26.4.06

Epur Moslimski

Stel u voor. Polen. Lech Valesa's met dikke snorren, Woytilla's met hoge mijters. Blanke katholieken.
Hoera! Uit uw krochten gekropen ! Politiek correcten verrijst! Verdraait de waarheid opnieuw ! Verdeelt opnieuw uw platte broodjes ! Ten aanval tegen de zwarte windmolens die jullie aan elke Vlaamse horizon ontwaren! Schuld en boete en excuses !

Waartoe ooglappen al niet leiden?
Zagen ze ergens 80 000 mensen opstappen die ageerden tegen Noord-Afrikanen. Werden er werkelijk Noord- Afrikanen, Moslims, Marokkanen gestigmatiseerd ?
Thomas blijft ongelovig: ten gevolge van de gepleegde roofmoord kan geen enkele bevolkingsgroep stigmata tonen, de tekens van het lijden bevinden zich bij Joe en zijn geliefden.
Hoe onvolwassen en belachelijk is het, om excuses te eisen voor het voor de hand liggend opsporingsbericht. Mannen met baarden voelen zich toch niet in het kruis getast als de politie een baardige misdadiger wil opsporen. Als mensen zich ongerecht beschuldigd voelden, dan wijst dit op hun vereenzelviging met een groep, die eerder zichzelf beschut dan zich afzet tegen misdadige elementen binnen in de groep. Voor zover de misdaad zich niet tegen de eigen groep keert, beschermt de groep de misdadiger. Binnen het gezin en de nabije familie is deze bescherming zelfs legitiem, bij wet onstrafbaar. Een sterk groepsgevoel kan samen gaan met een gebrek aan solidariteit met een groter geheel, in casu de staat, de staatsoverheid. Aldus leidt een voortdurende groei van een multiculturele maatschappij zonder voldoende integratie tot een repressievere staat. Het terugplooien op de eigen taal en op een aftijds dogmatisch geloof bemoeilijken de inburgering. Bovendien kunnen fundamentele moslims zich op de Koran beroepen om, boven alle wereldse wetten, hun moslimbroeders in bescherming te nemen. Enerzijds vormen mogelijke repressailles van de groep voor velen een beletsel om zich meer te integreren, anderzijds biedt de groepsbescherming aan misdadige jongeren een vrijplaats.

Als Pier of Pol zich niet verwondert wanneer men naar een misdadiger zoekt in een minder geïntegreerde groep, dan noemen de hoeders van gelijke kansen en antidiscriminatie hem xenofoob. Waarmee ze niet bedoelen dat Pier of Pol een niet onbegrijpelijke angst voor vreemden heeft, maar wel dat hij een racist, een fascist, een blokker is. Hel en verdoemenis en scheldpartijen! Dat aan Pier en Pol reeds jaren misdadige jongeren worden voorgeschoteld, terwijl ze zowel in het straatbeeld als in de gevangenisstatistieken vooral met eeen bepaald soort jongeren worden geconfronteerd, zal wel niet vreemd zijn aan vooroordelen. Vlaamse onverdraagzaamheid heet dat dan.

En over politiek correcte vooroordelen gesproken : Hoe zit het met hun hoera, blanke katholieke Polen? 't Zijn er wel niet veel meer dan 30 000, minder Magrebijnen maar vooral Tartaren, maar haast allen Moslim. Maar zoals op de prent hieronder zien Tartaren uit als blauwogig blonde Vikings en ontbeert hun iedere gelijkenis met een alhier opgespoorde misdadiger.

Media melden dat het schorem reeds als dusdanig herhaaldelijk werd gekenmerkt. Maar ja ter bescherming van de jeugdige misdadigers werd aan hun illegale praktijken weinig aandacht geschonken. Hun illegaal verblijvende familie nog meer stigmatiseren, oei nee, als het geen Vlamen zijn, zeker geen voedsel geven aan, zeker geen garen laten spinnen door. Mais, à part ça, Madame Laurette, tout va très bien, tout va très bien .

Labels: , , ,

25.4.06

Ethias verziekerd uw techen vauten.

Uw password is onder tcewijzing. Geieven even gedult te hebben.

En voor nock meer de Netterlandsche radgebraak niet schaam ons.

