27.1.07

open betrekking

Patrick Dewael, ooit Minister-President van Vlaanderen, nu Burgemeester van Tongeren, nu Minister van Binnenlandse Aangelegenheden van België, altijd vrijdenker en altijd Liberaal bereidt zich voor op een nieuwe toekomst. Niet wegens enige aftakeling of slijtage, je hoort hem weinig klagen over speen of haaruitval, PD heeft meer problemen met het getal XVIII. Daarom doet hij er goed aan te mikken naar de functie van Rijksminister voor Volksopvoeding en Propaganda.

Dringend immers dient paal en perk gesteld, aan elke vorm van ondermijning van onze democratische waarden! Dragers van tekens van gedachtengoed dat niet het onze is, dienen terecht gewezen en heropgevoed ! De waardigheid van de Belgische onderdaan dient gevrijwaard van iedere verdere provocatie. De kwaal die onze broze vrijheid bedreigt dient te vuur en te zwaard bestreden! Uitgebrand de etter, vertrapt het ongedierte, uitgerokken dat subversieve kruid!
Onze liefde behoort de vrijheid en de verdraagzaamheid.

Dewael laat uw liberale wind fel waaien ! Zodat de vonken onzer vrijheid ver dragen, voorbij de grenzen van uw Rijk, en uiteindelijk de liberale fakkels doen ontvlammen.


Censuur is voor de Machtigen het levende bewijs dat ze slechts verdwaasde slaven stampen, maar dat ze geen vrije volkeren kunnen regeren .“ (Johann Nestroy)
Censuur is de jongste van twee schandelijke zusters, de oudste heet Inquisitie.(Johann Nestroy)

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home