8.12.06

Strafmaten en boze wichten

Misdaden en ondaden volgens graad van ergernis:
 1. Kinderen bekogelen met kasseien en betonbrokken.
 2. Een varkenskop in een gebedsruimte werpen.
 3. Zich niet dagelijks 5 keer biddend tegen de grond gooien.
Tijd en ruimte:
 1. In Beringen, (Belgisch Limburg), 30 november 2006. ( nieuws werd pas vier dagen na de feiten bekend gemaakt, en bij Skynet dan nog slechts in de voorwaardelijke wijs.)
 2. In Jaffa (Israel), eind augustus 2005.
 3. In Somalië, Sjeik Hussein Barre Rage, districtscommissaris van de Islamitische Rechtbanken in Bulo Burde, oordeeelt dat wie niet vijf keer per dag bidt, eventjes zal gestraft worden.

Arresten:
 • Alleen Joost mag weten hoe en waarvoor mensen in Somalië worden veroordeelt. Volgens De Morgen staat op niet bidden de doodstraf door onthoofding, een even zware als kortstondige straf.
 • Op 29 november 2006 veroordeelde het Israelische gerecht in Tel Aviv de 35-jarige Shimon Ben-Chaim tot 20 maanden opsluiting, waarvan 11 maanden voorwaardelijk.
 • Hasselt, reeds op 4 december krijgen de daders een taakstraf van 30 uur toebedeeld. En als de aangevallen en verdreven slachtoffers op vraag van burgemeester Mondelaers nog eens naar zijn gemeente bezoeken, dan moeten de misdadigers zich bij hen komen verontschuldigen! Lol ! Het Centrum voor Racismebestrijding (de gelijke kansen even terzijde gelaten,) beslist om aan het antisemitische geweld geen gevolg te geven. Merkwaardig, want voor twee gemeenteraadsleden waarvan de eed een schijn van Hitlergroet zou hebben, gooit mijnheer Jozef De Witte zich wel vol in 't getouw. Maar als brave pijpenkrullen joodjes door Heil Hitler, getier en zwaar gesteente bij nacht en ontij in het nauw worden gedreven, dan loont de inzet plots niet meer de moeite voor het De Witte Apparaat .
  Met wat dure en nutteloze reklame voetbalhooligans aanmanen om niet de aap uit te hangen, dat wel, maar nadien goedkoop de oogjes stijf dicht knijpen als in Beringen apen het varken uithangen!
Luc Standaert, af en toe de commentaarschrijver in het Belang van Limburg, over de strafmaat:
"Die is volledig in proportie als we de raid van de 'jonge Turken' op de chassidische tieners beschouwen als een uit de hand gelopen kwajongensstreek. En zo kan je ze beschouwen.
Maar je kan ze ook anders beschouwen. Als een aanval waarbij de 'stenen' eigenlijk kasseien en betonblokken waren en het een gelukkig toeval is dat er geen slachtoffers vielen. In dat geval is dertig uren gemeenschapsdienst misschien wat licht als straf."

Hij voegt er nog wat aan toe, over een raadzaam bezoek aan het fort van Breendonk. Maar niet iedereen ziet zulk gratis uitstapje als een opvoedkundige straf , voorzeker als het minder heldhaftige deel van de historische waarheid er omwille van het staatkundig belang ter plekke dient verzwegen.
 1. Neen de doodstraf verdienen die kereltjes niet. Opgegroeid in een Belgisch midden dat zalvend blind wil zijn voor hedendaagse problemen, aangemoedigd door nogal eenzijdige informatie/indoctrinatie, vol vooroordelen en blinde haat, bij gebrek aan burgerzin en burgerlijke opvoeding (watte?) , dragen zijn zij niet alleen de schuld. Maar wel zijn ze schuldig, daarom niet aan poging tot doodslag maar gewis aan racisme, in het huidige België een misdaad van allergrootst belang.
 2. De arme Somaliër die het Arabisch murmelen beu is, die verdient de werkstraf. Een paar dagen onder normale mensen komen. Nog iets opsteken, de wereld zien, wat rondneuzen tijdens de Kerst.
 3. En die jood met zijn varkenskop ?
 • Wie in de kathedraal van Mechelen een hele vracht mest lost komt er goedkoper vanaf.
 • Een varkenskop in een Antwerpse synagoge haalt moeizaam de kranten. Bezoekje aan Dossin?
 • Best Shimon Ben-Chaim niet overtreffen. Liever geen varkenskop in een Arabische moskee , tenzij... je moest de jouwe niet langer willen houden.

Labels: , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home