11.12.06

eieieie getsjeef*

Ei, ei, ei.
Wij zijn zo blij
Dat ons neus
van voren staat en niet opzij.

Io vivat, Jo is zo blij!
Vandeurzen schrijft
zich een persbericht.
Vertoont hij een nieuw geluid of voert hij de tsjeverij
naar nieuwe toppen?Hieronder de volledige tekst van het persbericht.

Bijgewerkt: Delen met hoogpercentig tsjeefgehalte in 't geel gezet.

Toegevoegd: Rode tekst in vetjes.


VLAANDEREN VERDIENT VANDAAG BETER


CD&V EN N-VA BUNDELEN KRACHTEN VOOR EEN POSITIEF ALTERNATIEFDe positie van CD&V was van op het ogenblik dat Jean-Marie Dedecker lid werd van de N-VA helder en duidelijk: graag in kartel naar de federale verkiezingen van 2007 maar nooit met Jean-Marie Dedecker op een kartellijst. Dedecker bij de N-VA opende de ogen van CD&V !

Jo Vandeurzen:“Ik ben blij met deze duidelijke keuze. CD&V en N-VA grepen de crisis van de voorbije dagen aan om zaken positief in beweging te zetten. De afgelopen periode versterkte immers het besef dat we

voor een historische keuze staan: ofwel elk afzonderlijk naar de federale verkiezingen gaan en inzetten op wat ons kan verdelen, ofwel de krachten bundelen voor een positief alternatief. Wij weten dat veel Vlamingen van ons een krachtig Vlaams alternatief verwachten. Net zoals wij samen met vele Vlamingen ook beseffen dat alleen met het Vlaams kartel er werk zal worden gemaakt van een grondige staatshervorming. Die verantwoordelijkheid gaan we niet uit de weg. Wij móeten de krachten bundelen."Maar niet als Dedecker erbij is !
Terwijl de wereld in razend tempo verandert, slaagt de Belgische regering er niet in om de kerntaken van de overheid, zoals de organisatie van justitie of het beheer van de financiën, behoorlijk te organiseren. Ook de hervorming van de federale kwam tot stilstand. En terwijl verlangen steeds meer mensen naar een nieuwe samenhorigheid, heeft paars van individualisme haar vlaggenschip gemaakt. Alles werd ingezet op een ik-maatschappij en er werdnauwelijks geïnvesteerd in respectvol samen-leven. CD&V neemt het voortouw in respectvol samen-leven door een normale omgang met Dedecker op voorhand uit te sluiten.Terwijl steeds meer Vlamingen het eens zijn over het aanpakken van samenlevingsvraagstukken of de verdere hervorming van de staat, ondergaan de Vlaamse liberalen en socialisten lijdzaam het “non” van de Waalse coalitiepartners.


Jo Vandeurzen: “CD&V vindt dat Vlaanderen beter verdient. Samen met N-VA willen wij een krachtige
politieke formatie uitbouwen
maar toch niet te krachtigdie op federaal niveau kan spreken voor de zes
miljoen Vlamingen. Met respect voor elkaars eigenheid jaja en of !
willen we samen de historische kans grijpen om de staat fundamenteel te hervormen. We zijn dat aan de Vlamingen verplicht. Nu ineens wel ! Daarom hernemen en bevestigen we de engagementen van onze kartelovereenkomst bij de Vlaamse verkiezingen.” En anders had de CD&V die engagementen die lustig aan haar laars gelapt ?
De uitdaging is dubbel: Meer en volwaardige bevoegdheden voor Vlaanderen, als garantie voor méér democratie en een eerlijk bestuur dat oplossingen biedt voor de problemen en de uitdagingen van de Vlamingen. En tijd voor een ander en beter bestuur, dat kiest voor een warme, open voor zover het de CD&V bevalt en solidaire samenleving, waar rechten en plichten, vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.”


Jo Vandeurzen


Afgezien van de warme wolligheid en het herhaaldelijk getsjeef is de boodschap van Vandeurzen positief. Ze bewaarheid zien is nog wat anders. Het recent gelaveer heeft de startpositie van het Vlaams Kartel voor de federale verkiezingen verzwakt. Als de CD&V zo vies is van Dedecker, hoeveel viezer is ze dan van Dewinter?
Handenwrijvend als het Kartel langs de kant blijft staan, zelfs met uitgedunde rangen staan rood, blauw en groen klaar om na mei of juni 2007 vorst en vaderland als van oudsher te dienen. Het 'christelijke' middenveld zal het graag zien gebeuren. Hebben de potentaten van ACW /ACV in de CD&Vpap niets meer te brokken. De scheve schaats die nu ook Leterme in zijn privéleven rijdt verzwakt zijn positie als eerste man van de partij. Vlaamse vendels zijn al niet zijn grootste sterkte, zodra hij er teveel mee zou gaan zwaaien loopt hij kans op zijn C4. De stok is gauw gevonden, Wilfried Martens en Johan Van Hecke kunnen het hem voor vertellen.

(*) getsjeef, afgeleid van tsjeef: naam waarschijnlijk afgeleid van CVP ( in het delen van West- en Oostvlaanderen als Tsjévépé uitgesproken). Tsjeef is oorspronkelijk een pejoratief voor CVP-er , nu CD&V-er.
Tsjeverij is echter een eigenschap, terug te vinden in heel het politieke bedrijf. Anti-tsjeef zijn, behoedt niet voor tsjeverij. Er bestaan paarse anti-tsjeven die gebukt gaan onder hun eigen tsjeverij. Bij Belgies meest bekende schrijver van burgermanifesten is dit opvallend merkbaar. Hoe verwerpelijk de tsjeverij ook is ze houdt deuren open, naar alle richtingen. Gebrek aan tsjeverij sluit ze, vooral bij de tsjeven, zoals mocht ondervinden, met respect, onafhankelijk senator Jean-Marie Dedecker.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home