3.12.06

Nacht und Nebel, bij de SP-a.

Johan Vande Lanotte verstevigt onvoorzien de vrienschapsband met de sjoemelende PS. Prins Laurent wordt opgenomen in het SPa-bestuur! Bestuur SPIRIT ontploft!

De desinteresse voor de toepassing van de grondwet ( i.v.m. de splitsing van het arrondissement BHV) was een eerdere blijk van tegemoetkoming door Johan Vande Lanotte aan de eisen van zijn Waalse kameraden. Vande Lanotte en de SPa winnen het volledige vertrouwen van de PS door Prins Laurent naar voor te schuiven op een verkiesbare plaats bij de volgende federale verkiezingen. Zo kan de SP.a aantonen dat ze bereid is om samen te werken met sjoemelaars of met personen die van sjoemelarij worden verdacht. Voor een kwijnend aantal SP.a-kiezers hoeft de partijvoorzitter allerminst te vrezen. Zoals in het verleden zelfs een Augusta-frauderende socialistische partij nodig werd bevonden, zelfs door haar grootste politieke concurrenten, zo kan het kiesvee ook nu - met een beetje gemanipuleerd voer - de juiste weg naar het kieshok vinden.

De blauwe regeringpartner bekijkt de aanwinst van de Prins op een SP.a-lijst met lede ogen. Maar aangezien de promotor van de VLD-herbronning zich ooit door verjaring der feiten ontwurgd heeft van een mogelijk gewisse veroordeling wegens sjoemelarij, steekt de VLD geen stok tussen de paarse knarsende wielen.
De SP.a weet zich tevens verzekerd van de steun van de CD&V. Bij monde van Yves Leterme liet de Vlaamse minister-president reeds weten liever samen te werken met Waalssocialistische sjoemelaars dan een voet te zetten binnen de schutkring rond het Vlaams Belang. De heren Jan Renders en Luc Cortebeeck begroeten de flinke houding van de CD&V maar betreuren wel dat niet hun mannekens prijken op een gezamenlijke verkiezingslijst met de Belgische Prins.
Waar Jean-Marie Dedecker meer dan de druppel was die het het Vlaams Kartel deed overlopen, vormt de plotse komst van de Prins echter de jammerlijke afgang voor het Rode Kartel. De vervaldatum van SP.a -SPIRIT is bereikt. Geert Lambert is rond de tafel gaan zitten en heeft eenparig de SP.a gedumpt. SPIRIT kan haar republikeinse bakens van verdraagzaamheid niet verder zetten. Bert Anciaux blogt veel warmte te hebben voor de Prins maar zich niet samen met de Prins op een lijst te zien staan en dat de cliniclowns hun voorstelling ook niet paargewijs geven.

Groen! hoopt dat de Prins zijn keuze voor de SP.a nog tijdig herziet. Als Prins van Belgiƫ en van de ezels is zijn plaats bij een echte warme unitaristische partij, solidair met alle gering bedeelden en met veel warmte voor de samenleving maar tegen de opwarming der aarde en tegen de kilte maar ook tegen de kerncentrales.

Ter verhoeding van enig besmettinggevaar wordt het geblaat van binnen de democratisch aangebrachte schutkring(en) niet ter publicatie vrij gegeven. (Belgae)

Labels: , , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home