11.2.06

De uitdrijving.

In heilige boeken kan ieder zijn waarheid zoeken.
Uit de heilige Koran, Soera 6 'Het Vee', vers 68 : " En als gij er merkt, die over onze Boodschap spottend spreken, dan wendt u van hen af, totdat zij een ander gesprek beginnen. En indien Satan u dit doet vergeten, blijf niet bij het volk der zondaren zitten, zodra gij u daaraan herinnert. "
Een ietwat handige muzelmaanse dikdoener opjutter iman mufti Hadwediemaarniegehad maakt daarvan : "Toon uw afkeer totdat de spotters tot inkeer komen. En als je dat eventjes niet gedaan hebt , dan zult gij weg moeten uit het land der zondaren. "
Die wijsheid zou voor het volk der zondaren een aansporing moeten zijn om begripvol mee te voelen met de misgeleide Jongeren. Zolang dat alhier enkele zondaars te weing respect opbrengen voor de Ware Leer, zijn de Jongeren verplicht zich van alle heidense inboorlingen af te keren, zoniet zullen de Jongeren zich moreel gedwongen zien, om naar andere oorden uit te wijken. Aldus ondersteunt de economische noodzaak om een uitdrijving te vermijden hun heilige plicht om zich af te keren van de spotters en des spotters volk !

Maar alles kan beter! Godgevallig, zal de vurigste gelovige in zijn openbaar leven zijn afkeer ijverig vertonen : buigend biddend, luid roepend, wat trekkend en wat duwend.
Dat is niet meer dan wat de waarheidslievende VRT wist te rapporteren over de laatste betogingen van Jongeren in Antwerpen en in Brussel:
" De gemoederen waren wat verhit, uiteindelijk bleef het bij wat trekken en duwen."
De waarheidslievende Standaard noteerde eveneens: " Buiten wat trek- en duwwerk hebben de enkele honderden betogers nog geen noemenswaardige vernielingen aangericht."
De franstalige Tv-zender RTL daarentegen verbreidde gemanipuleerd nieuws met beelden van Jongeren die op en over auto's liepen, verbrijzelde ruiten, een VTM- cameraman die half buiten westen was geslagen. Hij verhaalde over afgerukte spiegels en vernielde uithangborden. De RTL heeft niet het minste respect voor de Jongeren. De Jongeren deden wat jongeren al eens doen, niet meer dan wat de Vlaamse media correct meldden: "een beetje trekken en duwen".
Achteruitkijkspiegel afgetrokken, autodak ingeduwd. So wat ? Lâ ilâha illa Allâh , voor luttel gelds heeft men een anti-vandalisme verzekering.

Labels: , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home