26.4.06

Epur Moslimski

Stel u voor. Polen. Lech Valesa's met dikke snorren, Woytilla's met hoge mijters. Blanke katholieken.
Hoera! Uit uw krochten gekropen ! Politiek correcten verrijst! Verdraait de waarheid opnieuw ! Verdeelt opnieuw uw platte broodjes ! Ten aanval tegen de zwarte windmolens die jullie aan elke Vlaamse horizon ontwaren! Schuld en boete en excuses !

Waartoe ooglappen al niet leiden?
Zagen ze ergens 80 000 mensen opstappen die ageerden tegen Noord-Afrikanen. Werden er werkelijk Noord- Afrikanen, Moslims, Marokkanen gestigmatiseerd ?
Thomas blijft ongelovig: ten gevolge van de gepleegde roofmoord kan geen enkele bevolkingsgroep stigmata tonen, de tekens van het lijden bevinden zich bij Joe en zijn geliefden.
Hoe onvolwassen en belachelijk is het, om excuses te eisen voor het voor de hand liggend opsporingsbericht. Mannen met baarden voelen zich toch niet in het kruis getast als de politie een baardige misdadiger wil opsporen. Als mensen zich ongerecht beschuldigd voelden, dan wijst dit op hun vereenzelviging met een groep, die eerder zichzelf beschut dan zich afzet tegen misdadige elementen binnen in de groep. Voor zover de misdaad zich niet tegen de eigen groep keert, beschermt de groep de misdadiger. Binnen het gezin en de nabije familie is deze bescherming zelfs legitiem, bij wet onstrafbaar. Een sterk groepsgevoel kan samen gaan met een gebrek aan solidariteit met een groter geheel, in casu de staat, de staatsoverheid. Aldus leidt een voortdurende groei van een multiculturele maatschappij zonder voldoende integratie tot een repressievere staat. Het terugplooien op de eigen taal en op een aftijds dogmatisch geloof bemoeilijken de inburgering. Bovendien kunnen fundamentele moslims zich op de Koran beroepen om, boven alle wereldse wetten, hun moslimbroeders in bescherming te nemen. Enerzijds vormen mogelijke repressailles van de groep voor velen een beletsel om zich meer te integreren, anderzijds biedt de groepsbescherming aan misdadige jongeren een vrijplaats.

Als Pier of Pol zich niet verwondert wanneer men naar een misdadiger zoekt in een minder geïntegreerde groep, dan noemen de hoeders van gelijke kansen en antidiscriminatie hem xenofoob. Waarmee ze niet bedoelen dat Pier of Pol een niet onbegrijpelijke angst voor vreemden heeft, maar wel dat hij een racist, een fascist, een blokker is. Hel en verdoemenis en scheldpartijen! Dat aan Pier en Pol reeds jaren misdadige jongeren worden voorgeschoteld, terwijl ze zowel in het straatbeeld als in de gevangenisstatistieken vooral met eeen bepaald soort jongeren worden geconfronteerd, zal wel niet vreemd zijn aan vooroordelen. Vlaamse onverdraagzaamheid heet dat dan.

En over politiek correcte vooroordelen gesproken : Hoe zit het met hun hoera, blanke katholieke Polen? 't Zijn er wel niet veel meer dan 30 000, minder Magrebijnen maar vooral Tartaren, maar haast allen Moslim. Maar zoals op de prent hieronder zien Tartaren uit als blauwogig blonde Vikings en ontbeert hun iedere gelijkenis met een alhier opgespoorde misdadiger.

Media melden dat het schorem reeds als dusdanig herhaaldelijk werd gekenmerkt. Maar ja ter bescherming van de jeugdige misdadigers werd aan hun illegale praktijken weinig aandacht geschonken. Hun illegaal verblijvende familie nog meer stigmatiseren, oei nee, als het geen Vlamen zijn, zeker geen voedsel geven aan, zeker geen garen laten spinnen door. Mais, à part ça, Madame Laurette, tout va très bien, tout va très bien .

Labels: , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home