3.7.07

de schuld van 't KAPITAAL

Her en der klinken stemmen die protesteren tegen de torenhoge ontslagvergoedingen bij Opel.
De Belgische burger weze getroost:
  • De General Motor Compagnie zal ervan niet diep in de rode cijfers verzinken.
  • Het grootste deel van de ontslagvergoedingen vloeit citopresto naar de Belgische schatkist, zodat het gewonnen geld op democratische wijze wordt herverdeeld.
  • Zoniet aan vakantiereisjes besteed, rolt zelfs het vele geld voor de koffiemadam wegens de ontstane drang naar overcomsumptie in de gegeerde richting.
  • Internationale bedrijven worden afgeschrikt om zich hier te vestigen, de uitstoot van broeikasgassen blijft beperkt, de temperatuur in Blankenberge blijft zoals ze is.

Aldus blijft de pieneut : de gewone werkvrouw/man, hardvochtig uitgebuit voor het profijt van het grootkapitaal!
Daarom Kameraden, Maoisten, Stalinisten, Leninisten, Che Guevaristen,Trotskisten, Chavezisten, Castristen sluit de rangen en geniet van de heldere beschouwingen over den werkman, verwoord door enen Kameraad LOUIS SOREL uit Oostende ( vanuit zijn schamel strandjuttershutje met de nimmer geopende gordijnen.)


Kommunistische partij
_____________________________________________

Velen zijn kansarm en tot blijvende armoede gedoemd, niet direct door de overheid, maar wel door het economisch stelsel waarin wij leven!
Als beheerraden van multinationale ondernemingen (heel dikwijls in het buitenland, bvb in de USA of in Duitsland) beslissen duizenden werknemers te ontslaan, dan heeft de werkloze zeker geen verantwoordelijkheid en geen keuze!
Als deze op straat gezette werknemer dan leningen af heeft te betalen (vbn huis, auto, studielening voor de kinderen, enz…) dan kan hij/zij in de armoede terechtkomen.
Wie is dan wel verantwoordelijk? De bazen van de bedrijven die enkel ageren in dienst van de eisen van hun aandeelhouders of de beurs. Voor die laatsten telt enkel een steeds grotere winst. Vbn zijn er genoeg :VW onlangs, OPEL, FORD en toeleveringsbedrijven nu en zovele andere elke dag in het nieuws.
Het is dus het kapitalistisch stelsel dat verantwoordelijk is voor de armoede van vele mensen


Bovenstaand is een uittreksel : BART DE WEVER en de ARMOEDE.(door Louis Sorel)
genoeg gezever voor vandaag ?

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home