26.9.06

De Strafwetvod.

Artikels uit het Belgische Grapwetboek betreffende de brandstichting:

Art. 510. Met (opsluiting) van vijftien jaar tot twintig jaar worden gestraft zij die in brand steken : gebouwen, ... motorvoertuigen, indien de dader moest vermoeden dat zich aldaar op het ogenblik van de brand een of meer personen bevonden.

Art. 511. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar worden gestraft zij die in brand steken, .. de onroerende eigendommen ...

Art. 513. Wordt de brand bij nacht gesticht dan worden de ... straffen vervangen als volgt :
opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar, door opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar;
opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar, door opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar;

Vorst. 24 september 2006. In de gevangenis overleed een misdadiger nadat hem een kalmeermiddel werd ingespoten.

Brussel. 25 september 2006 21 uur. Rellen in de Marollen. Een vijftigtal van zijn volksgenoten behoeven geen gerechterlijk onderzoek om op wraak te zinnen. Bij afwezigheid van een echte schuldige moeten anderen het ontgelden. Auto's worden vernield. Winkelruiten sneuvelen. Een winkel en vijf auto's gaan in vlammen op. De politie pakte tien euh jongeren op. Niemand werd gerechtelijk aangehouden!

De bewoners van het pand konden langs de trap de brand ontvluchten.
Niemand werd gerechtelijk aangehouden!
Art. 513. ... opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar !??
Niemand werd gerechtelijk aangehouden!


Laurette Onkelinx tracht enige van haar magrebijnse aanhangers te behouden met een openlijke demonstratie van haar leedwezen voor het lot van de gevangene in Vorst . De ouders van de gestorven misdadiger waren beter gediend geweest door een beleid dat werk maakt van een rechtgeaarde opvoeding van de jeugd, een beleid dat de zogenoemde kleine straatcriminaliteit weinig kansen biedt, zonder verdraagzaamheid van openbare pesterijen en overlast. Niet als doel, maar wel om erger te voorkomen: nultolerantie !

Wiens hersenen meer en meer gaan uitblinken door hun geproduceerde intelligentiequotiënt ziet wellicht ook andere oplossingen. Chevalier Arno Hintjens heeft/geeft hiervan een lichtend voorbeeld; neem, kijk en luister ! (Video 4 minuten)

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home