Labels:

20.4.06

Peststraf.

Daniel Féret, de man van "Les Belges et les Européens d'abord!" en voorzitter van het Belgicistische Front National, wordt in de kortste keren veroordeeld voor aanzetten tot rassenhaat. Zijn politieke rechten worden hem voor tien jaar ontnomen, daarbij krijgt hij 10 maanden cel of ..... een werkstraf van 250 uren in de sector van de integratie van personen van vreemde nationaliteit!

't Zal hem leren, den fascist, en liefst tussen Nederlandssprekenden als het effen kan !

Zal de eerstvolgende MP3-dief ook een werkstraf opgelegd krijgen ? De skinheads van "Blood en Honour" stellen hun clubhuis graag ter beschikking.

Labels: , ,

19.4.06

Fotoeditor (bewerkt na vastname moordenaar)

Beelden die hier voorheen stonden werden vervangen door gelijkaardige foto's waarop het gezicht van de ondertussen gevatte daders onherkenbaar werd gemaakt (voor zover dit niet reeds het geval was).
De robotfoto werd kort na vrijgave door het parket weer ingetrokken omdat ze ter opsporing van de
verdachte onbruikbaar was. Je kan er dus op zien hoe hij er niet uitziet. Publicatie van afbeeldingen die tonen hoe een minderjarige misdadiger er niet uitziet, is tot nader order vermoedelijk nog toegestaan. (27 april 2006)
Bovenstaande beelden werden het laatst vrijgegeven en waren te vinden bij Het Laatste Nieuws, ze komen van een privécamera, (hier de video ) de kwaliteit is dan ook iets beter dan die geleverd door de museumstukken in het Centraal Station. Moest de federale overheid er nu nog in slagen foto's en filmmateriaal in het buitenland op het groot scherm te brengen! Of loont het zich niet daar een internationaal opsporingsbevel aan vuil te maken ? Wie echter een van de daders via de gepubliceerde robotfoto kan aanwijzen zal wel meer dan helderziend moeten zijn.
De Federale Politie heeft eerst onderstaande foto's van de "verdachten" vrijgegeven. De kwaliteit kon beter. Waar de dames/heren speurders 6 dagen voor nodig hadden laat zich met een beetje bewerking toch nog iets verbeteren. De kranten publiceerden een vrijgegeven robotfoto, moeilijk te zeggen van welke dader op de foto's. Met baard of hoofddeksel ontstaat al een heel ander type.
Labels: ,

18.4.06

Aub vergeet niet !!!

De wederrechtelijke executie dateert van woensdag 12 april 2006. Op 18 april 2006 produceert (volgens de De Standaard) gerechtelijk directeur Glenn Audenaert:

"Maar we hebben videobeelden van de verdachten. De onderzoeksrechter zal in de loop van volgende week beslissen of deze beelden worden verspreid. Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. Maar ik ben optimistisch over de afloop."

De misdadigers waarvan nog geen burger de afbeelding van hun facies mocht aanschouwen, hebben het geroofde MP3-spelertje al lang kunnen vermazzelen. Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. Een heeft ondertussen al zes dagen een baard laten groeien. Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. Een ander loopt er nu kaalgeschoren bij. Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. Een is bij zijn zus in Straatsburg ingetrokken. Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. Een ander is in Rijsel met een straathandeltje begonnen. Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. De verdachten zijn optimisch over de afloop. Vergeet niet dat de rechten van het crapuul ook beschermd moeten worden. Vergeet niet dat de rechten van de moordenaars ook beschermd moeten worden.
Vergeet niet dat de rechten van de verdachten ook beschermd moeten worden. Het crapuul is optimisch over de afloop.
Burger aub niet vergeten aub niet vergeten niet vergeten de rechten van de verdachten de verdachten wees optimistisch in de loop van de week zand zand zand .

Labels: ,

16.4.06

Voetvolk voor idealen.

