27.9.07

redders in nood

Aan alle Belgen, heil !
Om met nog dringender urgentie te kunnen voldoen aan de onverzadigbare vraag, naar nog meer Belgisch nationalistische diarree, lanceert onzen werkliedenvakbond ene welgekome petitie.
Daarmede den Vlaemschen werkmens vrij ende getrouwe zijnen vaste wil kan uitdrukken om eeuwigdurend te voldoen aan zijne onstuitbare behoefte tot gedienstigheid aan al die lui, goedlevend binnen onze Belgische grenzen.
Onze werklieden en onze werkvrouwen, in de fabrieken, onze landslieden, boeren op hunnen akker ende boerinnen onder hunne koeien ofte ander melkvee, onze meiden, klerken en opstellers, bedienders van het openbare ambt, onze schoolmeesters, kinderbewaardsters en ziekenverzorgsters, niet te vergeten onze zielenzorgers, de doktoors, de militairen en de handhavers van de wet, de gevangenisbewakers, de kassajuffrouwen, onze haarkapsters en naaisters en etalagistes, moeders aan de haard, weven, wezen en weduwnaars, leerknechten en leurders, foorkramers, muzikanten en goochelaars, allen zijn geroepen om ons Belgische landeken van zijnen treurigen ondergang te redden.
Neemt daarom gij allen gezwind uwen schrijfstok of ene pen ter hand, en ondertekent den Belgischen bedelbrief.

God zij dank hebben Franskiljonse broeders met vooruitziende blik steeds den vlaming met vaderlijke zorgen den blik op den wereld wijd geopend! Moeizaam heeft ons dierbaar Belgenland den onbehouwen dietschen mensch tot enen waardigen Belg gekneed.
Heden zwemmend in de hem geschonken welvaart, dreigt de dankbaarheid van dien dietschen Belg te tanen. Echter nooit mag hij vergeten uit welk enen drek hij is ontsproten, en wie hem daaruit heeft onttrokken en wien hij dankbaar, nu en voor altijd immer enen geringe tol heeft af te dragen.

Des Vaderlands verkleefde lieden, vrij van enig politiek mandaat, zelfs wars van politieke kennis, deinzen voor niets terug om hun liefde aan hun uitverkoren koninkrijk te betuigen. Al dan niet arm van geest, doch allen immer rijk aan daden! Inzicht noch gewin zal hen weerhouden om te ijveren voor het behoud van de Belgische tweedracht. De solidariteit dient gered : er zonder zal het Franstalige volk ons immers op jammerlijke wijze ontvallen !
Voor de prijs van een dagelijks bord linzensoep van nog geen vijf euro willen wij toch niet ons dierbaar Belgenland zien ontrafelen. Ondankbare lieden (*) die dierven uit te tellen dat het geld voor de Belgische solidariteit reeds 177 jaar door dezelfde bedding zuidwaarts vloeit! Zijn zij vergeten hoe de onafgebroken toestroom van zuiderse weldaden den noorderling ervoor behoedt mistroostig terug te vallen in zijnen Vlaemschen drek ? Voorwaar, om den Fransen Belg onzen dank te betuigen, zijn 1734 Euro per jaar ontnomen uit de beurs van de doorsnee Vlaming geen cent te veel ! Voor het verdragen van de Vlaamse aanwezigheid in zijnen Belgiek ontvangt den Waal slechts 5 Euro en luttele zestig Cent. Brussel krijgt iets meer, 6,35 Euro per Brusselaar per dag, niet omdat daar geen fruit aan de bomen hangt, maar omdat Bruxelles dagdagelijks den Flamin en zijn streken moet verdragen.

