9.5.07

Volgelingen

De gelovige televisie- en kiesgemeente mocht zich weer vergapen aan een zoveelste stichtelijk nummertje. Het opzienbarend spoor van Belgisch wereldbekendste klimaatexperte Maria Guidone-Slegers van de holle wereldbol, bezielster van zijn waterdruppels en dito groene SP.a betoverkol, lokt ook wijzere wijsneuzen. Brave meisjes van 8 tot 9 jaar, tot de jaren van verstand gekomen in de basisschool van het Sint-Janscollege in Gent stuurden een klimaatbrief naar Belgisch minister van leefmilieu Bruno Tobback, om de wereld van zijn ondergang te redden. Hoe mooi dat jeugdig bloed nog steeds des ouderen wijsheid transporteert, tot eer en glorie van onze zieners en weldoeners!

In de tijd toen te Lourdes op de bergen a vee, avee, ave Maria weerklonk bij parochiale grotten uit gerecycleerde kolensintels en cementpap, toen het Roomse leven met hemelse rijst en gouden lepeltjes rijkelijk werd opgevoerd, toen smeekten de kinderen geen ministers om hulp. In die barre tijden waren Engelbewaarder en Schutspatroon hun toeverlaat en vertrouwen. Onze Lieve Vrouwen en vele helpende Heiligen verhoorden de gebeden. Vervloekt werden Lucifer en zijn satansgebroed. Hij die de gruwel der wereld weg kon nemen was de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Heerser over hemel en aarde, steeds en overal bereikbaar vanuit kerk kapel huis, van tafel stoel of beddenstee.
Het kleinste kind bezat de waarheid, als door aartsengel Gabriël geboodschapt, onbevlekt, eeuwig en onwrikbaar. Haast prenataal had theologische spitsvondigheid iedere kinderziel doordesemd. Amen en voorbij zijn die zielige tijden.

Mens sana - onbevangen, zoekend, kritisch - hoort de geest te zijn, in het jonge gezonde lichaam ! Kennis en vorsing van de wetenschap heet de nieuwe zaligmaker !

Helaas, armen van geest blijven zich laven aan voorgeschotelde dogma's. De hypotheses van een zoekende wetenschap worden verkondigd, zoals een onfeilbare Koran, ingeprent, gehoorzaamd, aanbeden en verbreid. Onschuldige kinderen, waarvan de blik nog niet over een verre horizon kan reiken, worden te vroeg volgestouwd met wijsheden waarvan de last hun te ernstig is om dragen. Zonder respijt worden ze opgezadeld met erfproblemen die alleen door voorgekauwde oplossingen kunnen uitgewist. Het is geen Lam dat hun leven en wereld van de slechte ademlucht kan bevrijden. Maar uit de nevels daagt op - nog wel niet altijd en overal en op alle plaatsen , maar toch - even zappen met de juiste afstandsbediening en het is voltrokken: - zelfs voor de ongelovige -, Tobback, den Bruno van de B-kant, ter aanschouwing en loutering van elke potentiële kiezer !

Meer dan dertig jaar na de eerste veronderstelde mogelijkheid van de effecten van de stijgende productie van broeikasgassen, voelen weldoend geacclimatiseerde politici - plots en gezamenlijk - de neiging om profetieën uit te dragen. Sodom en Gomorra, luister naar mijn woorden en kijk minder naar mijn daden, mijn wagenpark, mijn gelaveer tussen Brussel en Straatsburg, mijn kortstondige trouwpartij aan het andere eind van de wereld, mijn korte en verre vluchten aangedikt met veel nutteloos gevolg, mijn dagelijkse files, mijn glazen paleizen.

Strijdig met haar aard wordt de exacte wetenschap door scholen, parlementen en partijen als een waarachtige predestinatieleer aanzien, mismeesterd en benut.
Wie ook de aard der wetenschap miskent is de met mond wijd open-vld-ster Margriet Hermans. In het Vlaams parlement stelt ze bezorgd vragen bij het mogelijke opduiken in Vlaamse scholen van "L'Atlas de la création". Heeft Margriet van Open-VLD angst voor de verderfelijke invloed van een boek dat volledig in overeenstemming is met Mohammedaanse onderrichtingen ? Meent ze dat de aanwijzingen voor de juistheid van de evolutietheorie bedreigt zijn door het lijvige prentenboek van islamdweper Adnan Oktar? De vrees voor de ondergang van de wetenschap is niet nodig. Wetenschappelijke theorie steunt op verifieerbare feiten en bruikbare hypothesen. Moest de Turkse boekdrukkunst de stellingen van Darwin kunnen onderuit halen, de evolutietheorie zou weinig waard zijn.
Confrontaties dienen aangegaan, slechts door de botsing der ideeën ontstaat waarheid en waarachtige vrije mening. Voor liberalen moet vrij onderzoek heilig zijn, ook bij de VLD, vooral bij de OPEN-Vld, of wijst die OPEN slechts op tocht ?

Labels: , , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home