Fouad Ahidar, Brussels volksvertegenwoordiger voor sp.a-Spirit, plant een optocht tegen zinloos geweld naar aanleiding van de roofmoord woensdag in het Centraal Station in Brussel. ( GvA 15/04 )

Bevredigend voor de aanbidders van het multicultureel experiment ?
Zullen er meerdere duizenden van Mohammeds onderdanigen vredig mee betogen ? Wat totnutoe een islamofoob extreemrechts verdoemd Vlaams vermoeden was , wordt nu - door een Sp.a-Spiritist nog wel-, bijgetreden : Fouad Ahidar, ruikt racisme in het allochtonengeweld. Geweld van de gasten die de kost op de tafel waaraan ze zitten verwerpen en liever hun eigen potje stoven om het aan hun gastheren op te dringen. Wie het niet lust, zal het weten. Allah is de enige.
Kruisiging, Christenenvervolging , uitroeiing van ketters, beeldenstorm, heksenverbrandingen, Franse revolutie, omwentelingen, progroms, communisme, nationaal socialisme, genocides, bomaanslagen, straatgeweld, iedere Kristalnacht heeft zijn hoge idealen. Idealen waarvoor misleid voetvolk verhit bereid is zijn laagste driften uit te leven.
Beschamend tolerant ondergaat de westerse democratie het beestachtige gedrag van haar tegenstanders. Plundering, diefstal,vernielzucht, vrijheidsberoving, moord en brand zijn de ingrediënten waarmee de zogeheten klassevijand wordt bestreden, jood, kapitalist, christen, ongelovige. Schuim en schorem hoeft geen hogedrukreiniger te vrezen. Helden worden het, van het verzet voor vrijheid om zich te wentelen in eigen barbaarse bekrompenheid. Begrepen,vergoeilijkt,bewonderd,aanbeden.

Mogen ze snel het licht zien.
In afwachting, allen, een vroomrijk Pasen !

Labels: , ,

15.4.06

Nieuwe Negationisten Gearriveerd.


De domste kiekens worden niet opgehokt. Alvast niet die van ANIMO. Onder een affiche van het rode idool Mao - over bepaalde tyrannen niets dan goed - organiseert het socialistische fanclubje een heuse wedstrijd:


1 mei komt eraan. ........Wie wordt de eerste ‘1 mei man’, editie 2006? Wie verkiezen jullie als eerste ‘vooravondvrouw’ uit de geschiedenis? Stemmen kan met een mailtje naar info@animoweb.be. Beide winnaars worden op echte Maoistische wijze meegezeuld in de 1 mei optochten.

Onder de genomineerden bevinden zich o.a.:
Louis Tobback, Frank Beke, Caroline Gennez, Anne Van Lancker, Leona Detiège.

Je kan maar pech hebben als zo'n Mao-optocht je deel wordt.


Als de gastjes van ANIMO eens geen tijd gaan steken in een begrijpende leesles over de heldendaden van hun Mao, dan kunnen ze beter nog maar wat in de zandbak scharrelen. Indien er al iemand op echte moaistische wijze in een optocht dient meegezeuld, dan moet het wel een erge misdadiger zijn.

Labels:

14.4.06

Socioleugie


Geen witte donderdag. Joe Van Holsbeeck is niet meer. De 17-jarige gedood , van zijn MP3-speler beroofd.
Centraal Station Brussel. ...de reizigers ... le train...destination... spoor zeven ... départ ... met bestemming ...16 uur 30...
Honderden staan erbij en kijken er naar . De crapuleuze daders, in De Standaard en De Morgen nog onvervalst politiek correct jongeren genoemd, lopen weg. Jongeren waar bange mannen zich liefst niet mee moeien.
Achtervolgers ?
Gsm naar Politie ??
Bewakingscamera's ???

De Liga voor de Rechten van de Mens waakt, de wet op de privacy laat het schorem schuimen. Alhoewel:
Bij het gerecht leeft het gevoel dat er de jongste tijd in Brussel alsmaar meer afpersingen en overvallen gebeuren voor banale toestellen als mp3-spelers (vrtnieuws 13 april 2006) .

Volgens Wim De Troy substituut van het Brusselse parket gebeurt dit soort diefstallen in Brussel bijna dagelijks. Hij acht het mogelijk dat de bewakingscamera's van het Centraal Station de feiten hebben gefilmd.

Woordvoerdster Leen Uytterhoeven van de NMBS:
"We zijn zelf geschrokken van het voorval. Dat is zeker geen schering en inslag"
"Het Centraal Station is een plaats waar heel veel reizigers samenkomen, maar het is geen onveilig station"
"Omdat alles op een vrij kleine oppervlakte geconcentreerd zit, is de sociale controle er ook vrij groot."

