14.4.06

Socioleugie


Geen witte donderdag. Joe Van Holsbeeck is niet meer. De 17-jarige gedood , van zijn MP3-speler beroofd.
Centraal Station Brussel. ...de reizigers ... le train...destination... spoor zeven ... départ ... met bestemming ...16 uur 30...
Honderden staan erbij en kijken er naar . De crapuleuze daders, in De Standaard en De Morgen nog onvervalst politiek correct jongeren genoemd, lopen weg. Jongeren waar bange mannen zich liefst niet mee moeien.
Achtervolgers ?
Gsm naar Politie ??
Bewakingscamera's ???

De Liga voor de Rechten van de Mens waakt, de wet op de privacy laat het schorem schuimen. Alhoewel:
Bij het gerecht leeft het gevoel dat er de jongste tijd in Brussel alsmaar meer afpersingen en overvallen gebeuren voor banale toestellen als mp3-spelers (vrtnieuws 13 april 2006) .

Volgens Wim De Troy substituut van het Brusselse parket gebeurt dit soort diefstallen in Brussel bijna dagelijks. Hij acht het mogelijk dat de bewakingscamera's van het Centraal Station de feiten hebben gefilmd.

Woordvoerdster Leen Uytterhoeven van de NMBS:
"We zijn zelf geschrokken van het voorval. Dat is zeker geen schering en inslag"
"Het Centraal Station is een plaats waar heel veel reizigers samenkomen, maar het is geen onveilig station"
"Omdat alles op een vrij kleine oppervlakte geconcentreerd zit, is de sociale controle er ook vrij groot."

Het is lichtzinnig om de beveiliging in het Centraal Station over te laten aan de controle van een anonieme gehaaste massa, temeer omdat de overheid de burgers die zich actief verweren tegen misdagers eerder vervolgt dan de misdadigers. Als de overheid alles doet om de burger te ontwapenen, moet zij hem vooreerst beveiligen. Dat is de primaire taak van de politie, de spoorwegpolitie, de veiligheidsdienst van de spoorwegen. Een ondankbare taak, doordat gevatte daders er nogal eens vanaf komen met een lachertje. Grijnzend, omdat een achterlijk gerechtelijk apparaat genoodzaakt is om veelvuldig te seponeren, omdat misdadigers gratis recht hebben op die mensenrechten waarvoor brave mensen moeten opdraaien, omdat vandalen in hun leerschool der misdaad zich als minderjarigen onaantasbaar mogen voelen, omdat wie vraagt om recht en orde als zure sok gecordonneerd en als nazibeest wordt uitgespuwd, omdat op een kantelmoment van integratie en desintegratie een opportunistische democratie roerloos naar haar puinhoop staart. En waarheid tot leugens draait.
Wie aan die kluif wil knagen bestudere:
Hoe hoger het % vreemdelingen, van vreemde afkomst, niet-Europeanen, Marokkanen hoe lager het % diefstallen en misdrijven in gewesten, arrondissementen en gemeenten
Deze sociologische analyse van Jan Hertogen steunt op objectief cijfermateriaal. Uit de samengevatte gegevens in het Belgabericht van 12 april 2006 zou naast de conclusie van de socioloog een minder fraai besluit voor de hand kunnen liggen. Wordt de huidige golf van misdaad niet gestuwd door 'racistisch' geweld, door respectloosheid t.o.v. van de vreemde, in casu het slachtoffer van de misdaad ?
Met de Belgische gevangencijfers als referentie, ervan uitgaand dat de 43 % van de in gegevens verwerkte misdaad door 'vreemdelingen' wordt begaan en er (wel verkeerdelijk) van uitgaand dat iedere misdaad door een andere dader wordt begaan, laat zich uitrekenen dat in Brussel 13% van de vreemdelingen misdadig zou zijn, tegenover 25% in Wallonië en maar liefst 34% in Vlaanderen. Wetende dat de gevatte misdaad zich weinig bij vrouwen en kleine kinderen nestelt, staat aldus in Vlaanderen mannelijke volwassen 'vreemdeling' synoniem voor misdadiger. Met oprechte excuses aan alle mijne bruine broeders die door dit gecijfer onrecht wordt aangedaan!
Als dronken Hollanders tegen een kathedraal plassen dan doen ze dit in Antwerpen, niet thuis. Niet voor niets scoren badsteden hoog met hun misdaadcijfers. Jongleren met statistieken is vermaak voor sociologen, dienstig voor , of wellicht gedienstig aan het beleid.
Een dode zal er niet mee verrijzen. Helaas.
Moge zijn vrienden en verwanten hem waardig ten grave dragen!

Labels: , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home