1.10.06

De Pravda.

Meningsvrijheid is het recht van het individu.
Meningen door de overheid verkondigd, benodigen een democratisch draagvlak, zij moeten vrij zijn van iedere uiting van racisme en discriminatie. De overheid mag informeren maar moet zich hoeden voor propaganderen. " Denk niet cliché" is betuttelende propaganda. Eigen kanalen volstaan blijkbaar niet om het overheidssermoen voldoende gehoor te verlenen. Als Knack de preekstoel is, vanwaaraf de overheid de bevolking wenst te verdwazen, kunnen ze hun knakkige naam beter veranderen in de Waarheid, mooi nederlands voor de Pravda.


Journalist Luc van Balberghe op zijn blog Vrij van Zegel :
"Als je naar de webstek van Knack-magazine surft, word je eerst afgeleid naar een webstek van de Vlaamse Overheid met een discriminerende boodschap die tegen alle fatsoen indruist. Dit is een opinieweekblad zoals Knack-magazine onwaardig. Of is het betaalde reclame? "

Labels:

Links to this post:

Een link maken

<< Home