16.10.07

De rotsvaste scheet

Open verklaring van Open-VLD-voorzitter Bart Somers: '
Ik ben rotsvast overtuigd van de persoonlijke integriteit van Fientje Moerman'.

Journalist Luc van Balberghe, bedenkelijk, zeker geen voorzitter van de Open-VLD , is een lichtjes andere mening toegedaan.
Bart Somers en het geloofwaardigheidsgehalte van vooraanstaande Open-VLD-kopstukken kennende, wordt Fientje - Je suis Josephine, Monsieur le Président - Moerman onrecht aangedaan, door de goegemeente in het algemeen en door Luc van Balberghe in het bijzonder.
Geschiedt dit onrecht uit boze nijd
of uit dwaze, onwetendheid ?

Wie zeker weet, het is Bart Somers,
Open-VLD , waarvoor hij voorzitter is.

Hij weet van het propere zieltje
van het glad gestreken Fientje.

Hij weet waar het Vlaamse geld, haar vriendje
Guy Serraes weldadig toegestoken
wellicht via haar
in een of andere Open-kas nietwaar?
is ondergedoken.
En als de voorzitter dat niet weet
is diens rotsvaste overtuiging
ijler dan een wind in een fles,
een scheet .

Labels: , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home