Het is lichtzinnig om de beveiliging in het Centraal Station over te laten aan de controle van een anonieme gehaaste massa, temeer omdat de overheid de burgers die zich actief verweren tegen misdagers eerder vervolgt dan de misdadigers. Als de overheid alles doet om de burger te ontwapenen, moet zij hem vooreerst beveiligen. Dat is de primaire taak van de politie, de spoorwegpolitie, de veiligheidsdienst van de spoorwegen. Een ondankbare taak, doordat gevatte daders er nogal eens vanaf komen met een lachertje. Grijnzend, omdat een achterlijk gerechtelijk apparaat genoodzaakt is om veelvuldig te seponeren, omdat misdadigers gratis recht hebben op die mensenrechten waarvoor brave mensen moeten opdraaien, omdat vandalen in hun leerschool der misdaad zich als minderjarigen onaantasbaar mogen voelen, omdat wie vraagt om recht en orde als zure sok gecordonneerd en als nazibeest wordt uitgespuwd, omdat op een kantelmoment van integratie en desintegratie een opportunistische democratie roerloos naar haar puinhoop staart. En waarheid tot leugens draait.
Wie aan die kluif wil knagen bestudere:
Hoe hoger het % vreemdelingen, van vreemde afkomst, niet-Europeanen, Marokkanen hoe lager het % diefstallen en misdrijven in gewesten, arrondissementen en gemeenten
Deze sociologische analyse van Jan Hertogen steunt op objectief cijfermateriaal. Uit de samengevatte gegevens in het Belgabericht van 12 april 2006 zou naast de conclusie van de socioloog een minder fraai besluit voor de hand kunnen liggen. Wordt de huidige golf van misdaad niet gestuwd door 'racistisch' geweld, door respectloosheid t.o.v. van de vreemde, in casu het slachtoffer van de misdaad ?
Met de Belgische gevangencijfers als referentie, ervan uitgaand dat de 43 % van de in gegevens verwerkte misdaad door 'vreemdelingen' wordt begaan en er (wel verkeerdelijk) van uitgaand dat iedere misdaad door een andere dader wordt begaan, laat zich uitrekenen dat in Brussel 13% van de vreemdelingen misdadig zou zijn, tegenover 25% in Wallonië en maar liefst 34% in Vlaanderen. Wetende dat de gevatte misdaad zich weinig bij vrouwen en kleine kinderen nestelt, staat aldus in Vlaanderen mannelijke volwassen 'vreemdeling' synoniem voor misdadiger. Met oprechte excuses aan alle mijne bruine broeders die door dit gecijfer onrecht wordt aangedaan!
Als dronken Hollanders tegen een kathedraal plassen dan doen ze dit in Antwerpen, niet thuis. Niet voor niets scoren badsteden hoog met hun misdaadcijfers. Jongleren met statistieken is vermaak voor sociologen, dienstig voor , of wellicht gedienstig aan het beleid.
Een dode zal er niet mee verrijzen. Helaas.
Moge zijn vrienden en verwanten hem waardig ten grave dragen!

Labels: , , ,

7.4.06

Limburg niet allein.

Je hoeft niet alles te weten. In België. Om bevoegd te zijn. Een Mini ster van Begroting. Iets met veel centen en veel centen tellen. Onwetend in het kwadraat struikelde het excellente wicht al eens over een vierkantswortel. Zich misrekenen en er flagrant over liegen laat het doorgaan voor onnauwkeurig communiceren. Belgische mandaten worden aan woordkramers toegewezen. Vlot, lachend, leuk, volks, prijsbeesten in show en shows. Waarin een klein land groot is.
Steve Stevaert uit dezelfde stal als Freya . Limburgse Belg en nieuwbakken goeverneur in zijn provincie. Knipt geen gaten in een haag. Past aan ieder hemd een mouw. Plaatst zijn Limburg op de wereldkaart. Onversaagd in show en shows. De kenner en minnaar des Vaderlands weet bij herhaalde herhaling uit te kramen dat Limburg pas sinds 1839 bij het Koninkrijk der Belgen werd gevoegd. En wij onwetenden die immer dachten dat in 1839 het deel van Limburg ten Oosten van de Maas, samen met Maastricht aan Nederland werd afgestaan. Waardoor Hasselt de hoofdplaats van het Belgische deel van Limburg kon zijn.
Eens een geschiedenisboekje doorbladen, Steve ! Als provinciehoofdstad heeft Hasselt helaas nog geen 175-jaar te vieren, maar uw provincie smaakt sinds 1830 alle heuglijke Belgische genoegens, ook helaas, maar wel niet allein.

