3.2.07

de toon maakt de muziek

Patrick Dewael en Guy Verhofstadt hebben zich weeral eens flink laten gaan.
Beleefd en zakelijk antwoorden op gestelde vragen wil hen niet lukken. Hoort dit bij waardige leiders van een burgerpartij, bij de hoogste vertegenwoordigers van de federale regering? Bah !
Verhofstadt trekt voor hem vervelende vragen in het belachelijke.

Dewael gaat er helemaal tegen aan . Zoals hij ooit het fascisme aflas uit de houding van een Vlaamsblokker , zo gedraagt hij zich nu. Of is het maar een idee?
Als zijn kaken in actie komen gaat zijn hoofd meer en meer gelijken op de arrogante blaaskop van Benito Mussolini. Uitgerekend voor Patrick Dewael kan het toch niet de bedoeling zijn om eerdaags als afgietsel van een oerfascist over straat te lopen.

"Allei , P'trickske, veur het te loat es, doet er iets aon, an oewer guj menniere !
En beluister u zelf eens, bes toe op zouw ne weeg groot gewere ?"

Uit het BEKNOPT VERSLAG van de PLENUMVERGADERING der BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS op donderdag 01-02-2007.03 Samengevoegde vragen van - de heer Pieter De Crem aan de eerste Minister over "het uitgestelde bezoek aan de Russische president Poetin" (nr. P1749)
- de heer Francis Van den Eynde aan de eerste minister over "het uitgestelde bezoek aan de Russische president Poetin" (nr. P1750)


03.01 Pieter De Crem (CD&V): Er deed zich een merkwaardig feit voor in de bilaterale relaties tussen Belgiƫ en Rusland. Buitenlandse Zaken verzocht om een onderhoud tussen president Poetin en onze premier, maar de laatste verkoos op de valreep om de voorkeur te geven aan de gemeenteraad van Gent. Men probeerde nog te schuiven met agenda's, maar Rusland reageerde daarop uiteraard met een `njet'. Dit is betreurenswaardig,zeker op zo'n cruciaal moment. Het Belgisch voorzitterschap van de OVSE is net ten einde, de bilaterale relaties met betrekking tot de diamanthandel moeten worden aangezwengeld, ons niet-permanente lidmaatschap in de VN-Veiligheidsraad is heel belangrijk, er is de kwestie-Kosovo en de problematiek van de energiebevoorrading.

Waar liggen de prioriteiten in het Belgische buitenlands beleid? Waar liggen de prioriteiten van de premier als het erop aankomt de reputatie van Belgiƫ hoog te houden?

03.02 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Toen de eerste minister aankondigde dat hij kandidaat zou zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van Gent, had ik er bewondering voor dat hij de Veiligheidsraad en de gemeenteraad kan combineren. Toen minister Vanden Bossche aankondigde dat zij effectief in de
gemeenteraad zou zetelen, kon de eerste minister natuurlijk niet achterblijven. Het leek wel of hij alles tegelijkertijd kon.


Er bleken echter al agendaproblemen op te duiken bij de eerste Gentse gemeenteraadszitting. President Poetin reageerde boos, omdat afspraken over het bezoek van de premier aan Moskou gewijzigd werden. We moeten dus vaststellen dat de gemeenteraad en de internationale politiek niet te combineren zijn. Zal de eerste minister kiezen voor de Wetstraat of voor de Veldstraat?


03.03 Eerste minister Guy Verhofstadt (Nederlands): Het is begrijpelijk dat er vanuit het Cremlin van Aalter interesse bestaat voor het Kremlin in Moskou...<br><bgsound src="http://home.arcor.de/sterik/Decrem-uitlachen.mp3" loop="infinite"><br>

met gekende (niet genoteerde) denigrerende hoon
Het was inderdaad mijn bedoeling om na de gemeenteraad af te reizen naar Moskou om daar de Russische president te ontmoeten. Alles was geregeld, maar er was een misverstand tussen de diplomatieke diensten en de Russische administratie had begrepen dat de reis niet zou doorgaan.
We moeten deze kwestie niet dramatiseren. Internationale agenda's worden geregeld
aangepast. Dat hoeft niet meteen tot diplomatieke incidenten te leiden. Op dit moment is er contact met de Russische diplomatieke diensten om een nieuwe datum voor een bezoek vast te leggen.


10 Vraag van de heer Filip De Man aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de toegang tot Eurodac door de politiediensten" (nr. P1755)

Filip De Man (Vlaams Belang): De Duitse minister van Binnenlandse Zaken stelt voor de gegevensbank Eurodac toegankelijk te maken voor de politiediensten. In die bank worden de vingerafdrukken van politieke vluchtelingen bewaard. In De Morgen reageert minister Dewael afwijzend, omdat het volgens hem niet de bedoeling kan zijn een bevolkingsgroep te criminaliseren. Vreemd genoeg rekent hij illegalen dus tot onze bevolking en vindt hij dat het zelfbeeld van de betrokken groepen ontzien moet worden. Dat laatste moet dan wel ten koste van de werking van de politiediensten. Waarom volgt de minister het voorbeeld van zijn collega niet?

10.02 Minister Patrick Dewael (Nederlands):<br><bgsound src="http://home.arcor.de/sterik/dewael.mp3" loop="infinite"><br>

een hoop (niet genoteerde) vuilspuierij valt te beluisteren
De heer De Man laat geen kans voorbijgaan om zijn vreemdelingenhaat te etaleren. Politieke vluchtelingen, asielzoekers en illegalen zijn voor hem allemaal hetzelfde, en waarschijnlijk per definitie ook criminelen. Ik vraag mij af hoe zijn haatdragende taal in eigen rangen ontvangen wordt. Er is duidelijk een spanning tussen de harde racistische lijn van de heer De Man en de softere opstelling van mevrouw Morel. (Protest op de banken van het Vlaams Belang.) Het doet mij plezier dat de heer Annemans zenuwachtig is.

Persoonlijk feit
Gerolf Annemans(Vlaams Belang): De minister houdt hier een VLD-congrestoespraak in plaats van te antwoorden op de vraag. Het Parlement is geen circus!

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home