30.12.06

Masha' Allah

Saddam Hoessein is ter dood gebracht, voorspelbaar.
Ten allen kanten deerniswekkend weegeklaag; nog meer voorspelbaar! Schuld en boete worden ontkoppeld. Geen oog om oog, noch tand om tand ! Westerse betweters verklaren de (Irakese) rechtspraak oneerlijk of zelfs sowieso overbodig(!), de uitvoering ervan misdadig. Moord. Slachting. Bush hadden ze erbij moeten hangen !

Mensenrechtelaars draven aan met onmenselijke argumenten, schreeuwen hun universeel eigen gelijk; voor de duizenden slachtoffers van de tirannie is het ultieme zoenoffer niet langer een rechtmatig recht.

Met woorden schrijft Bart B. Van Bockstaele geen humanitaire bezwaren te hebben tegen de executie van Saddam , maar uitdrukken doet hij het anders:
" Zelf vind ik de executie, niet meer dan een eufemisme voor moord of slachting een slechte zaak. Niet om gerechtelijke redenen. .... De schuld van de man stond vast. Het proces, een klucht, was sowieso overbodig. Iemand die op een dergelijke manier heeft gemoord, geplunderd en machtsmisbruik heeft gepleegd, is zonder meer een gevaar voor de mensheid en die mag zich daartegen verzetten.

Om humanitaire redenen was ik ook niet tegen de executie. Dood is dood. De korte pijn is volgens mij humanitairder dan de lange.

Ik vind de executie echter wel een slechte zaak om historische en wetenschappelijke redenen. Van een lijk kun je immers maar weinig meer leren. Het slachten van Saddam was een begrijpelijke, maar betreurenswaardige daad."

Bart blaast koud en warm.
Van de levende Saddam was héél veel te leren, zijn executie betekent een zware slag voor de wetenschap: Het boek " De gedragspsychologie van de volksmisleider" zal immers enige bladzijden moeten missen.

Het "slachten" (hoe doe je dat met een touw ???) is een zeer betreurenswaardige daad:
Het volk in Irak wordt immers de kans ontnomen om edelmoedig en vergevensgezind de dictator een menswaardige behandeling in een aangepast verbanningsoord te bekostigen. Zodra er geen gevaar meer van hem uitging (wegens gezegende leeftijd of goede voornemens), had hij immers zijn steentje weer kunnen bijdragen.
Nationaal socialistische beulen werden 60 jaar geleden ook met een touw geslacht. Hierover heeft elke humane watcher nu de grootste spijt. Nooit zal hij weten welke lieve opa's aan hen verloren gingen. Een onherstelbare klap voor de historie en de wetenschap.

Koran Soera 2:178 " Oh u, die gelooft. U is vergelding voor de vermoorden geboden: de vrije tegen de vrije, de onvrije tegen de onvrije,en de vrouw tegen de vrouw! Wie echter van zijn broeder vergiffenis bekomt, betaalt bereidwillig een passende schadeloosstelling. ..."
Wie Westerse inmenging en imperialisme aanklaagt, onthoude zich ook van de aanmatigende veroordeling van hier-nu-eventjes-niet-meer gangbare rechtswegen !

Voor de ten hemel rijzende bloedschuld is geen passende Wiedergutmachung goed genoeg.
Het Woord wordt volbracht. Exitus. Masha'Allah!

Labels: , ,

19.12.06

Krant met kwaliteitslabel.

De Standaard , ongelooflijk interessant ! Baudouin zal het graag horen !

