5.3.07

de Krentenkakkerige

Zoals een gulle prins Carnaval met de karamellen, zo gul gooit onze dierbare vorst geen geld te grabbel. Pinnig maar rechtvaardig! Een eerlijke schraapzucht is de waardige gedragslijn die onze uitverkoren Vorst, uitlijnt, een richtsnoer voor het stijgend aantal zijner onderdanige armoezaaiers.

Om het geld van de beestjes mag Gaia zich kommeren, maar voor de verrijking van de Koninklijke Schenking draait onzen Albert de laatste cent vrijwillig uit zijn eigen broekzak. Zelfs zonder ontvangstbewijs, met 185 000 € koopt hij zowel zijn Koninlijke telg als de Schenking vrij van alle schuld. Daarmee is voor Hem de kous af, en dus evenzodanig voor ons.

Onderdanen met nog wat geld op de bank weten dat het niet gemakkelijk is om in een paar tellen 180 000 € van het spaarboekje te halen. Het laat zich raden hoeveel moeilijker het is om ineens zo een som uit een koninklijke schatkist vrij te maken. Maar onzen Albert is het gelukt! Just is just, geen cent te weinig en amper 1 percent teveel. Van de Pensioengerechtigde mag de natie niet verwachten dat Hij de 8-jarig samengestelde spaarboekjesintrest opbrengt, gezwegen een bestraffende nalatigheidsintrest die slechts horigen, laten en lijfeigenen toekomt.

Het in de Koninklijke Schenking belegde kapitaal keert terug naar de goede werken van de Koninklijke Marine. Door de vorstelijke goedertierenheid zullen zeevaarders, die ten val kwamen in dienst van de Koninklijke Marine, hun rolstoel niet lang meer met bonken en stoten door smalle deuren moeten wringen. Het geld dat als jaarlijkse overschot van de marinebegroting wettelijk naar de Belgische schatkist had moeten terugkeren - om er sowieso tussen de losse vingers van het paarse beleid te verdwijnen - komt 8 jaar later toch nog ten goede aan de dappere matrozen van onze Vorst. Republikeinse gespuis dat blind blijft voor de vorstelijke voorzienigheid. Krentenkakkerig ? Wat ze zeggen zijn ze zelver! Vive le Roi !

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home