9.11.06

Moet er nog ajuin zijn?

Zand strooien, in niet al te wakkere ogen. Ertoe leiden dat iemand gedachteloos stikt met een ui in het keelgat. 11.11.11 stopt uw gift in dure opvallende reclame voor twijfelachtige boodschappen.
Tijdens de voorbije jaren nam 11.11.11, o.a. met hun oproep om de drinkwatervoorziening aub toch maar niet vrij te maken, een duidelijk maar omstrijdbaar standpunt in.
Privatisering heeft kwalijke en goede kanten, verstaatsing evenzeer. Hierover is geen algemeen geldig oordeel te vellen, behalve door 11.11.11, de betere wereldverbeteraar.
Drukkingsgroepen mogen plaats nemen in de politieke arena. Maar 11.11.11 doet dit door de brave mensen op te zadelen met eenzijdig gekleurde voorlichting.
Bij het doornemen van hun ledenlijst laat zich vermoeden waar 11.11.11 haar mosterd haalt.
De politiek gespekte mosterd wordt ook uitgesmeerd over de campagne van 2006.
Het spotje werd in Belgische huiskamers miljoenen keer bekeken.
De Afrikaanse boeren krijgen onze landbouwproducten door de strot geduwd, aldus 11.11.11.
Op haar beurt duwt 11.11.11 een dwaze uiencampagne door onze strot. Veel sensatie door kromme informatie; als nadien bij 11.11.11 de kassa maar klopt !

De 11.11.11.campagnevideo geeft een ruimer beeld over de problemen die samenhangen met de export van landbouwproducten naar de derde wereld. Op het internet werd hij 677 keer bekeken !
Met een uitgebreid artikel Recht op voedsel en duurzame landbouw geeft 11.11.11 genuanceerder antwoord op opgeworpen vragen. Het werd 1188 keer opgeroepen.

Onder de 800 miljoen aardse hongerlijders zijn er 600 miljoen boeren. Onvoorstelbaar, anderhalve keer Europa, 100 maal het aantal Vlamingen.
Hoe zou de goedkope invoer van buitenlandse producten, 600 miljoen boeren kunnen beletten om voor hun eigen kost te zorgen?
Hoe geraakt een totaal overbevolkte Afrikaanse stad aan voedsel als in het hinterland voedseltekort heerst?
Waar het "dumpen" van voedsel heeft opgehouden worden de meeste buiken dik van de honger.

Voorzeker zijn er Afrikaanse landbouwbedrijven die moeite hebben met de buitenlandse concurrentie. Europese landbouwsubsidies en de internationale handel mogen overdacht worden. Maar daarvoor is 11.11.11 niet nodig. Als koepelorganisatie houdt 11.11.11 zich beter weg van elke poging tot indoctrinatie. Onder haar leden zijn er genoeg die hun politieke aspiraties met eigen middelen kunnen beredderen. (Naast politieke partijen prijkt zelfs een vakvereniging onder haar leden. Dewelke, laat zich niet moeilijk raden.)

Dit artikel beoogt niet geldbeugels gesloten te houden. Zowel binnen als buiten 11.11.11 zijn er genoeg organisaties die met uw geld een weg vinden zonder voorrang te verlenen aan de verspreiding van een ongewenste politieke agenda.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home