Uit de krant van dinsdag 19 december 2006 : | Bron: BELGA

Gert Vermeulen wil een kwaliteitslabel voor prostituees. Zo zou het onderscheid tussen de niet-uitgebuite prostituee die op vrijwillige basis werkt en een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting duidelijker moeten zijn. Dat bericht Gazet van Antwerpen dinsdag.
De Gazet van Antwerpen berichtte inderdaad :
De Koning Boudewijnstichting (KBS) wil een kwaliteitslabel voor prostituees om de niet-uitgebuite hoer die op vrijwillige basis werkt, te onderscheiden van een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.
De Standaard ziet er geen graten in om deze verkeerde informatie te blokletteren.
De mededeling, alsof ook mensen aan ISO -normen kunnen voldoen is haast even twijfelachtig:
Met een kwaliteitslabel voor prostituees (een ISO-69-norm (sic)) kan de overheid haar positie verbeteren, het gevaar op uitbuiting verminderen en de mensenhandel in de seksuele sector beter in kaart brengen, alsdus de professor.
Dus als 'alsdus' de professor het zegt klopt het, al botst het 'alsdus' . Immers, zoals het keurmerk voor varkensvlees, minder de varkens en meer de verbruiker ten goede komt, verbeteren gelabelde prostituees de positie van de overheid. De wormstekigheid zal zeker afnemen, bij de prostituees toch.


Pas in extremis geeft de standaardkrant toe dat " een keurmerk voor hoeren" toch geen initiatief was van de fameuze koninklijke Stichting. Geloofd zij koning Baudouin ! Hij ruste voorlopig verder in vrede ! Edoch, zijn Stichting mochte spoedigst een kwaliteitslabel voor kranten bevroeden !

Labels: ,

16.12.06

Jammerlappen

Schrijven naar waar de wind waait, voor hun centen, de krantencommentaarscribenten.
Twee dagen hebben ze zich de tijd gelaten om hun pen in dezelfde inkt te dopen. Haast unosono klinkt hun Vlaamse jammerlap: De smerige RTBF ! Canvas, Morgen Beter doet het nog eens over. Alleen Luc Van der Kelen zingt niet mee in het klaagkoor van zijn collega's. Hij heeft de La Une , RTBF-uitzending gezien!

Peter Vandermeersch doet wat hij de makers van de RTBF-uitzending verwijt : hij kletst uit zijn nek, en ook niet min. In Nous en avons marre verwijt de pot de ketel :
"Journalisten wier job erin bestaat (bestond?) om juiste informatie op te sporen en op een genuanceerde manier te brengen, vonden het blijkbaar vanzelfsprekend om zich te laten gebruiken in een schouwspel van politieke fictie."
In de volgende alinea scheert de pot Bart De Wever , Herman De Croo, Geert Lambert en Guy Vanhengel over dezelfde ruwe kam.
Hij windt hij zich fantasievol op over de clichés die de RTBF zou verbreid hebben :
"Maar het meest ergerlijke aan de hele opzet is de grote terugkeer naar de clichés. Vlaanderen, beste Franstalige landgenoten, wordt bevolkt door kaalgeschoren vendelzwaaiers die wilde kreten uitstoten. Vlaanderen heeft een onverdraagzaam parlement waar Franstaligen zelfs niet binnen mogen. Vlaanderen schopt brave tramgebruikers uit de tram als die het grondgebied van het rijke Vlaamse Tervuren bereikt. Vlaanderen is zelfgenoegzaam en egoïstisch."

In Morgen Beter was hij nog niet verlost van zijn kwade droom. Jonge jonge toch !
Wakkere kijkers van La Une hebben die fragmenten met kaalgeschoren vendelzwaaiers die wilde kreten uitstoten en schoppend Vlaanderen eilaas moeten missen.
Maak er een blogje van , mjnheer de hoofdredacteur, voor de familie en de politieke vrienden maar vul er de krant niet mee ! Want zijn journalisten niet diegenen wier job erin bestaat (bestond?) om juiste informatie op te sporen en op een genuanceerde manier te brengen. Of is het blijkbaar vanzelfsprekend om zich te laten gebruiken in een opgezet schaduwspel.

Voor minder schaduwspel maar duidelijk schouwspel wordt het gejammer van de meer en mindere kwaliteitskranten overtroffen door de helderzienden van Het Volk. Wie niet weet dat deze krant ooit het spreekorgaan van de CVP en de christelijke vakbeweging was, zou dikwijls kunnen denken daar een hoofdartikel te lezen uit de overleden Volksgazet, ooit bij uitstek de partijkrant van de Belgische Socialisten.

De uitzending van La Une, zelfs met behoud van de ridicule scènes, is voor alle partijen die opkomen voor meer Vlaamse bevoegdheden, een troef, de stok achter de deur. Maar het heir van lauwe politici, gekochte politologen en mediaslaafjes wentelt zich in jammerlijk geklaag.
Chèrs compatriots, la Flandre heeft geen leeuwen die brullen, wel blatende schapen. Et pour les besoins de la Belgique: uw slachtfeest is het onze !


