4.4.06

Privacy voor beginners.

Wie dacht dat onze Minister van Onderwijs geen wijs man was, wie dacht dat hij in Oxford zijn tijd verspilde, hij/zij dwaalt. Op 31 maart 2006 stond het in alle kranten: Leraars mogen niet in boekentas leerling kijken. Leraars en schooldirecteuren mogen de boekentassen van leerlingen nooit controleren of inkijken. Dat heeft minister Frank Vandenbroucke in het Vlaams Parlement aan Veerle Heeren (CD&V) gezegd.
Aanleiding voor de parlementaire vraag was een school uit Diest, die het schoolreglement zo wilde aanpassen dat de leerlingen de controle van hun boekentassen zouden toelaten. De school wilde vermijden dat leerlingen drugs of wapens zouden meebrengen. "Dit is volledig in strijd met de privacywet", oordeelde Vandenbroucke. Wel kan aan de leerling gevraagd worden om zijn of haar boekentas leeg te halen. Als de student dat weigert, kan de school aan de politie vragen om de tas te doorzoeken.

Drieste kleuterjuf dreigt geschorst.
De driejarige M.B. uit L. werd slachtoffer van onrechtmatige handelingen van Annie De Sukkel, de 57-jarige kleuterleidster uit Leuven, Pamperstraat 37. Deze kinderloze en uit het echt gescheiden vrouw deinsde er bij herhaling niet voor terug ongevraagd blikken te werpen in de brooddoos van M. B. uit L. Op 31 maart 2006 is ze er zelfs toe overgegaan twee papieren neusdoekjes uit de jaszak van M.B. te halen en te ontwenden en dit zonder instemming van het slachtoffer. In afwachting van een vervroegde oppensioenstelling wordt overwogen om Annie De Sukkel preventief te schorsen.

Moeizuchtig schoolmeester overmeestert twee minderjarigen.
De genaamde Jos Spellingmaekers 24-jarige onderwijzer uit Gent, Ordekaai 37 maakt zijn beroep ten schande. Voor hem is het een vrijplaats om zich aan vrijpostigheden t.o.v. de hem toevertrouwde scholiertjes te buiten te gaan. Twee achtjarige kindjes E.V. en B.V. beiden ui G. vielen ten prooi aan zijn mateloze miskenning van hun recht op privacy. Zonder de minste aanleiding haalde hij hun boekentassen leeg. Hij scheidde verbrokkelde wafels en chocoladeresten van boeken en schriften. Na enige schriften herkaft te hebben plaatste hij de schoolbenodigheden op eigenzinnige wijze terug in de boekentassen. E.V. en B.V. moesten machteloos toekijken hoe kruimels en chocoladepapiertjes in de vuilnisbak verdwenen.
Zijn voorstel tot benoeming wordt ingetrokken. Jos Spellingmaekers kan veroordeeld worden tot 2 pakken wafels en vier repen chocolade.

Ongepaste praktijken van leraar beroepspraktijk.
Jongeren uit A. werden blootgesteld aan de willekeur van Jonnie Doordraaiers, 40-jarige leraar metaalbewerking uit Antwerpen, Zooölogielei, 355/b. Op het eind van wat voor een les moest doorgaan meende Doordraaiers vast te stellen dat er in de gereedsschapskast nog vier maatpassers en een vijl ontbraken. Doordraaiers vroeg of iemand misschien onbewust materiaal weggestopt had. Omdat voor de jongeren het recht op speeltijd dreigde verloren te gaan, zagen de jongeren er het nut niet van in om hun boekentassen te laten controleren. Zonder acht te slaan op de noden van de jongeren opende Doordraaiers de boekentas van G.S. uit A. en haalde er een vijl uit te voorschijn. Na luid protest der jongeren gaf hij de vijl terug aan G.S. maar riep er telefonisch de directeur bij. Toen deze tegen het eind van speeltijd nog niet opdaagde liet hij alle leerlingen naar de volgende les gaan. De ouders van G.S. uit A. overwegen klacht neer te leggen wegens verkrachting van de privacywet en wegens eerroof. Meerdere jongeren getuigden immers dat G.S. de vijl niet tijdens de les had gestolen, maar dat hij die reeds van vorig jaar in zijn bezit had. De schoolraad wordt dringend bijeen geroepen om Doordraaiers op zijn plichten te wijzen. Onder geen beding mag hij in een boekentas van een leerling kijken. Bovendien is een hele klas van haar speeltijd beroven een bezwarende chantagemaatregel. En dat alles omwille van een loos vermoeden of van luttele maatpassers.

