6.2.06

Wie A zegt , moet B zeggen !

Gedaan met alle zotte klap. Een volgende stap in de betutteling en de inperking van de meningsvrijheid wordt een catalogus met toegestane tekeningetjes en een index met verboden afbeeldingen.

Uit een opinie in de Gazet van Antwerpen neergezet door Paul De Bruyn:
"Aan de ene kant kan het nu niet zijn dat westerse media de bewuste cartoons nog gaan publiceren. Dat nog doen, in deze verhitte omstandigheden, is geen kwestie van vrijheid van meningsuiting. Dat is provocatie en die is nu absoluut uit den boze."

Progressief Vlaanderen mag ophouden de gevaren van een zwart verleden te bezweren. Sowieso is de vrijheid terug naar af. Ausrotten soll man das Judengesindel, samt ihre Judenfreunde! Duiken en bukken,ieder individuutje mondje dicht of er vallen weer doden.

Kranten die eergisteren de bijna vergeelde prentjes met lange baard publiceerden,krijgen warme voeten. Met de commentaar in De Standaard"Betogen is ook vrije meningsuiting"sust Guy Tegenbos verkeerdelijk zijn krantenlezers. De Jongeren vormen niet zijn gehoor. Die Jongeren luisteren wel naar andere preken. Vermits de straatstenen en staatszenders het onder de betoging van Mohammeds' vrome volgelingen niet begaven, is DS begripvol voor de onwettige demonstratie van grotendeels ongewettigde en naar grote waarschijnlijk geveinsde heilige verontwaardiging.

"Het is goed dat betoogd wordt tegen de publicatie van de - door groepen moslims als beledigend ervaren - spotprenten zoals dat gisteravond in Brussel gebeurde. ...
Voor zover merkbaar was, verdedigden de betogers niet het verbod op vrije meningsuiting,... Ze hebben hoe dan ook het recht met nadruk en lawaai, en zelfs met enige verstoring van het openbaar leven tot gevolg, aandacht te vragen voor die mening en voor hun waarden en symbolen. Ze hebben niet het recht dat met brandstichting en geweld te doen, zoals gisteren elders in de wereld gebeurde. Ze hebben ook niet het recht anderen het zwijgen op te leggen of te eisen dat een overheid dat doet. Die vraag was blijkbaar afwezig in de Brusselse betoging. Goed zo."

Ja echt goed, dank zij de Jongeren is het recht op lawaai en enige verstoring van het openbaar niet langer het alleenrecht van erkende vakbonden. Aanvraag bij, en toelating van een burgermeester behoren tot het verleden. Lang leve de herwonnen anarchie !

De heilig verontwaardigden en eeuwig gediscrimineerden, een dikke proficiat! Dat de hoogmoedige racistische inboorling maar niet te hoog van zijn toren blaze ! Want aldus vrvolgt de DS-commentator:
- "...(dat) hier ook nog wel eens gevraagd werd dat openlijke spot met kerkelijke of andere instituties of symbolen verboden zou worden."
( Individueel stil en bescheiden gevraagd: ja. Door de overheid overwogen: ja, maar in wiens belang ? )

- "Zelfs spotten met buitenlandse staatshoofden was hier tot voor kort volgens de wet verboden.
(??? Verbod o.a. nog steeds streng in acht genomen door mejuffrouw onze Vice-Première en Begrotingskunstenares Vandenbossche.)"

- "... christelijke godsdiensten. Ook die zijn vaak misbruikt om politiek geweld te plegen voor andere dan godsdienstige motieven."
Zo Westermens, al ziet gij voor 95% geen kerk meer van de binnenkant, de daden van vroegere zich Christelijk noemende potentaten worden u aan de neus gewreven, en na de vergeving der erfzonde drukt de overige 5% fundamentalisten 2000 jaar schuld en boete op het zwarte geweten!


- "Het recht om vrij zijn mening te verkondigen - niet het recht om leugens te verkondigen - is wezenlijk."
Een comiteit zal er blijvend op toezien Dichtung und Wahrheit van elkaar te onderscheiden. De drukproeven van de index der onfeilbare waarheden zijn klaar.

- "Het(recht om vrij zijn mening te verkondigen) moet op zich verdedigd worden, waar dan ook. Maar het is geen einddoel op zich."
Oef , wat een geluk !

- "Het (recht om vrij zijn mening te verkondigen)is een essentieel middel om te komen tot debat om door woord en wederwoord, argument en tegenargument, emotie en tegen-emotie,de waarheid en haar vele facetten naar boven te laten komen."
Een mooie theorie die door media en politiek al jaren dagelijks in praktijk wordt omgezet.

- "Het door deze krant en talloze andere in de wereld verdedigde recht op vrije meningsuiting, zal zijn werk gedaan hebben als de cartoons en de discussie erover, de wederzijdse opvattingen van moslims en niet-moslims over wat zich afspeelt in en vooral rond deze godsdienst, preciezer gemaakt hebben: genuanceerder en scherper. En daar is nog wat werk aan."
Maar toch niet meer veel, zeker voor wie geen ogen en oren heeft. In het Babylonische Europa stapelen de nuances zich tot wolken die de nakende waarheid aan het zicht onttrekken. In het Oosten is de wijze een roepende in een woestijn van geïndoctrineerde haat.
Foei foei, wie bij die haat een tekeningetje maakt, foei foei!
Hun bedreigt het zwaard der verbeten strijders voor de vrijheid tot onderdrukking.
Kop toe of kop af en Kif Kif.

Labels: ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home