De nepuitzending van de RTBF (videostream).
Het debat achteraf (videostream).
De betere commentaar van Bruno Valkeniers.

Labels: ,

14.12.06

Wezens van Mars

1. "De moordenaar is onschuldig , zegt zijn verdediger." Met dit soort inversies wordt de lezer, luisteraar, tv-kijker op het verkeerde been gezet. Tv-nieuwslezers doen niets liever.
" De advocaat beweert dat zijn kliënt onschuldig is" houdt geen kijker aan zijn zetel geplakt.

De openbare aanklager, zijnde de advocaat van het parket, van het Openbaar Ministerie ( jawadde), zijnde op zijn Belgisch de Procureur des Konings ( jawadde jawadde), een staatsbeambte, gerechtsdiender die in ons aller belang verdachte personen al dan niet voor de rechter brengt, zijnde de magistrale ambtenaar bevoegd om de stappen van zijn parket den volke kond te maeken, metten allen nodigen utlechgings erby. Hetzelfde werk wordt opgeknapt door ongezellig Nederlandse Officier van Justitie . In Duitsland doet dit een Staatsanwalt, Anwalt = advocaat = strafpleiter. Hij staat onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie, maar verdedigen doet hij het staatsbelang. In het Koninkrijk der Belgen, le Procureur du Roi.
Nomen est omen. Waarom wel zou het parket van Hasselt ,
de Heer Marc Rubens , procureur des konings , vruchtenloos zijne koninklijke hoogheids' Prins Laurent aanklagen ? Het plebs mag dan al menen wat waarheid is, de procureur brengt slechts die verdachten voor het gerecht die gestraft kunnen worden. Tijdverlies is aan hem niet besteed. Zijn verklaringen dienen alleen om de voorliggende aanklacht te stutten, meer hoeft niet.

Wie de geplande rechtszaak wil verwateren die moet proberen de prinselijke
Kapitein-ter-Zee te enteren.
Want al mogen Ministers de prinselijke immuniteit ontkennen, tussen wet en daad staat de Belgische werkelijkheid. Wie ze niet kent, kende niet onderzoeksrechter Connerotte of procureur Bourlet, mannen met een kwalijke neiging om in alle potjes te gaan roeren.
Schimpen op de blauwbloedige artiesten is trouwens al te gemakkelijk, zeker in dit ons land. Doeltreffender is zich te realiseren wie dat koninklijk cirkus hier neerpoot en wie het ten eeuwigen treure prijst, vergoeilijkt, vergoedt, doteert ?
Mannen van Mars hoeven niet te landen, ons land is ermee bezaait.

2. Het fantastische Tv-aanbod jaagt de verveelde zapper af en toe eens naar Frans Brussel, RTBF La Une (vanwaar de VRT één mosterd komt). Bijna was alle oudejaarsavondchampagne eraan geweest. Een 'Emission spéciale' meldde gisterenavond, als was het niet in een droom, de eenzijdige uitroeping van de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Parlementairen, journalisten... alles echtig techtig . Te mooi om waar te zijn.
Soms iets over de schreef.
Op andere zenders van klank en beeld niets daarvan, slechts dat waarvoor ze dagen voordien al geprogrammeerd waren. Zouden de Vlaamse meerwaardezenders zoveel Belgische beunhazen tellen , dat ze een nieuwsstop kunnen afdwingen?
Op 30 oktober 1938 wist ook slechts 1 zender dat de aarde door de mannen van Mars werd ingepalmd. Orson Welles bracht een luisterspel. Wat realiteit leek ,was tot ieders geluk, slechts fictie.
Zo werd ook de
'Emission spéciale' veranderd in ' Ceci est une fiction'. Te vroeg toonde La Une dit aan haar publiek . Argeloos, geschrokken, treurig, ontsteld, boos.
Af en toe vergleed het programma in kinderlijke naïviteit: douanecontroles aan de taalgrens, postzegels met de nieuwe koningin Astrid, ...

