8.2.08

de zelfverklaarde pornojager

Doe als ongeletterd keuterboerke maar eens een stapje in de wereld van stijve toga's en poederpruiken. Marcel Vervloesem was ooit in het bezit gekomen van cd-roms met kinderporno, met dit bewijsmateriaal meende hij het gerecht enige daders te kunnen aanreiken. Hoe onnozel. Een dader die een hoge Franse magistraat kon zijn was vanzelfsprekend iemand anders. Het gespeur van Marcel Vervloesem werd niet ernstig genomen, - of misschien juist wel , maar gevaarlijk - doofpotpraktijken en tegenwerking werden zijn deel. Maar Vervloesem, samen met enige trouwe medewerkers van de Werkgroep Morkhoven bleven volharden in de boosheid...
Gelukkiglijk werd Marcel Vervloesem tijdig door zijn jongere halfbroer Victor beticht van seksueel misbruik van minderjarigen. Deze Victor heeft zich nuttig binnengewerkt bij de SP.a van Herentals . Onder de hoede van Burgemeester Jan Peeters verricht hij er schitterend werk bij het OCMW. Hij is bevriend met de 'slachtoffers' van Marcel Vervloesem. In plaats van berustend voor zijn TV te zappen acht Vervloesem het echter nodig om bij herhaling zijn ongenoegen te uiten over het gerecht te Turnhout en over de SP.a burgemeester. En dat alles zonder steun van enige politieke partij, geliefd aangeschoten wild voor de media die er meer belang bij hebben het establisment te steunen dan werk te maken van een grondig onderzoek naar de drijfveren van Vervloesem en van zijn belagers. In een vorige rechtspraak werd Vervloesem veroordeeld tot de ZWIJGPLICHT. Ongehoord, (uiteraard)!
Het onderzoek naar de misdaden van Marcel Vervloesem valt of staat bij verklaringen met twijfelachtig waarheidsgehalte. De onvoorwaardelijke steun die Marcel Vervloesem steeds kreeg van de heer Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven - doet eerder vermoeden dat Vervloesem onterecht van kindermisbruik wordt beschuldigd en onschuldig werd veroordeeld. En moest de Heer Boeykens en andere eervolle medewerkers zoals een prinses de Croy, bij de groep Morkhoven door Marcel Vervloesem om de tuin geleid zijn, dan blijft nog de vraag waarom politici, gerecht en media het vertikten om ernstig gevolg te geven aan de bewijzen van kindermisbruik die Vervloesem hen in de hand drukte. Zou het kunnen dat een pleidooi voor pedofilie minder in de smaak valt bij boer en werkman dan bij bleke mijnheren die minder aantrek vinden bij stevige boerendochters, maar zich des te beter weg kunnen stoppen onder dezelfde dekmantel die individuen als een Michel Nihoul bescherming biedt. Oef, het Hof van Beroep van Antwerpen heeft de kaars van Marcel Vervloesem uitgeblazen.

06/02 Vier jaar effectief voor Marcel Vervloesem(GvA)
Kinderpornojager Vervloesem krijgt zelf vier jaar(HLN)

werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be
Werkgroep Morkhoven

Labels: , , ,

Links to this post:

Een link maken

<< Home