Omdat zij op eigen benen denken te kunnen staan, vinden een paar flaminganten dat zij door die belachelijk kleine afkoopsom ook wat meer ontvoogd moeten worden. Hoe zouden zij dan hun potje wel koken ? Terugkerend naar bittere tijden, overmand door bijgeloof en superstitie, verknecht door kerk en kapitaal ?
Daarom Vlaamse man /vrouw wees vooral eerst Belg! Sluit allen aan bij de onbaatzuchtige weldenkers die de solidariteit met de kinderen van onze vroegere meesters willen redden.
Geen Waalse Belg, geen Brusselse Belg, bedelt om uw geld. Maar geef en geef, en slechts dan zullen zij ons behouden blijven. Hun welzijn is uw welzijn. Uw solidariteit wordt niet verkwist aan minderwaardige leeggangers uit vreemde continenten.
Neen, dank zij uw solidariteit
kunnen alle Belgen stappen, fier en in gelijke tred, met paritair even ver opengetrokken mond,
kunnen alle Belgen wijd over Brussels rand zich ook dure gronden toe-eigenen,
kunnen er alle Belgen, inbegrepen de betere Vlaam, zich duurzaam bij Franse troggen laven.

En avant la muziek. Camarades, sta niet te treuzel, pètez ici!

Nos collabos qui signons déjà la petition/ Ons vriendjes die signaturen al de petitie :

Strijders voor den arbeid:
Alain Clauwaert (ABVV), Erwin De Deyn (ABVV),
Gilbert De Swert (ACV), Guy Tordeur (ACV).
Hooggeleerden:
Frank Roels (UG), Maxime Stroobant (VUB), Jean-Paul Vanbendegem (VUB),
Geert Van Hootegem (KUL), Frank Willaert (UA).
Ijveraars:
Rik Pinxten (Humanistisch Verbond), Stefaan Declercq (Oxfam Solidariteit), Elke Vandeperre (Werkgroep Theologie en Maatschappij).

Opiniemakers:
Paul Goossens (journalist Belga, ex-De Morgen), Marc Schaevers (co-hoofdredacteur van Humo),
Tjhoi Ng Sauw (VRT-radioreporter), Geert van Istendael (publicist), Walter Zinzen( ex-BRT journalist).

Schrijvers, dichters, muzikanten, potsenmakers:
Hugo Claus (schrijver), Luc De Vos (zanger), Els Dottermans (actrice), Will Ferdy (kleinkunstzanger), Kristien Hemmerechts (schrijfster), Stefan Hertmans (auteur), Jef Neve (jazzmuzikant), Bart Meuleman (dichter), Wim Opbrouck (toneelspeler), Axl Peleman (gitarist VRT), Axelle Red (zangeres), Herman Selleslags (fotograaf), Wannes Van De Velde (volkszanger), Paul Van Nevel (koordirigent, komponist).

Hardloopsters: Olivia Borlée, Kim Gevaert, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo.

Hardhorigen: Miep Dovemans, Baptist Oorverloren

Kortzichtigen: Jules Verziend, Julia Blindgeboren, Ambroos van Glasoog.

Diepduikers: Gerard Sousmarin, Elie Wrakhout, Louis Bouduognat.

Harddenkers: Mowgli Kwabbernoot (Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus, Velzeke), Joost Weeniwa (P.C. Sint-Jan de Deo, Gent), Clown August (Instituut Sint-Dimpna, Geel)

Doordravers: Anastasia Romanov (Psychogeriatrisch Centrum Watermaal-Bosvoorde)
Bonaparte Napoleon (Sint-Camillus,Sint-Denijs-Westrem), Elvis Presley (P.C.Ziekeren,Sint-Truiden), Elvis Presley (P.C Sint-Hiëronymus, Sint- Niklaas), King Albert (P.C.Bethanië, Zoersel), Drapo Belge (Wortel), Hallu Sinant, Marie Guana (De Sleutel, Gent), Killroy (Here).

(*) Gegevens uit Manifest voor een zelstandig Vlaanderen in Europa 2003:
Solidariteit met Wallonië: 2041€/inwoner/jaar
Solidariteit met Brussel: 2318 €/inwoner/jaar .
Dat zijn respectievelijk ongeveer 82 000 tot 93 500 BEF subsidie per inwoner per jaar,
gratis en voor niets et surtout toujours sans merci. )

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home