Voortdurend reageerde het goedgelovig publiek: De francofonie omarmt België, treurt om zijn ondergang, zoekt haar heil niet meer aan een van België bevrijde kust,....
De uitzending toont de Waalse aberraties aan onze franstalige landgenoten. De reaal-TV schudde hen wakker. Of achteraf het panel van Walen en Vlamingen en het opportunistisch geleuter van een Brusselaar velen nog lang wakker hield ?
De (juist weergegeven ?) resultaten van de telefonische en elektronische reacties op de uitzending horen thuis op de studiebureaus van Vlaamse politici. Omwille van het behoud van la grande Belgique zijn Franstaligen bereid hun ziel te verpanden, als Vlaanderen blijvend bereid is voor de hypotheek op te draaien.

Labels: , , ,

11.12.06

eieieie getsjeef*

Ei, ei, ei.
Wij zijn zo blij
Dat ons neus
van voren staat en niet opzij.

Io vivat, Jo is zo blij!
Vandeurzen schrijft
zich een persbericht.
Vertoont hij een nieuw geluid of voert hij de tsjeverij
naar nieuwe toppen?Hieronder de volledige tekst van het persbericht.

Bijgewerkt: Delen met hoogpercentig tsjeefgehalte in 't geel gezet.

Toegevoegd: Rode tekst in vetjes.


VLAANDEREN VERDIENT VANDAAG BETER


CD&V EN N-VA BUNDELEN KRACHTEN VOOR EEN POSITIEF ALTERNATIEFDe positie van CD&V was van op het ogenblik dat Jean-Marie Dedecker lid werd van de N-VA helder en duidelijk: graag in kartel naar de federale verkiezingen van 2007 maar nooit met Jean-Marie Dedecker op een kartellijst. Dedecker bij de N-VA opende de ogen van CD&V !

Jo Vandeurzen:“Ik ben blij met deze duidelijke keuze. CD&V en N-VA grepen de crisis van de voorbije dagen aan om zaken positief in beweging te zetten. De afgelopen periode versterkte immers het besef dat we

voor een historische keuze staan: ofwel elk afzonderlijk naar de federale verkiezingen gaan en inzetten op wat ons kan verdelen, ofwel de krachten bundelen voor een positief alternatief. Wij weten dat veel Vlamingen van ons een krachtig Vlaams alternatief verwachten. Net zoals wij samen met vele Vlamingen ook beseffen dat alleen met het Vlaams kartel er werk zal worden gemaakt van een grondige staatshervorming. Die verantwoordelijkheid gaan we niet uit de weg. Wij móeten de krachten bundelen."Maar niet als Dedecker erbij is !
Terwijl de wereld in razend tempo verandert, slaagt de Belgische regering er niet in om de kerntaken van de overheid, zoals de organisatie van justitie of het beheer van de financiën, behoorlijk te organiseren. Ook de hervorming van de federale kwam tot stilstand. En terwijl verlangen steeds meer mensen naar een nieuwe samenhorigheid, heeft paars van individualisme haar vlaggenschip gemaakt. Alles werd ingezet op een ik-maatschappij en er werdnauwelijks geïnvesteerd in respectvol samen-leven. CD&V neemt het voortouw in respectvol samen-leven door een normale omgang met Dedecker op voorhand uit te sluiten.Terwijl steeds meer Vlamingen het eens zijn over het aanpakken van samenlevingsvraagstukken of de verdere hervorming van de staat, ondergaan de Vlaamse liberalen en socialisten lijdzaam het “non” van de Waalse coalitiepartners.


Jo Vandeurzen: “CD&V vindt dat Vlaanderen beter verdient. Samen met N-VA willen wij een krachtige
politieke formatie uitbouwen
maar toch niet te krachtigdie op federaal niveau kan spreken voor de zes
miljoen Vlamingen. Met respect voor elkaars eigenheid jaja en of !
willen we samen de historische kans grijpen om de staat fundamenteel te hervormen. We zijn dat aan de Vlamingen verplicht. Nu ineens wel ! Daarom hernemen en bevestigen we de engagementen van onze kartelovereenkomst bij de Vlaamse verkiezingen.” En anders had de CD&V die engagementen die lustig aan haar laars gelapt ?
De uitdaging is dubbel: Meer en volwaardige bevoegdheden voor Vlaanderen, als garantie voor méér democratie en een eerlijk bestuur dat oplossingen biedt voor de problemen en de uitdagingen van de Vlamingen. En tijd voor een ander en beter bestuur, dat kiest voor een warme, open voor zover het de CD&V bevalt en solidaire samenleving, waar rechten en plichten, vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.”


