17.7.09

Vertegenwoordigers in oude zakken.

Marleen Vanderpoorten (O-VLD) onverzorgd en saai, een overjaarse schoolmeesteres ruimt plaats voor Jan Peumans (N-VA). De nieuwste Vlaamse parlementsvoorzitter hoort graag zichzelf, spitse opmerkingen en humor zijn hem dan ook niet vreemd. Bij het afsluiten van zijn eerste zitting wenste hij de regering als toemaatje: assertiviteit!

In de regeringsverklaring, door Kris Peeters (CD&V), Minister-president van de Vlaamse Regering afgelegd voor het Vlaams Parlement – 13 juli 2009 - is na 10 bladzijde retorica de laatste en er aangebreide alinea gewijd aan de staatshervorming. Een tekstje als op een eerste communieprentje!
De Vlaamse regering blijft van oordeel dat een grondige staatshervorming een noodzakelijk instrument is en blijft voor een beleid dat meer op maat is van de deelstaten, m.a.w. aangepast aan hun noden en specifieke beleidsvoorkeuren en met financiële verantwoordelijkheid. Door een staatshervorming kunnen alle overheden krachtiger beleidsinstrumenten verwerven om een antwoord te bieden op de belangrijke economische en budgettaire uitdagingen. Alle overheden hebben m.a.w. een gemeenschappelijk belang bij een institutionele hervorming maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid om de problemen aan te pakken.
De regering zet zich dan ook verder in voor het bereiken van een effectieve en efficiënte staatsstructuur, met sterke dynamische deelstaten, die daarvoor bijkomende instrumenten krijgen en tegelijkertijd via samenwerkingsverbanden de handen in mekaar slaan met als referentie de voorstellen die door de vorige Vlaamse regering zijn geformuleerd. De zgn. Octopusnota van de vorige Vlaamse Regering formuleert onze Vlaamse wensen nog altijd op een goede wijze.
Ondertussen maakt de Vlaamse regering maximaal gebruik van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader. Op die manier wil ze een beleid te voeren dat Vlaanderen aansluiting geeft bij de kopgroep in Europa en voor de toekomst van Vlaanderen zorgt.
Wij bouwen daarbij ook verder een sterke, positieve band uit met Brussel, onze hoofdstad, die omwille van zijn Europese en internationale rol een belangrijke troef is. In ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor de noden die er zijn bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijns- en gezondheidszorg

Het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand wordt verder versterkt. We zetten alle bestaande instrumenten daarvoor versterkt in en maken het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand op verschillende manieren meer zichtbaar en herkenbaar.


En zalig die dat geloven!

Een voorstel van Joris Van Hauthem (VB) tot aanvulling van de agenda werd prompt verworpen. Kris Van Dijck deed hetzelfde voorstel op 30 april 2009, maar hij behaalde geen meerderheid. Toen zat Kris Van Dijck (N-VA) nog in de oppositie, bovendien kwam zijn voorstel toen een maand te vroeg om aan bij Belgidsche wet voorziene geplogenheden te voldoen.
Het Vlaamse front blijft echter verdeeld. Met 95 tegen 21 gaat het voorstel ten onder.
De superbelgen in de regering, met Pascal Smet op kop, mag men niet tegen de haren strijken.
Christelijke weekdieren en liberale sprinkhanen stutten hun wankelende gestoelte in de federale regering.
Groene uitroeptekens bewaken de reinheid van de Belgische mestvaalt.
Christian Van Eyken (UF)is het enige 'Vlaamse' parlementslid dat door het voorstel te verwerpen 'zijn' volk waarachtig vertegenwoordigt.

Als deze vertoning in het nieuwe Vlaamse parlement de voorafspiegeling wordt van de Vlaamse assertiviteit en een veruiterlijking is van de afgekondigde Maddensdoctrine dan worden de flaminganten in de regeringscoalitie weggeveegd bij de eerst volgende verkiezing.

Men zou menen de 21 stemmen voor het voorstel komen van de 21 parlemensleden van het Vlaams Belang. Neen. De sterkste oppositiepartij kan zich blijkbaar veroorloven dat vijf van haar parlementsleden op de stemming ontbraken. De LDD-fractie, wars van sanitaire discriminatie, steunde het voorstel van Joris Van Hauthem. Ook bij hen waren twee van de acht verkozenen afwezig.

Bij de fracties die het voorstel verwierpen was iedereen op post. Althans van lijf en leden goedgezond, de soldeniers van het Belgisch moederland !

Labels: , , , ,