Labels: ,

4.4.06

Privacy voor beginners.

Wie dacht dat onze Minister van Onderwijs geen wijs man was, wie dacht dat hij in Oxford zijn tijd verspilde, hij/zij dwaalt. Op 31 maart 2006 stond het in alle kranten: Leraars mogen niet in boekentas leerling kijken. Leraars en schooldirecteuren mogen de boekentassen van leerlingen nooit controleren of inkijken. Dat heeft minister Frank Vandenbroucke in het Vlaams Parlement aan Veerle Heeren (CD&V) gezegd.
Aanleiding voor de parlementaire vraag was een school uit Diest, die het schoolreglement zo wilde aanpassen dat de leerlingen de controle van hun boekentassen zouden toelaten. De school wilde vermijden dat leerlingen drugs of wapens zouden meebrengen. "Dit is volledig in strijd met de privacywet", oordeelde Vandenbroucke. Wel kan aan de leerling gevraagd worden om zijn of haar boekentas leeg te halen. Als de student dat weigert, kan de school aan de politie vragen om de tas te doorzoeken.

Drieste kleuterjuf dreigt geschorst.
De driejarige M.B. uit L. werd slachtoffer van onrechtmatige handelingen van Annie De Sukkel, de 57-jarige kleuterleidster uit Leuven, Pamperstraat 37. Deze kinderloze en uit het echt gescheiden vrouw deinsde er bij herhaling niet voor terug ongevraagd blikken te werpen in de brooddoos van M. B. uit L. Op 31 maart 2006 is ze er zelfs toe overgegaan twee papieren neusdoekjes uit de jaszak van M.B. te halen en te ontwenden en dit zonder instemming van het slachtoffer. In afwachting van een vervroegde oppensioenstelling wordt overwogen om Annie De Sukkel preventief te schorsen.

Moeizuchtig schoolmeester overmeestert twee minderjarigen.
De genaamde Jos Spellingmaekers 24-jarige onderwijzer uit Gent, Ordekaai 37 maakt zijn beroep ten schande. Voor hem is het een vrijplaats om zich aan vrijpostigheden t.o.v. de hem toevertrouwde scholiertjes te buiten te gaan. Twee achtjarige kindjes E.V. en B.V. beiden ui G. vielen ten prooi aan zijn mateloze miskenning van hun recht op privacy. Zonder de minste aanleiding haalde hij hun boekentassen leeg. Hij scheidde verbrokkelde wafels en chocoladeresten van boeken en schriften. Na enige schriften herkaft te hebben plaatste hij de schoolbenodigheden op eigenzinnige wijze terug in de boekentassen. E.V. en B.V. moesten machteloos toekijken hoe kruimels en chocoladepapiertjes in de vuilnisbak verdwenen.
Zijn voorstel tot benoeming wordt ingetrokken. Jos Spellingmaekers kan veroordeeld worden tot 2 pakken wafels en vier repen chocolade.