Jo Vandeurzen


Afgezien van de warme wolligheid en het herhaaldelijk getsjeef is de boodschap van Vandeurzen positief. Ze bewaarheid zien is nog wat anders. Het recent gelaveer heeft de startpositie van het Vlaams Kartel voor de federale verkiezingen verzwakt. Als de CD&V zo vies is van Dedecker, hoeveel viezer is ze dan van Dewinter?
Handenwrijvend als het Kartel langs de kant blijft staan, zelfs met uitgedunde rangen staan rood, blauw en groen klaar om na mei of juni 2007 vorst en vaderland als van oudsher te dienen. Het 'christelijke' middenveld zal het graag zien gebeuren. Hebben de potentaten van ACW /ACV in de CD&Vpap niets meer te brokken. De scheve schaats die nu ook Leterme in zijn privéleven rijdt verzwakt zijn positie als eerste man van de partij. Vlaamse vendels zijn al niet zijn grootste sterkte, zodra hij er teveel mee zou gaan zwaaien loopt hij kans op zijn C4. De stok is gauw gevonden, Wilfried Martens en Johan Van Hecke kunnen het hem voor vertellen.

(*) getsjeef, afgeleid van tsjeef: naam waarschijnlijk afgeleid van CVP ( in het delen van West- en Oostvlaanderen als Tsjévépé uitgesproken). Tsjeef is oorspronkelijk een pejoratief voor CVP-er , nu CD&V-er.
Tsjeverij is echter een eigenschap, terug te vinden in heel het politieke bedrijf. Anti-tsjeef zijn, behoedt niet voor tsjeverij. Er bestaan paarse anti-tsjeven die gebukt gaan onder hun eigen tsjeverij. Bij Belgies meest bekende schrijver van burgermanifesten is dit opvallend merkbaar. Hoe verwerpelijk de tsjeverij ook is ze houdt deuren open, naar alle richtingen. Gebrek aan tsjeverij sluit ze, vooral bij de tsjeven, zoals mocht ondervinden, met respect, onafhankelijk senator Jean-Marie Dedecker.

Labels: ,

8.12.06

Strafmaten en boze wichten

Misdaden en ondaden volgens graad van ergernis:
 1. Kinderen bekogelen met kasseien en betonbrokken.
 2. Een varkenskop in een gebedsruimte werpen.
 3. Zich niet dagelijks 5 keer biddend tegen de grond gooien.
Tijd en ruimte:
 1. In Beringen, (Belgisch Limburg), 30 november 2006. ( nieuws werd pas vier dagen na de feiten bekend gemaakt, en bij Skynet dan nog slechts in de voorwaardelijke wijs.)
 2. In Jaffa (Israel), eind augustus 2005.
 3. In Somalië, Sjeik Hussein Barre Rage, districtscommissaris van de Islamitische Rechtbanken in Bulo Burde, oordeeelt dat wie niet vijf keer per dag bidt, eventjes zal gestraft worden.

