5.5.07

Over de dode niets dan slecht.


Ze hadden het al gezegd en ze zullen het blijven zeggen. Bij de begrafenis van Karel Dillen heden 5 mei 2007 in de kathedraal te Antwerpen heeft VTM haar middagnieuwskijkers weerom de enige en unieke informatie meegegeven dat Karel Dillen tijdens de oorlog sympathiseerde met de Nazi's.
Bij de bevrijding van België in september 1944 was Karel Dillen (geboren 16 oktober 1925) nog geen 19-jaar. Hoe leeg was iemands 81-jarig bestaan, als het enige vermeldenswaardige zijn al dan niet gekoesterde sympathie van voor 60 jaar is ?

Inzake het misbruik van haar informatieplicht voor partijpolitieke doeleinden hoeft de VTM-nieuwsdienst niet langer onder te doen voor de VRT.
VTM en VRT bevestigen zich als nieuwszenders die zich bij uitstek richten tot de vluchtige kijker. Geloven beide media dat hun publiek vooral bestaat uit halfanalfabeten die zich laten africhten tot volgzame zombies ? Hoe erg moet men iemand verachten, om zijn overlijden en begrafenis louter als gelegenheid tot moddergooien te gebruiken?
Dat Karel Dillen ook na de bevrijding en zeker na de repressie niet hoog opliep met het Belgisch staatsbestel is geweten. Dit kan men ook eerzaam duiden !
Hij leerde hoe de Belgische staat de Vlamingen achteruit stelde : Untermenschen, door en omwille van hun taal, ongeletterde boeren, getrapte loonslaaf, verguisd kanonnenvlees.
Hij zag de kromme wegen van het Belgische gerecht dat enige echte oorlogsmisdadigers veroordeelde, maar tevens menig oorlogsmisdadiger creëerde om Vlaanderen het zwijgen op te leggen, om het doen buigen voor de Belgische praal, om het de lasten te laten dragen, om te betalen, te zwijgen, en zich te schamen.

Eén (1) bezoeker bij de begrafenisplechtigheid werd door VTM in beeld gebracht.
Slechts één : Jean-Marie Le Pen. Erg erg erg.
De monsters onder zich, volksverlakkers, VTM.

Labels: , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home