Ongepaste praktijken van leraar beroepspraktijk.
Jongeren uit A. werden blootgesteld aan de willekeur van Jonnie Doordraaiers, 40-jarige leraar metaalbewerking uit Antwerpen, Zooölogielei, 355/b. Op het eind van wat voor een les moest doorgaan meende Doordraaiers vast te stellen dat er in de gereedsschapskast nog vier maatpassers en een vijl ontbraken. Doordraaiers vroeg of iemand misschien onbewust materiaal weggestopt had. Omdat voor de jongeren het recht op speeltijd dreigde verloren te gaan, zagen de jongeren er het nut niet van in om hun boekentassen te laten controleren. Zonder acht te slaan op de noden van de jongeren opende Doordraaiers de boekentas van G.S. uit A. en haalde er een vijl uit te voorschijn. Na luid protest der jongeren gaf hij de vijl terug aan G.S. maar riep er telefonisch de directeur bij. Toen deze tegen het eind van speeltijd nog niet opdaagde liet hij alle leerlingen naar de volgende les gaan. De ouders van G.S. uit A. overwegen klacht neer te leggen wegens verkrachting van de privacywet en wegens eerroof. Meerdere jongeren getuigden immers dat G.S. de vijl niet tijdens de les had gestolen, maar dat hij die reeds van vorig jaar in zijn bezit had. De schoolraad wordt dringend bijeen geroepen om Doordraaiers op zijn plichten te wijzen. Onder geen beding mag hij in een boekentas van een leerling kijken. Bovendien is een hele klas van haar speeltijd beroven een bezwarende chantagemaatregel. En dat alles omwille van een loos vermoeden of van luttele maatpassers.

Politiezone Brussel -West grijpt tijdig in en vat drugverslaafde leraar.
De 35-jarige Romeo Rasorius uit Koekelberg, rue Gansgeschorenstraat 3, ook gekend onder de naam den Julia mocht reeds 10 jaar leraar Frans en Latijn zijn in het Maria-Magdalena Instituut. Hedenochtend verschijnt hij voor de politierechtbank in Molenbeek. Tijdens de uitoefening van zijn beroep werd hij in het bezit gevonden van een hoeveelheid XTC , marihuana en cocaïne. Naar zeggen van Rasorius had hij die drugs in zijn klas gevonden. De leerlingen M.R. en K.D. uit M. verklaarden echter dat den Julia reeds geruime tijd overmatige gebruiker is en dit in bijzijn van de leerlingen. Tijdens de ochtendles op 27 maart jongstleden gebood Rasorius aan M.R. en K.D. mee te werken of de klas te verlaten. Rosarius maakte van de afwezigheid van M.R. en K.D. misbruik om telefonisch contact op te nemen met de politie. Volgens getuige F.R. vroeg hij om M.R. en K.D. te arresteren en om alle boekentassen te komen controleren. Dezelfde dag nog, omstreeks 16.35u werd het Maria-Magdalena Instituut uitgekamt door een tienkoppig overvalcommando en vier drugshonden van de politiezone Brussel-West. Ofschoon alle leerlingen uit het gebouw verdwenen waren, hield Rosarius zich op in de leraarskamer, om niet nader te omschrijven redenen . Voor hem lagen grote hoeveelheden drugs uitgestald. Volgens getuige A.M., poetsvrouw uit M. , staarde Rosarius reeds om 16.20u wezenloos voor zich uit. Zij bezwoer dat Rosarius voordien twee witte tabletten in een glas water oploste. Daarop diste Rosarius een verzonnen verhaal op waarin hij beweerde dat hij twee asperientjes slikte tegen de hoofdpijn. Een leraar met hoofdpijn!? Daar trapte Brussel-West niet in, Rosarius werd in de boeien geslagen. De directie van Maria-Magdalena betreurt het voorval . Ze biedt bij alle leerlingen en hun ouders haar verontschuldigingen aan. Zij meldt snel te zullen voorzien in de vervanging van Rosarius die zijn ontslag vrijwillig heeft aangeboden.

Wie nog minder prettige voorvallen te weten komt, over leraars die ondanks hun langdurige dure pedagogische vorming de grenzen van het wettelijk veroorloofde scrupuleloos overschrijden door respectloos binnen te dringen in de privésfeer van kinderen die hun door ouders ter lering, maar niet ter kastijding of omwille van het zogezegd bijbrengen van betere manieren worden toevertrouwd, wie merkt dat hun kommernis om de leerstof plaatst ruimt voor moeizucht over gedrag en opvoeding, wie merkt dat leraars initiatieven grijpen om taken die behoren tot de ouderlijke of tot de politieonele macht, tot de hunne te maken, die moet zich dringend wenden tot het nummer 4040 of tot de redactie van Klasse of tot de gerechterlijke instanties en veel en heel krachtig protesteren.

Een kliklijn, dat is wat het Ministerie van Onderwijs mankeert!

Labels: ,