2.7.07

Help een Hulpbehoeftige

Liefdadigheid is een barmhartig werk van de beter bedeelde, voor de armere sloeber. Maar wat de enkeling goed doet, doet een vereniging beter. De goed functionerende sociaalstaat maakt de vrijwillige gift van de enkeling minder noodzakelijk, soms onnodig , soms verwerpelijk. Worden er met aalmoezen geen gouden kathedralen gebouwd? Wordt het bedelgeld van het in vodden gehulde meisje niet verstookt in de motor van protserige karossen ? Misbruik was van alle tijden, maar vadertje staat zal orde scheppen in - de handel en wandel,met en van - de liefdadigheid. Met erkenningsprocedures en met belastingsgelden wordt wildgroei beperkt. De financiële staatssteun doet zelfs zeer nuttige verenigingen ontluiken. Verenigingen, allen voor een lief en dadige doel, met koepels en nog eens koepels over de koepels; deskundig bemand en uitgerust om hoogstaand ideeën te verkondigen en om het vergaarde manna te beheren.
Gelukkig is de tijd voorbij dat haast alle Westerse liefdadigheid langs kloosters, abdijen, pastorijen, zendelingen en missionarissen het smalle spoor van Christus volgde. Een ware liefdadigsheidsvloot ligt paraat. Haar kapiteins, niet gebukt onder het juk van het kruis, schouwen open en wijd boven de lage horizonten van de nationale, Europese en Internationale democratische besluitvorming. Zonder paternoster of geprevel slagen ze erin het jonge volkje aan de riemen te zetten, richting een betere wereld, volgend het zog van de admiraals.

Bovenstaande sticker is verfoeilijk. Zoals destijds het groene Duitsland in de strijd om meer verbruik van fossiele brandstof 'NEIN DANKE' zegde tegen de kernenergie, zouden we 'NEEN DANK U' moeten zeggen tegen 11.11.11 en zijn nieuwste admiraal. De beminnelijke man, Minister van Staat, Jos Geysels, vroegere partij-secretaris die in Vlaanderen de groene partij Agalev tot een nooit gekende bloei bracht, de oervader van het cordon sanitair, Verhofstadts speciale ambassadeur voor 'Institution Building', dezelfde Jos Geysels die boek.be pluralistisch beheert als nooit ervoren, die volledig onderbetaald ondervoorzitter is van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, en voorzitter van Decenniumdoelen, diezelfde goedkope Jos houdt nu ook het roer in handen bij 11.11.11. Naar eigen zeggen wil hij de 'politieke onafhankelijkheid en het pluralisme van 11.11.11 bewaken'. Wie eraan twijfelt dat Jos Geysels ooit andere bedoelingen had, die heeft de man nooit goed gekend.
Laat zekerheid alle twijfel uitwissen: 11.11.11. vaart onder de vlag van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Erik Todts, secretaris van het Toezichtcomité van VEF, is verbonden met Oxfam en met Ecolo. Anders dan recht vooruit met volle pluralistische kracht naar neutrale wateren kan Jos Geysels überhaupt niet varen.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home