20.1.07

een teken van onderscheid

Discrimen, discriminis. Kifkif slaat het kaf uit het koren. Staatsongevaarlijke jongskens gaan de antidiscriminatiewet werkzaam maken. Toch goed dat er subsidies zijn. Seffens heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) nog wat te wroeten. Zorgen voor de bestraffing van zonde tegen het oudste gebod. : Van de Boom der wijsheid gij en zult er niet van eten !(Genesis 3,3) Gij en zult niet discrimineren! Prohibir a discriminar ! Verboden te leren, te onderscheiden, het gevaar in te zien, te beslissen , het risico te ontwijken, met verschillen rekening te houden, eigen (voor)oordelen te laten gelden, scheidingslijnen te trekken, ...! De kennis van goed en kwaad heeft de mens met de erfzonde belast. Aan de hand van Jozef De Witte, de nieuwe verlosser, herwint hij een Aards Belgisch Paradijs, die crimi natie, de Belgische.

Crimineel is niet de enkeling die zijn gedrag laat leiden door een mengsel van oerinstinct en onderscheidingsvermogen. Crimineel is de Belgische natie waar zij onrechtmatig onderscheid maakt tussen haar burgers . Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003. Hoofdstuk II. Art. 2. § 1. Art. 2. § 4.
En onderscheid maken doet die staat, vroeger, nu en overal. Neen, waarde allochtonen, uw terechte of onterechte klachten over miskenning door de overheid stellen we even terzijde. Zij zijn nog vers, de politiek hunkerend naar uw stemmen , doet er wat aan of zo heeft het toch de schijn. CGKR werkt voor u,voor hen !

Maar CGKR moeit zich niet met de allergrofste discriminatievorm waarop het Belgische bestel eeuwig drijft. De antidiscriminatiewet door schijnheiligaards in de Belgische Kamer en Senaat bepaald immers dat het ook maken van onderscheid op basis van geloof of levensbeschouwing verboden is bij
  • het verlenen van toegang tot arbeid in loondienst, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria,..., met inbegrip van de bevorderingskansen, met inbegrip van ontslag en bezoldiging, zowel in de privé-sector als in de overheidssector;
  • de benoeming of de bevordering van een ambtenaar of de aanwijzing ... voor een dienst;
  • het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of (*opmerking)enig andere drager van discriminerende uitlatingen;
  • de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.

Al wie tot de jaren van verstand gekomen weet dat binnen de overheid, binnen haar diensten en binnen de diensten waarover zij invloed heeft gediscrimineerd wordt van hoog tot laag. Overal stelt het regime levensbeschouwing boven capaciteit. Wachtend op de geschikte hersenscan moet het zich tevreden stellen met de uiterlijke kenmerken van geloof en levensbeschouwing. Partijkaarten, lidkaarten van politiek gekleurde syndicaten zijn de noodzaak om in overheidsdienst te geraken en te kunnen opklimmen. Een toevalstreffer is wie kan beweren dat hij/zij op eigen kracht zijn/haar plaats aan de staatsdis heeft verworven. .Als het niet iemand is die beschikt over uitzonderlijke capaciteiten dan heeft de lange arm van een familielid of de kruiwagen van een invloedrijke vriend hem/haar aan een overheidsbaantje geholpen.

Het CGKR met Jozef Dewitte op kop, en de Belgische regeerders er achteraan, ziet in al zijn begrijpende mildheid af, van iedere vervolging wegens discriminatie op basis van levensbeschouwing. U weet toch waarom. ? De eerste winkel die ze dan moeten dicht doen is ... . Jawel !


(opmerking fout in wetsregel) Dit laatste is reine nonsens, maar het staat zo letterlijk in het Belgisch Staatsblad: Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden bij het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een ... drager van discriminerende uitlatingen. De wettenmakers haspelen wat af, begrijpe wie kan : "Wie een drager van discriminerende uitlatingen openbaar maakt... mag daarbij niet discrimineren", m.a.w. de verboden uitlatingen moeten wel in ieders brievenbus, zonder uitzondering, en belachelijk !?

(opmerking: gekleurde syndicaten) In België maken vakverenigingen deel uit van een politieke strekking, ze behoeren tot een van de drie zuilen. Deze zuilen, de christelijke, de socialistische en de liberale, zijn tegelijk waterdrager en opdrachtgever van de politiek. In België leven vakvereniging en beleid in een symbiose die de democratie schaadt. Uit conservatief machtsbehoud staat die samenwerking verdere progressieve ontwikkelingen in de weg. Syndicale acties durven ontaarden om doelstellingen te bereiken die minder te maken hebben met een rechtvaardige behandeling van de werknemer, maar meer om hun machtsinvloed te bestendigen.
Het bestaan van vrije vakverenigingen wordt zowel door de bestaande syndicaten als door de wetgever verhinderd. Wie in België aan de bak wil komen, doet er best aan kleur te bekennen, of ... te doen alsof !

Labels:

Links to this post:

Een link maken

<< Home