Arresten:
 • Alleen Joost mag weten hoe en waarvoor mensen in Somalië worden veroordeelt. Volgens De Morgen staat op niet bidden de doodstraf door onthoofding, een even zware als kortstondige straf.
 • Op 29 november 2006 veroordeelde het Israelische gerecht in Tel Aviv de 35-jarige Shimon Ben-Chaim tot 20 maanden opsluiting, waarvan 11 maanden voorwaardelijk.
 • Hasselt, reeds op 4 december krijgen de daders een taakstraf van 30 uur toebedeeld. En als de aangevallen en verdreven slachtoffers op vraag van burgemeester Mondelaers nog eens naar zijn gemeente bezoeken, dan moeten de misdadigers zich bij hen komen verontschuldigen! Lol ! Het Centrum voor Racismebestrijding (de gelijke kansen even terzijde gelaten,) beslist om aan het antisemitische geweld geen gevolg te geven. Merkwaardig, want voor twee gemeenteraadsleden waarvan de eed een schijn van Hitlergroet zou hebben, gooit mijnheer Jozef De Witte zich wel vol in 't getouw. Maar als brave pijpenkrullen joodjes door Heil Hitler, getier en zwaar gesteente bij nacht en ontij in het nauw worden gedreven, dan loont de inzet plots niet meer de moeite voor het De Witte Apparaat .
  Met wat dure en nutteloze reklame voetbalhooligans aanmanen om niet de aap uit te hangen, dat wel, maar nadien goedkoop de oogjes stijf dicht knijpen als in Beringen apen het varken uithangen!
Luc Standaert, af en toe de commentaarschrijver in het Belang van Limburg, over de strafmaat:
"Die is volledig in proportie als we de raid van de 'jonge Turken' op de chassidische tieners beschouwen als een uit de hand gelopen kwajongensstreek. En zo kan je ze beschouwen.
Maar je kan ze ook anders beschouwen. Als een aanval waarbij de 'stenen' eigenlijk kasseien en betonblokken waren en het een gelukkig toeval is dat er geen slachtoffers vielen. In dat geval is dertig uren gemeenschapsdienst misschien wat licht als straf."

Hij voegt er nog wat aan toe, over een raadzaam bezoek aan het fort van Breendonk. Maar niet iedereen ziet zulk gratis uitstapje als een opvoedkundige straf , voorzeker als het minder heldhaftige deel van de historische waarheid er omwille van het staatkundig belang ter plekke dient verzwegen.
 1. Neen de doodstraf verdienen die kereltjes niet. Opgegroeid in een Belgisch midden dat zalvend blind wil zijn voor hedendaagse problemen, aangemoedigd door nogal eenzijdige informatie/indoctrinatie, vol vooroordelen en blinde haat, bij gebrek aan burgerzin en burgerlijke opvoeding (watte?) , dragen zijn zij niet alleen de schuld. Maar wel zijn ze schuldig, daarom niet aan poging tot doodslag maar gewis aan racisme, in het huidige België een misdaad van allergrootst belang.
 2. De arme Somaliër die het Arabisch murmelen beu is, die verdient de werkstraf. Een paar dagen onder normale mensen komen. Nog iets opsteken, de wereld zien, wat rondneuzen tijdens de Kerst.
 3. En die jood met zijn varkenskop ?
 • Wie in de kathedraal van Mechelen een hele vracht mest lost komt er goedkoper vanaf.
 • Een varkenskop in een Antwerpse synagoge haalt moeizaam de kranten. Bezoekje aan Dossin?
 • Best Shimon Ben-Chaim niet overtreffen. Liever geen varkenskop in een Arabische moskee , tenzij... je moest de jouwe niet langer willen houden.

Labels: , ,

7.12.06

Onverknipte krantenknipsels

Hoei , stroei, hoei, stroei,...
Naar het schijnt kregen Vlaamse piotten stro in de rechterklomp en hooi in de rechterklomp gestopt. Om op maat te marcheren klonk het bevel dan niet gauche,droite, links,rechts, gauche,droit... maar hooi, strooi... Kleinerend maar afdoend.
Kan niemand De Standaard een eenvoudig middeltje aanreiken om het onderscheid te maken tussen hoger en lager, stijgen en dalen, naar boven naar onder, op en neer?

Vergissen is menselijk, in de kwaliteitskrant.
Schijnheiligheid eveneens:
Een beetje reklame voor het kindeke jezes ,
pal naast de bevordering van de Heilige Kersthond:

De Morgen verloor zijn oude lay-out, maar niet zijn lepe streken. Deze kwaliteitskrant draagt met zijn stommiteiten tenminste een nuttige boodschap uit.
Wie het nu nog niet wist, wordt het nog eens extra
ingelepeld : het antisemitische Vlaams Belang.

Nur mutig weitermachen, Ihr rote Kameraden, immer fest drauf hauen !

Labels: ,

3.12.06

Nacht und Nebel, bij de SP-a.

