3.10.06

Sermoen 1906 >2006


Beminde parochianen, ten is vandoage den zondag van de verkiezinghe, gij en zult ...

Vandaag staan de preekstoelen in de bioscoopzalen. Het afsteken van een donderpreek is niet langer weggelegd voor mijnheer pastoor. Het scheiden van schapen en bokken wordt de opdracht van de onderzoekers van het vrije woord. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging HVV ijvert voor een progressieve maatschappij waarbij iedereen betrokken is . Ongeacht naam,afkomst, nationaliteit,huidskleur, geaardheid of politieke overtuiging. Zalig de eenvoudigen van geest die geloven in goedkope zever en deze verkiezen boven een werkelijk vrij onderzoek.
De Belgische humanistische verenigingen die zich almachtig opdringen als vertegenwoordigers van atheïsten, agnosten en onkerkelijken, worden gepiloteerd door linkse rakkers voor wie goed en kwaad duidelijk uit de door henzelf bepaalde richting aan hun leden wordt opgedrongen.
Als kampioenen van het vrij onderzoek het niet kunnen laten ander volk te willen (mis)leiden wordt het moeilijk. Laat je niet leiden werd dus "LAAT JE NIET LIJDEN". Een enorme vondst !
Dat voor hen de Vlaamse zaak en uitschot dicht bij elkaar staan illustreert volgende schermafdruk. Vlaamse steden dragen er uitsluitend frans(kiljons)e namen.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home