24.5.07

Goeie morgen


Reclame voor
beddengoed ?
Viagra ? Sensoa ?
9 kiekens zonder kop ?
Wouter Beke,
Ergün Top,
Rudy Verhoeven,
Bert De Brabandere,
Caroline Van Gutschoven,
Trees Van Eykeren,
Filip Van Laecke,
Liesbeth Fransen,
Tine Lepoutre.
Negen illustere kandidaten die zich rijp en geroepen voelen, om in de senaat de belangen van de katholieke Christenheid te verdedigen. Alle in het zonnetje - en in hun (nacht)hemd gezet, door jong CD&V op hun nieuwste webstek.
Welk soort publiek die christelijke jongeren willen aanspreken ???
Toch geen ouwbolllig. Wellicht de liefhebbers van de platste Canvas stand-up- comedies .

Eén propagandafilmpje hebben ze met haastige spoed van hun goeie-morgenstek verwijderd:
Om te ijveren voor een BTW-verlaging in de HORECA-sector lieten ze er een priester de eucharistie opdragen met een schuimend glas bier, Duvel , nog wel.
Dedju dedju dedju !
En zeggen dat er zich brave (wellicht ook zeer achterlijke lieden) reeds stoorden aan de recentste reclame van AMUZ.

De jonge grapjassen van CD&V zijn niet de enigen die domweg de ogen openen van hun traditioneel kiespubliek . Onderstaande anti-reclame voor de SP.a was ook niet mis.

Reclame van islamofoben? Meer blauw op straat ?
Tegenstanders van openbare verkleedpartijen ?
Euh neen een pleidooi voor :
In de uniformen waarvoor of waarachter ze staan, zaten de gepensioneerde rijkswachter Flor Koninckx en de van de eerste leugen niet gebarsten, maar toch effekens gedegradeerde Anissa Temsamani.

Beiden zijn ernstig kandidaat-senator voor de SP.a (Belgische ja-knikkers partij).

Het is geen gemakkelijke stiel, het reclame maken. Dat laat men best over aan specialisten. Aan lieden met visie, zij zetten zich niet nodeloos in hun blootje. Aan lieden met heldere blik op de toekomst, zij herbenoemen tijdig hun partij: OPEN , met in het vooruitzicht, een lege zaal en een gapende afgrond .Laatste bericht: Met zijn ondoordachte verkiezingspropaganda strijkt Flor Koninckx zijn islamofiele kompanen van SP-a-Spirit tegen de haren. Hetzelfde doet hij met de brave weggebruikers. Flor Koninckx overstelpte hen met praat en raad voor verkeerssveiligheid. Maar zelf heeft Flor Koninckx er geen oren naar.

Labels: , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home