Politiezone Brussel -West grijpt tijdig in en vat drugverslaafde leraar.
De 35-jarige Romeo Rasorius uit Koekelberg, rue Gansgeschorenstraat 3, ook gekend onder de naam den Julia mocht reeds 10 jaar leraar Frans en Latijn zijn in het Maria-Magdalena Instituut. Hedenochtend verschijnt hij voor de politierechtbank in Molenbeek. Tijdens de uitoefening van zijn beroep werd hij in het bezit gevonden van een hoeveelheid XTC , marihuana en cocaïne. Naar zeggen van Rasorius had hij die drugs in zijn klas gevonden. De leerlingen M.R. en K.D. uit M. verklaarden echter dat den Julia reeds geruime tijd overmatige gebruiker is en dit in bijzijn van de leerlingen. Tijdens de ochtendles op 27 maart jongstleden gebood Rasorius aan M.R. en K.D. mee te werken of de klas te verlaten. Rosarius maakte van de afwezigheid van M.R. en K.D. misbruik om telefonisch contact op te nemen met de politie. Volgens getuige F.R. vroeg hij om M.R. en K.D. te arresteren en om alle boekentassen te komen controleren. Dezelfde dag nog, omstreeks 16.35u werd het Maria-Magdalena Instituut uitgekamt door een tienkoppig overvalcommando en vier drugshonden van de politiezone Brussel-West. Ofschoon alle leerlingen uit het gebouw verdwenen waren, hield Rosarius zich op in de leraarskamer, om niet nader te omschrijven redenen . Voor hem lagen grote hoeveelheden drugs uitgestald. Volgens getuige A.M., poetsvrouw uit M. , staarde Rosarius reeds om 16.20u wezenloos voor zich uit. Zij bezwoer dat Rosarius voordien twee witte tabletten in een glas water oploste. Daarop diste Rosarius een verzonnen verhaal op waarin hij beweerde dat hij twee asperientjes slikte tegen de hoofdpijn. Een leraar met hoofdpijn!? Daar trapte Brussel-West niet in, Rosarius werd in de boeien geslagen. De directie van Maria-Magdalena betreurt het voorval . Ze biedt bij alle leerlingen en hun ouders haar verontschuldigingen aan. Zij meldt snel te zullen voorzien in de vervanging van Rosarius die zijn ontslag vrijwillig heeft aangeboden.

Wie nog minder prettige voorvallen te weten komt, over leraars die ondanks hun langdurige dure pedagogische vorming de grenzen van het wettelijk veroorloofde scrupuleloos overschrijden door respectloos binnen te dringen in de privésfeer van kinderen die hun door ouders ter lering, maar niet ter kastijding of omwille van het zogezegd bijbrengen van betere manieren worden toevertrouwd, wie merkt dat hun kommernis om de leerstof plaatst ruimt voor moeizucht over gedrag en opvoeding, wie merkt dat leraars initiatieven grijpen om taken die behoren tot de ouderlijke of tot de politieonele macht, tot de hunne te maken, die moet zich dringend wenden tot het nummer 4040 of tot de redactie van Klasse of tot de gerechterlijke instanties en veel en heel krachtig protesteren.

Een kliklijn, dat is wat het Ministerie van Onderwijs mankeert!

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home