opdat de dief zijn buit teruggeeft,
Om de geest uit zijn gevang te verlossen,
Laten wijzelf onze vuren aanblazen,
Smeden wij het ijzer wanneer het heet is!

IV
De staat onderdrukt en de wet bedriegt,
De belasting laat de ongelukkige bloeden;
Geen enkele plicht is de rijke opgelegd,
Het recht van de arme is een hol woord:
het is genoeg te smachten onder voogdij,
De gelijkheid verlangt andere wetten,
„Geen rechten zonder plichten , zegt ze,
Evenzeer: Geen plichten zonder rechten!“

V
VI
Arbeiders, boeren, wij zijn
De grote partij der werkers,
De aarde behoort slechts aan de mensen,
De nietsdoende zal elders moeten verblijven.
Hoeveel zich tegoed doen aan ons vlees!
Maar als de raven, de gieren,
Eens dezer ochtends verdwenen zijn ,
Zal de zon immer schijnen!

VII
De republikeinse monarchie
Opgericht door de afvalligen ,
verdient aan deze fantasmen
En wij betalen de schade.
Dat de hovelingen zich verscheuren,
door zelfmoord en paleismoord,
Markeren wij ze recht in het vizier
En geven wij hun van het echte werk!

VIII
Wat is er wreder dan heel een leven
te geloven in de boeven
die slechts naar peren zoeken
teneinde ze te doen uitbloeden !
Zullen wij toelaten dat al deze vampieren
hun leven beëindigen zonder kastijding?
Deze vreters doen ons niet lachen,
Bloed reinigt zich met bloed!

Labels: , ,

9.1.07

Don Quijote de Lovane

Vandaag spande het bij Morgen Beter, en nogal zeer bij vicomte en optimist Mark Eyskens.
Tim Pauwels (VRT),Carl Devos (politoloog),Liesbeth Van Impe(De Morgen),drietal van de gekende signatuur, aangevuld met Mark Eyskens (Belg-voor-alles) en Rudy Bogaerts ex-leraar van prins Laurent en hoofdredacteur van het satirisch weekblad Père UBU, bespraken het geval Laurent. Wat zo goed als niets met de inhoud van het gesprek te maken had, werd door Tim Pauwels geniepig aangekaart. De tekst ervan is hiernaast te horen bij de twee gesproken berichten ' Schandalige aantijging', vervolgt door 'Totaal immoreel!', zo genoemd naar de verontwaardigde uitroepen van een getrouwe vazal, hoog op zijn strijdros in dienst van zijn koninklijke leenheer, de gevallen vorst. Om de merkwaardige uitzending te (her)bekijken spoedde men zich naar de videoweergave van Morgen Beter 08/01/07.
Bij de gesproken berichten (1. Schandalige aantijging, 2. Totaal immoreel) herkent men eerst Tim Pauwels, dan Rudy Bogaerts, het gelach is van het trio dat er pret aan beleefde, en het afgrijzen is van burggraaf Mark Eyskens, batenloos schild voor Boudewijn met de verloren Eer.

Labels: , ,