29.8.06

Marshall.

De PS verstopt niet voor welk kiezerkorps ze opkomt . Überhaupt pronkt geen andere Waalse, Brusselse of Vlaamse politieke partij met een logo van het gewest waarin het thuis hoort.

Hebben alle politieke partijen in Vlaanderen hun Vlaams Leeuwtje naar een asiel afgevoerd ? Op hun internetpresentatie klauwt het niet; niet bij de partijen die zich Vlaams noemen, en zeker niet bij een PVDA of bij de SP-andersen, bij die ontbreekt zelfs in hun naam (eerlijkheidshalve!) een spoor van Vlaamse verbondenheid.
Hoe anders bij de grooote rode Waalse zus! Zij schrikt er niet voor terug om zich w.w.w wereldwijd met de gepijlde W van het Waalse gewest te sieren. De PS is het Waalse Gewest, het Waalse Gewest is de PS. Zo kan het toch lijken. Dat het Waals gewest ook de Franse Gemeenschap is en tegelijkertijd ook het Brussels gewest pleegt te zijn,is minder geweten.

In het kader van het Marshallplan van het Waalse GEWEST verkregen in 2006 162 leerlingen een studiebeurs om zich 'onder te dompelen in een taalbad'. Volgens de Waalse regering is dit een behoorlijk resultaat. (" Un résultat qui rencontre très largement les attentes du Gouvernement wallon." Om er hun vakantie mee nuttig maakten konden ook leerlingen uit het Brussels gewest genieten van het Waalse Marshallplan.
Dat het manna van het Waalse gewest over de hele Franse Gemeenschap "La Communauté française de Belgique" neerdaalt, mag extravoer zijn voor de verdere verfransing van Brussel. Het is eveneens een ongrondwettelijke inmenging van het Waalse Gewest in de de bevoegdheden van madame Marie Arena van Franse Gemeenschapszaken. Onderwijs is taak van de Gemeenschappen en niet van de Gewestregeringen. Voor het rode duo di Rupo- Arena vormt dit echter geen probleem , evenmin voor hun Brusselse rode telg Charles Picqué, Minister- President van het Brusselse Gewest. Waarom het niet-rode en het Vlaamse gedeelte van de Brusselse Gewestregering dulden, dat de Waalse Gewestregering een bevoegdheid claimt die haar niet toekomen,mag niet verwonderen. De hele overbodige constructie van Waals Gewest, Brussels Gewest en Franse Gemeenschap dient immers om de geldstroom van de Belgische schatkist in goede banen te leiden, zuidwaarts, in de wijde zakken van profiterende politici.

En jong geleerd is oud gedaan; de keuze van de lievertjes voor een taalbad was ook niet mis.
Kozen voor een taalbad:
2 in Duitsland (Zwei)
3 in Nederland (drei)
6 in Vlaanderen (zes)
2 in Ierland (two)
27 in Groot-Brittanië
en de winner is ...
122 in de Verenigde Staten ! Goed gezien van de kids,
in en rond Brussel zullen de talrijke open betrekkingen met vereiste kennis van het Nederlands zullen er snel mee gevuld zijn.

Buiten Brussel heeft zich geen Vlaming te moeien met de Franse hutsepot,
wat franstaligen in Brussel en Wallonië klaar stomen gaat anderen geen zwoerd aan. Stoofvlees leveren en de gebroken potten lijmen, daar dient Vlaanderen voor. De rest is zwijgen.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home