Johan Vande Lanotte verstevigt onvoorzien de vrienschapsband met de sjoemelende PS. Prins Laurent wordt opgenomen in het SPa-bestuur! Bestuur SPIRIT ontploft!

De desinteresse voor de toepassing van de grondwet ( i.v.m. de splitsing van het arrondissement BHV) was een eerdere blijk van tegemoetkoming door Johan Vande Lanotte aan de eisen van zijn Waalse kameraden. Vande Lanotte en de SPa winnen het volledige vertrouwen van de PS door Prins Laurent naar voor te schuiven op een verkiesbare plaats bij de volgende federale verkiezingen. Zo kan de SP.a aantonen dat ze bereid is om samen te werken met sjoemelaars of met personen die van sjoemelarij worden verdacht. Voor een kwijnend aantal SP.a-kiezers hoeft de partijvoorzitter allerminst te vrezen. Zoals in het verleden zelfs een Augusta-frauderende socialistische partij nodig werd bevonden, zelfs door haar grootste politieke concurrenten, zo kan het kiesvee ook nu - met een beetje gemanipuleerd voer - de juiste weg naar het kieshok vinden.

De blauwe regeringpartner bekijkt de aanwinst van de Prins op een SP.a-lijst met lede ogen. Maar aangezien de promotor van de VLD-herbronning zich ooit door verjaring der feiten ontwurgd heeft van een mogelijk gewisse veroordeling wegens sjoemelarij, steekt de VLD geen stok tussen de paarse knarsende wielen.
De SP.a weet zich tevens verzekerd van de steun van de CD&V. Bij monde van Yves Leterme liet de Vlaamse minister-president reeds weten liever samen te werken met Waalssocialistische sjoemelaars dan een voet te zetten binnen de schutkring rond het Vlaams Belang. De heren Jan Renders en Luc Cortebeeck begroeten de flinke houding van de CD&V maar betreuren wel dat niet hun mannekens prijken op een gezamenlijke verkiezingslijst met de Belgische Prins.
Waar Jean-Marie Dedecker meer dan de druppel was die het het Vlaams Kartel deed overlopen, vormt de plotse komst van de Prins echter de jammerlijke afgang voor het Rode Kartel. De vervaldatum van SP.a -SPIRIT is bereikt. Geert Lambert is rond de tafel gaan zitten en heeft eenparig de SP.a gedumpt. SPIRIT kan haar republikeinse bakens van verdraagzaamheid niet verder zetten. Bert Anciaux blogt veel warmte te hebben voor de Prins maar zich niet samen met de Prins op een lijst te zien staan en dat de cliniclowns hun voorstelling ook niet paargewijs geven.

Groen! hoopt dat de Prins zijn keuze voor de SP.a nog tijdig herziet. Als Prins van België en van de ezels is zijn plaats bij een echte warme unitaristische partij, solidair met alle gering bedeelden en met veel warmte voor de samenleving maar tegen de opwarming der aarde en tegen de kilte maar ook tegen de kerncentrales.

Ter verhoeding van enig besmettinggevaar wordt het geblaat van binnen de democratisch aangebrachte schutkring(en) niet ter publicatie vrij gegeven. (Belgae)

Labels: , , , ,

1.12.06

De wraak van de lavabo

Grote blazen zijn grote bazen. Zonder veel democratische ruggespraak werpt het CD&V- bestuur de N.VA van zich af. De handpoppen van ACV/ACW brengen het goede nieuws, wellicht niet zonder binnenpretje bij Jo Vandeurzen. Behalve het charisma is niets menselijks hem vreemd.
De doempreken die nu over Dedecker worden uitgeroepen zijn volledig overtrokken: een aparte schutkring voor één man, omdat hij niet gauw schaapachtig ja knikt. Hij past niet in de volkspartij die de CD&V wil zijn ! In haar eigen rangen telt de CD&V evenwel politici die nog minder voldoen aan het christelijk en/of Vlaams en zelf sociaal karakter dat de partij zich aanmeet.
Meer over het geval Jean-Marie Dedecker bij I am NoName.: Jean Marie Dedecker doet de overstap naar N-VA.
Naar aanleiding van de heibel een zinvolle conclusie van Jürgen Verstrepen: Vlaanderen Boven (ook interview in DS)

Labels: ,