13.1.07

Opdoeken dus

Marc Reynebeau. Het steeds met zijn zienswijze eens zijn is weggelegd voor die Belgen voor wie de interpretatie van de geschiedenis eerder een correct politiek doel dan objectiviteit nastreeft. Spitsvondig is de man. Met het rechte eind heeft hij het ditmaal:

Beter opdoeken ? Opdoeken ! Meteen opdoeken !
Als de eerste drie alinea's over de Prins Laurentsaga ironisch bedoeld zijn, is deze aflevering van ,,Overstekend wild'' zowat de beste analyse die op gesubsidieerd papier gedrukt werd.
Om het copyright van De Standaard niet te schenden hieronder slechts een gedeeltelijke weergave:
(rode inkleuring toegevoegd)
dinsdag 09 januari 2007

Arme Laurent

Om eerlijk te zijn, die prins Laurent, ik moet hem niet.
...

alinea 1

alinea 2

De gretigheid waarmee sommige politici zich nu, omdat de verkiezingen eraan komen, willen profileren door zich op de prins storten, is dan ook goedkoop en zelfs wat zielig. Hun handen in onschuld wassend, wekken ze dus de schijn dat er nu ook van alles mis moet zijn met Laurents ecologische instituut, het Kint.

Ze zijn er ,,met handen en voeten" aan gebonden, klagen ze,als was het een blok aan hun been. En nee, wij hebben het niet gedaan, het zijn de anderen geweest. Gênant.

Van die kritiek was tevoren nochtans niets te vernemen, bijvoorbeeld in de beleidsbrieven over duurzame ontwikkeling van minister-president Yves Leterme. Daarin komt het Kint zelfs te voorschijn als een nuttig forum voor advies en overleg.

..., het Kint werd in 1994 inderdaad verwekt om Laurent een inkomen te bezorgen. Maar zo wilden de politici het, en het parlement stemde ermee in. Ze hadden net zo goed kunnen beslissen dat een overbodige prins maar voor de kost uit werken moet, zoals iedereen. En als de koning aandrong om toch iets voor Laurent te verzinnen, volstond een beetje moed om dat te weigeren. ...

Maar dat deden ze niet. Idem toen de democratische politiek in 2001 besloot om Laurent en diens zus Astrid een dotatie te bezorgen. Hoeveel 'nuttiger' is Astrid dan? En is een dik miljoen euro ook geen erg royaal overlevingspensioen voor de koningin-weduwe? Wie de ene vraag opwerpt, ontkomt niet aan de andere.

alinea 8 ....

..., is de monarchie vandaag tot nader order nog altijd het institutionele sluitstuk van het federale België. Meer nog, Albert II is uitstekend in zijn genre, wellicht de beste koning ooit. Hij doet namelijk niets, behalve ondertekenen wat hem ter ondertekening wordt voorgelegd.

Dat is zijn job. Hij signeerde dus ook fluks het KB dat zijn zoon verplicht om voor de rechtbank in Hasselt te getuigen. Hem is de eigen, buitenconstitutionele agenda die Boudewijn had helemaal vreemd, net als de afkeer voor de democratie van Leopold III of de megalomanie van Leopold II.

Als de politiek oordeelt dat de monarchie een al te ondemocratisch restant van de feodaliteit is, dan staat het haar volkomen vrij om dat theater te moderniseren of eventueel af te schaffen.
Waarom doet ze
dat niet? Misplaatste schroom? De ijdelheid van een adellijke ambitie?

Een weloverwogen keuze lijkt het nooit te zijn, want altijd wacht de politiek op een incident. Of ze grijpt dat om oneigenlijke redenen aan, met een hapsnapbeleid als gevolg.


Zelfs de abortusaffaire ... volstond niet om de koninklijke rol te herdefiniëren, al had ... premier Wilfried Martens dat met zoveel woorden in het parlement beloofd.


Socialisten beweren dan weer vaak dat hun hart republikeins klopt, maar dat België geen republiek kan verdragen. Waarom niet eigenlijk? Zijn de Belgen er intellectueel niet toe in staat?


Bij gebrek aan heldere keuzes groeide rond de monarchie een knoeiwerk dat alleen nog met spuug en ijzerdraad aan elkaar hangt.
Het Kint .... De Koninklijke Schenking, met haar gigantisch onroerend bezit, .... officieel een onafhankelijke overheidsinstelling, ... een vermomde patrimoniumvennootschap die de hele koninklijke familie gratis van onderdak en buitenverblijven voorziet, ...

Het is nooit te laat voor een debat over het staatshoofd. Als dat maar in alle openheid gebeurt,
met alle kaarten op tafel, zoals het hoort in een democratie.


Marc Reynebeau is redacteur van deze krant. ,,Overstekend wild'' verschijnt wekelijks op dinsdag.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home