30.4.07

een Belse Bush

Media prangeren graag en terecht, vervalste berichtgeving aan, als ze ontspringt uit de breinen van de Amerikaanse rechterzijde. Verzonnen heldenverhalen, door Belgische patriotten de ether ingestuurd, worden klakkeloos en graag overgenomen, verspreid en tot happening uitgebouwd.
Maar nadat de slechte Vlaam zijn les gespeld en het opgewaaide stof weer ligt, dan daagt de waarheid moeizaam op.

Rode patriot Freddy Willockx kan men in staat achten de massa op bedrieglijke manier voor zijn zaak te winnen en nog meer tegen andermans zaak op te zetten. Indien Spiritschepen Wouter Van Bellingen zich als Willockx' negerke laat misbruiken getuigt dit niet van moed en Vlaamse fierhied. De milde vergevensgezindheid t.o.v. van de (ingebeelde) weigeraars van het voltrekken van het huwelijk door de zwarte schepen bood mogelijkheid tot het opzetten van een internationaal spektakel.
Werden de gepaste wettelijke/justitiële middelen niet ingezet omdat ze ofwel:
  • onvoldoende gedragen worden door een deel van de bevolking ?
  • minder opportuun zijn dan het gebrachte mediaspektakel ?
  • niemand was om klacht tegen in te dienen ?!

Om elke twijfel weg te nemen :

Oproep tot de Bevolking

Burgemeester Freddy Willockx en het Schepencollege van de stad Sint-Niklaas, alsmede alle trukkenmakers die alsnog hun gezicht willen redden, richten een dringend verzoek aan de huwbare bevolking. Zij zoeken kandidaten (m/v) die zich als trouwlustig koppel willen laten doorgaan en die bij de gemeentesecretaris willen verklaren te hebben afgezien van hun huwelijksplannen louter vanwege angst, haat, afkeer voor de donker huid van schepen Wouter Van Bellingen.

Labels: , , , ,

26.4.07

een ver van zijn bed show

SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen is een brave man. Vandaag verbeuzelde hij in de Kamer zijn tijd door bij Didier Reynders, Minister van Financiën, zich te beklagen over Paul Wolfowitz, voorzitter van de Wereldbank. In zijn litanie hekelde hij het gedrag van Wolfowitz.
Gedreven door heilig vuur vergiste Dirk Van der Maelen zich voortdurend van naam, tot vier maal toe had hij het (verkeerdelijk) over 'Wolfensohn' (de vorige president van de Wereldbank, van 1995 tot 2005).
Van der Maelen mag Wolfowitz niet. Paul Wolfowitz,- een product van Bush - : geen Belgisch socialist mag hem mogen!
Maar ditmaal handelde Wolfowitz corrupt. Nepotisme dient aan de kaak gesteld, hoge functies horen bij eerbare lieden! Dirk Van der Maelen heeft gezonde principes, ditmaal.

Of Sabine Steels via de sponde van de burgemeester van Antwerpen opklom tot ‘Veiligheidsdirecteur' van de stad en daarvoor een allerdikste wedde opstrijkt, daarover heeft Van der Maelen in het openbaar echter nooit aan iemand een vraagje gesteld. Zouden gesponsorde carrières van een maîtresse aan de overzijde van de Atlantische Oceaan voor Belgisch Volksvertegenwoordiger Van der Maelen van meer tel zijn voor 's lands belang, dan die van een maîtresse en haar weldoener aan de overkant van de Schelde ?

Wie Dirk Van der Maelen is, waar die woont en hoe die zijn boterham verdient, dat zal Paul Wolfowitz een zorg wezen. Niet zo voor Van der Maelens rode spitsbroeder en collega in de Kamer, de burgemeester van Antwerpen, Patrick Craebeckx , euh Detiège, nee Cools, van Rijswijck euh weer mis, ach de Janssens, de grote Patrick Janssens, Janssens van A, van de partaa, van dezelfde partij natuurlijk.

Van der Maelen is tegen de corruptie, tegen vriend(innet)jespolitiek, voor de eerbaarheid. Vooral heeft Dirk gezonde principes, voor uitwendig gebruik !

Labels: , ,