7.3.07

het onderonsjes gezwans

In Mortsels gemeentehuis werden twee staatsieportretten herhangen. De kranten blokletteren:

Mortsel gooit koningspaar buiten.

Was het maar waar, het bleef echter beperkt tot twee kaders met de alom aanwezige konterfeitsels. Maar alom politiek correcte consternatie; een aanstoot om zich danig dik te maken over iets wat schijnbaar als futiliteit wordt betracht.
. Morgen Beter van 5 maart 2007 handelde over de afdanking van de assistente van Prinses Astrid van België bij het Rode Kruis, maar boog zich diep over de kaders rond de monarchie. De tricolore grappen van Bert Kruismans en Marc Reynebeau ( het staatshoofd is een toonbeeld van neutraliteit!!!) werden er in hoge mate overtroffen door de tricolore inzichten van Gui Polspoel en Fons Verplaetse. (Gouverneur van de Belgische Nationale Bank heeft Fons geweest. Als hij nog niet geadeld is, wordt het hiervoor zijn hoogste tijd, immers aan de cement van Belgenland zijn ze ter aan 't krabben! )
Een meerderheid krantenlezers wenst zich geen Belgisch vorstenpaar aan de muur. Maar het gelijkgestemde morgenbeterkransje ziet dat anders. Democratische spielerei is ondergeschikt, onze tewerkgesteldheidsgraad is om te wenen, het is grote larie dat het ons beter gaat als we van de Walen af zijn, er is geen interesse voor de structurele problemen, men moet niet belachelijk doen, namens de culturele autonomie ..... Haha, precies Frank Focketyn in de rol van Vlaams Blokker (aldus Polspoel altijd even onnozel), voer voor carberetiers, de inhoud gaat over foto's. Op het eind trapt Fons Verplaetse volledig door als hij het streven naar Schotse en Vlaamse onafhankelijkheid toeschrijft aan de interesse van intellectuelen en .... racisten. ( Jawadde, jaaaren baas van ons Belgische centen, conspirateur in Poupehange ! De eerste de beste tooghanger kan hetzelfde uit zijn botten slaan, mits de nodige lading - wel te verstaan!)
Waarschijnlijk kreeg Fons Verplaetse het Belang van Limburg van 2 maart 2007 te pakken, en leest hij alleen nog de beeldekens:
Klier, - voorwaar een uitstekend gekozen pseudoniem voor Kurt Valkeneers -, de dagelijkse prentjestekenaar van het Belang van Limburg is in hetzelfde bedje ziek als zovele minnaars van het Belgisch Vaderland. Wie anders denken, die lak hebben aan het ancien regime en zijn symbolen, zij worden zwart gemaakt, overgoten met pek en veren: Een aap - zeer origineel - met SS-armband en Hitlergroet zal de plaats innemen van het beminde Vorstenpaar. Humor zoals het establishment die verlangt! Wie Vlaanderen wil bevrijden uit zijn Belgisch carcan is een fascist, old fashion, een racist. Kliertje heeft blijkbaar nooit beelden gezien uit het Volkdemocratische Oost-Duitsland waar al wat niet communistisch was , als fascistisch werd uitgespuwd. Zelfgenoegzaam braken bepaalde Belgische traditionalisten gelijkaardige laster ! Op de kap van de Vlaming en op diens (VRT)kosten!
Toen in Italie 1944 het lijk van de uitvinder van de fascistengroet aan een touw bengelde, werd niet alleen een koninklijk portret van de muur gehaald. Heel de koninklijke winkel werd het land uitgezet. In België heeft het weinig gescheeld; de Coburgers hadden in '44 uitgediend indien hun lot uitsluitend in handen had gelegen van de huidige aanbidders van Albert II en zijn kliek. Dan zou nu hun beschutte werkplaats in geen geval die van Laken zijn.
Maar voor Klier, Verplaetse en de overige kolderfiguren van Morgen Beter is de geschiedenis, voor zover ze hem kennen, als een grote modderpoel van waaruit zij de rotste vissen de politiek andersdenkende kunnen toewerpen.
Morgen beter zoals eergisteren weer slechter : Anti-Belgische krachten worden gekleineerd, beklad, verdacht gemaakt. Geargumenteerde discussie is uitgesloten. Alle propere handen op een buik, al de wijsneuzen in dezelfde richting, allen raaskallend als uit één mond, een dogma vanaf een onfeilbare kansel, om met een grote air van humanisme en breeddenkendheid op iedere flamingant een pestteken te mogen schilderen.
(Oeps, op een gelijkaardig ideetje was Urbanus al eerder gekomen.)Positie prinses in Rode Kruis wankelt: De Vlaamse tak van het Rode Kruis heeft zo genoeg van prinses Astrid dat aan haar het voorzitterschap wordt ontnomen zodra dat mogelijk is. De prinses wilde een assistente, weigerde vier kandidaten van het Rode Kruis en koos een kennisje. Dat kreeg een vorstelijk salaris maar voldeed niet, en ze verzette zich, samen met de prinses, tegen de wens van alle drie de taalgroepen in het Rode Kruis, om meer autonomie te krijgen. Daarop ontsloeg de Vlaamse tak de assistente, maar omdat zij was aangenomen door de algemene raad, vroegen de Vlamingen de prinses om een raad bijeen te roepen. De aangetekende brief waarin dat gebeurde werd door de prinses geweigerd, de assistente vecht nu het ontslag aan via en kort geding. Bron: Knack

Labels: , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home